De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay

Leuven DE fietsstad? Nog véél werk aan de winkel!

De resultaten van de publieksbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond over het Leuvense fietsbeleid inspireerde het schepencollege maandag tot triomfantelijk gekir. In de categorie van steden boven de 50.000 inwoners mag Leuven naast Genk en Mechelen nu meedingen naar de titel van ‘Fietsstad van 2022’. Als je echter vergelijkt met de resultaten van de veel meer representatieve stadsmonitor 2021, waarbij meer dan 3000 Leuvenaars bevraagd werden, is er veel minder reden voor euforie.

dinsdag 15 februari 2022 10:39
Spread the love

‘Fietsstad van 2022’

De resultaten van de publieksbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond over het Leuvense fietsbeleid inspireerde het schepencollege maandag tot triomfantelijk gekir. Uit de enquête bleek immers dat de 765 personen die de online-enquête voor Leuven invulden het stadsbestuur een gemiddelde score van 77,2 procent gaven, terwijl dat bij de vorige bevraging in 2020 nog 58,3 procent was.

In de categorie van steden boven de 50.000 inwoners mag Leuven naast Genk en Mechelen nu meedingen naar de titel van ‘Fietsstad van 2022’. Een onafhankelijk studiebureau zal ter plekke de fietsinfrastructuur en fietsbeleid grondig onderzoeken, waarna een vakjury de laureaat kiest. De naam wordt op 31 mei tijdens het Fietscongres in Deinze bekendgemaakt.

(On)veilig fietsen

Als je echter vergelijkt met de resultaten van de veel meer representatieve stadsmonitor 2021, waarbij meer dan 3000 Leuvenaars bevraagd werden, is er veel minder reden voor euforie. Uit deze enquête bleek dat er slechts 57 procent van de ondervraagde inwoners het veilig vindt om te fietsen in Leuven, 23 procent vindt het onveilig. 55 procent vindt dat er voldoende fietspaden zijn, maar 31 procent is het daarmee oneens.

Een significante minderheid vindt het niet veilig fietsen in Leuven.

Ook in de nieuwe enquête van de VSV en Fietsersbond scoren vragen die te maken hebben met veiligheid duidelijk minder goed dan de rest. “Kinderen kunnen veilig naar school fietsen” en “Ook ouderen kunnen hier met een gerust hart fietsen” halen slechts een score van 3,6 op 5, wat erop duidt dat er een significante minderheid is die het in Leuven niet veilig fietsen vindt.

Ook de ongevallencijfers met fietsers in Leuven wijzen op grote veiligheidsproblemen. Uit de verkeersstatistieken van de federale politie blijkt dat er in deze stad in 2020 251 ongevallen met fietsers geregistreerd werden, tegenover 272 in 2019 en 207 in 2018.

Het is zonder twijfel een onderschatting van de realiteit, want heel wat ongevallen met lichte schade worden niet aangegeven bij de politie. Er raakten bij deze geregistreerde ongevallen in 2020 liefst 195 fietsers gewond, in 2019 222 en in 2018 181. Bij deze laatste cijfers moeten nog de gewonde e-bikers toegevoerd worden, want zij werden ondergebracht in een aparte statistiek: 13 in 2020, 19 in 2019 en 8 in 2018.

Uit cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaams Gewest) blijkt dat er in 2020 per 100.000 inwoners in Leuven 11,8 fietsers zwaargewond raakten, wat weliswaar iets minder is dan gemiddeld in het Vlaams Gewest (13,4).

Tekort aan fietsstallingen, diefstal en onveilige kruispunten

De Leuvense politie haalde in 2020 7.113 fietsen van straat op, waarvan liefst 3.505 fietsen die foutieve gestald waren.

Dan zijn er nog de vele andere problemen die maar niet opgelost geraken zoals het tekort aan fietsstallingen – de Leuvense politie haalde in 2020 7.113 fietsen van straat op, waarvan liefst 3.505 fietsen die foutieve gestald waren. Dat er tal van plaatsen zijn waar het bij vriesweer gevaarlijk glad is om te fietsen kwam recent nog in de actualiteit.

Er zijn nog nauwelijks veilige, conflictvrije kruispunten. In Leuven werden de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 1700 fietsdiefstallen geregistreerd. In het coronajaar daalde het aantal tot 1242, maar in de eerste helft van 2021 werden er opnieuw een 800-tal feiten gemeld.

Het aandeel elektrische fietsen dat gestolen wordt nam toe van 10,8 procent in 2019 tot 17,1 procent in 2020 en 27 procent in 2021. De meeste diefstallen worden gepleegd in de stationsomgeving, op afstand gevolgd door UZ Gasthuisberg en het Sportkot. In 2020 werden 127 daders gevat … In alle discretie zet de Leuvense politie sinds enkele maanden lokfietsen in. We zijn benieuwd naar de resultaten.

In een reactie op de resultaten van de enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde liet Mobiliteitsschepen David Dessers onder meer optekenen “dat er nog heel wat werk op de plank ligt”. Het is DIE zin in de Leuvense persmededeling die de nagel op de kop slaat!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!