De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven bedriegt fietsers en burgers

vrijdag 15 mei 2020 07:51
Spread the love

Leuven is een zeer nalatige stad ,in een echte rechtstaat zou Leuven geen autoriteit mogen hebben om nog GAS-boetes te geven en zelfs nog boetes aan de fietsers te geven .
Leuven discrimineert de burgers maar wegens hun macht blijven ze boven de wet.(1)

schepenen en  stadsdiensten ondanks de veel fouten en nalatigheden hebben nog geen Gas-boetes gekregen.

Politie heeft  waarschijnlijk veel onrechtmatige boetes  in wandelzone Mechelsestraat gegeven

°In leuven hebben de verkeersborden voor fietsers geen belang, de wet is de appreciatie en de wil van een politie agent. Een rechtstaat onwaardig.

In de wandelstraat zone rond Mechelsestraat (Jodenstraat, wandelingstraat,schrijnmakkersstraat) waren de borden sinds dat ze daar geplaatsten staan 2010/12  tegenstrijdig tot november 2015 en van oktober 2016 tot 1 februari 2017 en ook  van 29 sept. tot 21 oktober 2019.(2)

wat is er mis met dienst mobiliteit?

Hoeveel belastinggeld heeft Leuven verspild door de ernstige fouten van dienst mobiliteit?

Ik heb dikwijls contact genomen met het bestuur maar geen antwoord gekregen.Of heeft de politie nooit gecontroleerd wat gedoogbeleid is of heeft de politie boetes gegevens ,wat zeer waarschijnlijk is, en hebben ze  onrechtmatige boetes gegeven, de fietsers bedrogen en materiële en morele schade gegeven want de borden stonden tegenstrijdig.
Ik ben van mening dat bestuur Leuven moet de onrechtmatige boetes aan de fietsers  terugbetalen met een bijkomende morele schadevergoeding.
                         Politie Leuven

Ik heb 3 mails naar politie Leuven gestuurd in nov./dec. 2012 en ook op 7 november 2013 heb ik een mail van 5 bladzijden  naar inspecteur Stephanie Gille maar de politie heeft niet geantwoord  op de inhoud van mijn mails!

 

                              Procureur des Konings
In januari 2013 heb ik een klacht ingediend bij de Procureur des Konings die laat weten dat deze feiten geen misdrijf zijn.
Hierover heb ik minstens 3 klachten  bij Procureur des Konings ingediend op 7 januari 2013, maart/april 2015 en begin juni 2018 maar openbaar ministerie  heeft  telkens beslist om bestuur Leuven niet te vervolgen.(3)
                                                                                                                                                            Hoog Raad voor Justitie
Daardoor heb ik een brief naar de Hoge Raad voor de justitie  gestuurd maar ze hebben geantwoord dat de Procureur geen fout gemaakt heeft.Verkeersborden foutief opstellen en onrechtmatige boetes aan de fietsers geven is geen misdrijf. Waarschijnlijk geen fout gedaan  naar de letter van de wet maar wel naar de geest van de wet.
Daarbij  zit de Procureur  regelmatig aan de tafel met de burgemeester en korpschef van de politie, een begripvolle procureur zou moeten gevraagd hebben aan de Burgemeester of korpschef van de politie  om een uitvoerige brief te sturen naar de zwakke burger om uit te leggen waarom de verkeersborden foutief opgesteld staan aan de wandelzone van Mechelsestraat en ook uitleggen of wel of niet onrechtmatige boetes worden aan de fietsers gegeven.
Ik stuur klachten sinds ongeveer 2013 naar de stadsdiensten en heb  nog steeds geen zinnige antwoord gekregen.
Verkeersborden foutief opstellen zorgen wel voor grote overlast en toch krijgt Dienst Mobiliteit geen Gas-boetes. Gas-boetes voor de zwakke burger gedoogbeleid voor overlast door Stadsdiensten.
Heeft de Procureur de niet betaalde  onrechtmatige boetes van de fietsers  toch vervolgd?
heeft de Politie Rechter, uit onwetendheid,  de mogelijke onrechtmatige boetes wel bevestigd?
www.dewereldmorgen.be/community/klacht-bij-de-procureur-tegen-stad-leuven/
                             Vlaams Minister van Mobiliteit
In  mei 2013 heb ik een mail naar de Vlaamse Minister van Mobiliteit, mevrouw Crevits  gestuurd maar ze zegt dat de burgemeester Louis Tobback bevoegd is.Louis Tobback toonde wel weinig respect voor de zwakke burger.

                               Ombudsvrouw

Hierover heb ik  een klacht juni 2003  naar de ombudsvrouw  gestuurd,ze heeft laten weten dat te uitgebreid  was een daarom kon ze de klacht niet behandelen.(4)

                            Vrede Rechter
In oktober 2013 heb ik de Stad voor de Vrederechter uitgenodigd voor een minnelijke schikking om het algemeen belang en de wet van rechtstaat te verdedigen maar het Stadsbestuur toonde geen verantwoordelijkheidszin  en is niet komen opdagen.
                     Schepen  David Dessers
Schepen David Dessers is op de hoogte van de foutieve tegenstrijdige verkeersborden in de Mechelsestraat   want ik heb hem,toen nog gemeenteraadslid,in nov.2016 een rondleiding door centrum Leuven gegeven.
Eind 2018 als bekend werd dat hij schepen  van mobiliteit zou worden heb ik hem gevraagd om een onderzoek te doen over de honderdtal  onrechtmatige boetes van fietsers in de wandelzone Mechelsestraat (verboden fietsen tussen 11 en 18.30).Hij heeft vlak af gezegd dat hij geen onderzoek zal voeren.
Toch heeft David Dessers  met eigen ogen  gezien de foutief opgesteld bord dat nog 4 maand foutief opgesteld gebleven is.
Als er fietsers een boete gekregen hebben dan zijn er onrechtmatige boetes geweest die materiële en morele schade aan de fietsers gegeven hebben.
Een soort bedrog,diefstal ,ik begrijp niet waarom schepen David Dessers geen onderzoek wil voeren en zorgen dat de slachtoffers van onrechtmatige boetes door onwetende politie hun boete geld terug krijgen met een bijkomende bedrag voor de morele schade.
Ik ben van mening dat de Belgische Staat,Bestuur en politie Leuven hebben de burgers/fietsers bedrogen en zich schuldig gemaakt hebben aan machtsmisbruik,misbruik van vertrouwen van de burgers en ook misbruikt gemaakt hebben van de onwetendheid van de zwakke burgers over het feit dat  de verkeersborden foutief opgesteld waren.
                                    Boetes betwisten
Gezien de ernstige  fouten en nalatigheden van dienst Mobiliteit sinds 2012 vind ik dat alle fietsers  kunnen hun boetes betwisten en zeker hun mogelijke boetes in de wandelzone van Mechelsestraat.
Een stad die grove en veelvuldige fouten maakt  lijkt me een onwettelijk stad en daardoor ben ik van mening dat de burgers kunnen ongeveer alle verkeersboetes betwisten door  te pleiten een schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet.
Het is pijnlijk voor mij om te zien deze grote fouten en dat fietsers onrechtmatige boetes krijgen in de wandelzone rond de Mechelsestraat en ook te moeten leven in deze rechteloosheid waar  geen instantie is die het probleem kan oplossen.
Rond 2016 heb ik een mail  naar de Stadssecretariaat gestuurd en gevraagd hoeveel boetes aan de fietsers werden gegeven  in de wandelzone van Mechelsestraat. Mevrouw Leen Peeters heeft me laten weten dat ik moet contact nemen met Dienst mobiliteit van de politie,toen V.O.M.
Dienst interne controle van de politie
Uiteindelijk heb ik op 8/10/2019  een mail naar de dienst Interne controle van de politie Leuven gestuurd met de info over de verkeerde opgestelde borden sinds de borden daar geplaatst zijn 2010/12 tot 1 februari 2017 (met een uitzondering van 11 maanden) en ook gevraagd  hoeveel boetes aan de fietsers werden in de periode gegeven en ook gevraagd over een onderzoek te voeren over de mogelijke onrechtmatige boetes.
Een inspecteur heeft laten weten dat ze de klacht doorgestuurd heeft naar Dienst mobiliteit en ook de mail van dienst mobiliteit gegeven en ook geschreven dat ik de volgende keer rechtstreeks een mail naar de Dienst mobiliteit kan sturen.
Desondanks dat  gestuurd werd door de dienst interne controle van Politie, heb ik  geen antwoord gekregen.
 In mijn mail heb ik geschreven dat ik veronderstel dat de baas van Dienst Mobiliteit een politieman is, hierover heb ik geen reactie gekregen dus trek ik de conclusie dat de baas van dienst mobiliteit wel een politieman is.
Als de baas van Dienst Mobiliteit een politieman is waarom is de dienst interne controle van de politie niet direct begonnen met een onderzoek ?
                                         Grote nalatigheden
Er zijn  ernstige klachten, grote nalatigheden, borden ongeveer 5 jaar tegenstrijdig gestaan. Dan worden ze hersteld in November 2015  en ongelooflijk maar waar  11 maanden later in October 2016 gaat de bevoegde dienst het beginbord Mechelsestraat kant centrum veranderen en plaatsen een foutief bord ‘wandelstraat ,fietsers mogen onbeperkt rijden’ in tegenstrijdigheid met de wandelstraat zone ‘fietsers mogen alleen rijden tussen 11-18.30’
Het heeft nog vier maanden geduurd voordat het bord weer juist opgesteld stond.
Wat is  er mis met dienst Mobiliteit? 
Bijna 6 maanden later gaat de zwakke burger weer bedelen bij Dienst Interne Controle van de politie voor een antwoord en krijgt een weinig zeggende antwoord.Alle communicatie is verlopen via Dienst interne controle van de politie.
“Di 31/03/2020 11:57

De problematiek werd opgenomen met de dienst Mobiliteit.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Janssens

Eerste Inspecteur – Dienst Interne controle”

Hier hebben we een Dienst Mobiliteit die zelfs als  een mail van een burger  krijgt via  Dienst Interne controle van de politie vindt dat ze niet moeten antwoorden.Dienst Mobiliteit toont weinig respect voor de burger.Het lijkt me een schending van het politiereglement.

actualisering 19/09/2020

Algemeen Inspectie politie

AIG -2020/3402,
“Wij hebben uw klacht grondig doorgenomen en bevestigen het antwoord die u heeft ontvangen van dienst interne controle van PZ Leuven”
HCP Thierry Gillis ,inspecteur generaal
Ik ben niet tevreden met het antwoord dat ik vind toont misprijzen voor de zwakke burger die ze beschouwen als minderwaardige mensen.
-vervolg blog van 15 mei

Wat is er mis met Dienst mobiliteit?   

De baas van Dienst Mobiliteit, ondanks de grote nalatigheden sinds 2012,lijkt  boven de wet te staan,lijkt  baas over het stadsbestuur   en  dienst Interne controle van de politie.

Op de site van stad Leuven staat alleen de mail en telefoonnummer van dienst mobiliteit,geen naam van de verantwoordelijke.                   Hij/zij heeft zich niet bekend gemaakt,dienst Interne controle van Politie heeft ook zijn/haar naam niet benoemt,het lijkt een ‘geheim agent’

 

°Sinds ongeveer 15 jaar rijden alle fietsers (500 per dag,15000 per maand,182500 per jaar)) komende van wandelstraat Brusselsestraat in overtreding ongestraft verder de Brusselsestraat,door een verboden richting of door de trottoir!

 

° Tot einde 2015 waren in het centrum van Leuven 10 verschillende wandelstraat borden en minstens 60% stonden tegenstrijdig , beginbord zone zonder eindebord zone en vice-versa.Wat is er mis met dienst mobiliteit? (5)

Gedurende het laatste half jaar van 2015 heeft dienst Mobiliteit veranderd naar  slechts (ongeveer ) 4 verschillende wandelstraat borden en moesten de meerderheid van de borden  vervangen worden…Een grote verspilling van belastinggeld.

 

Bestuur Leuven heeft weinig respect voor de wetten van rechtstaat.Wegens een zeer nalatig dienst mobiliteit,minstens sinds 2012 is Leuven qua verkeer en verkeersboden  zeer nalatig,verwarrend,gedoogbeleid en discriminatie.
Leuven respecteert niet het gelijkheidsbeginsel  in de grondwet en ook niet de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals rechtszekerheid- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Bestuur Leuven respecteert de wet niet, geeft slechte voorbeeld en schade aan de geloofwaardigheid van de verkeersborden,houdt de burger voor de gek,probeert de waarnemingen van de burger af te breken. Stad Leuven blijft de burgers voor de gek houden met misprijzen behandel als minderwaardige mensen te bezien en behandelen.

….

 

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/gas-boetes-leuven-nultolerantie-voor-de-burger/

 

2.https://www.dewereldmorgen.be/community/politie-leuven-geeft-onrechmatige-boetes-aan-fietsers/

3.de blog hieronder is ongeveer de inhoud van mijn klacht  bij openbare ministerie

Fietsers in Leuven kunnen proberen hun boetes te betwisten bij politierechter – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

www.dewerelmorgen.be/community/fietsers-in-leuven-kunnen-proberen-hun-boetes-te-betwisten-bij-politierechter

Klacht bij de Procureur tegen stad Leuven

5.https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-toont-weinig-respect-voor-de-zwakke-verkeersgebruiker/

4.https://www.dewereldmorgen.be/community/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief/

https://www.dewerelmorgen.be/community/leuven-de-schande-van-de-foutieve-verkeersborden-in-de-wandelstraten/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!