De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lessen na Godvergeten. Het misbruik is een Oorlogsverklaring die om gepaste reactie vraagt.

woensdag 27 september 2023 21:56
Spread the love

Update: waardering van prof. em. psychiatrie en seksuologie Piet Nijs.

In debat heb ik na het bekijken van deel 4 van Godvergeten een standpunt geformuleerd. Dat wil ik met u delen. Krachtige reactie, op straat, in drie dimensies, lijkt nu echt nodig.

In de uitzending kwam een getuige aan het woord die ik persoonlijk goed gekend heb. Zelf heb ik als kind grensoverschrijdend gedrag ervaren – buiten de kerk. In het debat bleef de gewezen godsdientleraar fysieke reactie afkeuren. Hoewel hij akkoord ging dat op vele plaatsen in de geschiedenis “proportioneel geweld” mag. Ik verwees zelf naar de Geallieerde legers die met geweld het Duitse Reich van de Nazi’s hebben weg gekregen. En naar verzetsmensen.

Je kunt niet overal en altijd de absoluut geweldloze vreemde jongeman Jezus als enige model voorhouden. Zoals de filosoof von Clausewitz stelde: oorlog is een verder zetten van de gewone (geweldloze) politiek met andere middelen.

In dit geval – grootschalig wereldwijd intiem en gewelddadig misbruik door clerici terwijl de top van de Kerk niet wakker wordt – blijken woorden alleen erg tekort te schieten.De tijd van woorden is  voor mij voorbij.
Sinds 2910 met de zaak Vangheluwe kregen we die: woorden. En enkele ontmoetingen en vergoedingen.

Het hof voor de mensenrechten in Straatsburg heeft de mensen die erkenning en tastbare ommekeer vragen, diep teleurgesteld. “Het Vaticaan is een buitenlandse Mogendheid. Die is immuun [tegen gerechtelijke vervolging].” Zo klinkt het vonnis.

Er is nu duidelijk een sterker signaal nodig.

Kijk.
Ik beschouw het zeer grootschalige, intieme en levenslang beschadigen van kinderen als een Oorlogsverklaring aan de Menselijkheid. & Aan de Mensheid.

Verzwarende omstandigheden zijn de blijvende hypocrisie en het wegkijken bij de hogere verantwoordelijken.
Van een klerikaal instituut. Met “god-gegeven macht”.

Dit is het moment voor een Oorlog.

Een oorlog ter verdediging van de Menselijkheid en de Menselijke Waardigheid.

Sommigen gebruiken voor verzet het woord “terreur”.

Hebt u die zo denkt al in gedachtten de “stapel” pure terreur – adembenemende angst – bij elkaar gezien die de duizenden klerikale verkrachters sluipenderwijs gedurende een eeuw – en meer! – hebben gemaakt bij hun – weerloze, minderjarige – slachtoffers?

Het conflict heeft een Pitch nodig.

Een zware aanval en reactie.

Zo en alleen zo kan een grootschalige catharsis bereikt worden.
Een zuivering.

Is dat niet precies wat dit instituut nodig heeft?Volgens mijn analyse alvast wel. Al een paar eeuwen trouwens.

《Wie niet horen wil,
Moet voelen.》

In Bijbelse taal:
“Opvoeden doe je – uit liefde – niet alleen met zalven maar ook met de roede.”

De Kerk heeft een – historisch – lesje nodig dat écht pijn doet.

Ik hoop dat zich in de nabije toekomst herhaalt wat we met de Klimaatmarsen in 2019 – waarvan wij er persoonlijk er drieëntwintig hebben meegemaakt – hebben bereikt: betogingen in onze steden die het aandachtspunt nadien bij de hele wereld brengen. Of andere tastbare, krachtige reacties.

Het Vaticaan is hier de logge, aanmatigende, schuldige beer.Hij moet een stevige por krijgen.
Zodat hij, eenmaal overeind, voor altijd van koers verandert.

Dat zou ook in zijn eigen belang zijn.Religie is een onmisbare menselijke dimensie.

Zij verdient een bruisend, levendig instituut.Dat is het Vaticaan niet. Dat is de Kerk nu niet.

De mantel der liefde over de zondaren spreiden, wat veel bisschoppen en diverse pausen hebben gedaan, zo is bewezen, staat gelijk aan wat in het spreekwoord over de zachte heelmeesters wordt gezegd. Die maken stinkende, ongeneeslijke wonden.

Krachtige reacties zijn daarom nu niet alleen een rechtvaardige strijd, maar ook een blijk van medeleven met dat zieke wezen dat de Kerk is.

 

Epiloog

Op 29 september kreeg ik via het Facebook profiel volgende waarderende reactie voor bovenstaande en andere bedenkingen en adviezen bij deze kwestie van professor psychiater psycholoog seksuoloog en therapeut Piet Nijs – tevens bekend van mooie werken voor het grote publiek over liefde arbeid en geluk – een man  die vele decennia lang allerlei mensen bij zich  in therapie heeft gehad met allerlei kwalen angsten en klachten na een waaier aan vormen van misbruik:

“Amice autor,
Danke voor je evenwichtig commentaar/ bedenking bij de huidige kerk-hetze..: weldoend , ook om de ware vrede te bewaren..”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!