De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

leren (over) leven komt naar Brugge
Brugge, Armoede, jongeren, kinderen, stampmedia, unicef, Betere onderwijskansen -

leren (over) leven komt naar Brugge

dinsdag 18 oktober 2011 10:25
Spread the love

Campagne “Leren (over)leven: project noodschool” komt naar Brugge!

Op 5 oktober lanceerde UNICEF België  zijn nieuwe campagne “Leren (over)leven. project noodschool” via een originele stunt op het Brusselse Europkruispunt. 

Woensdag 19 oktober bezoekt UNICEF het station van Brugge !

Tussen 6u30 en 11 uur zullen UNICEF-vrijwilligers de reizigers en pendelaars  sensibiliseren en mobiliseren.  Alle reizigers in het station krijgen een blauw krijtje uitgereikt (het symbool van de actie). Via tabletcomputers  en petitieschriftjes zullen er in het station handtekeningen worden ingezameld.  Doel? 100.000 handtekeningen verzamelen tegen eind 2013.

UNICEF België  wil immers dat minstens 4% van de noodhulp structureel aan onderwijs gewijd wordt. Om daarin te slagen vraagt UNICEF België het publiek en de overheid om zich achter een grote petitieactie te scharen. Alle info kunt u terugvinden op de campagnesite www.unicef.be/noodschool

Een basisrecht

Vandaag de dag gaan nog steeds 67 miljoen kinderen in de wereld niet naar school. Meer dan de helft daarvan leeft in noodsituaties veroorzaakt door oorlogen of natuurrampen die Afrika en vele andere regio’s in de wereld teisteren. Het recht op onderwijs is nochtans een universeel recht dat erkend wordt door talrijke internationale verdragen. Onderwijs wordt beschouwd als de snelste en meest betrouwbare weg naar kennisverwerving en maatschappelijke ontwikkeling. UNICEF laat daarom de kinderen die het meest te winnen hebben bij onderwijs niet in de steek.

Noodonderwijs

UNICEF stelt vast dat de meerderheid van de niet-schoolgaande kinderen in landen in noodsituaties leeft, veroorzaakt door natuurrampen of conflicten (42%). Nochtans zijn het net die kinderen die het meest te winnen hebben bij basisonderwijs. Bovenop de leerstof, geeft de school kinderen een veilige omgeving waar ze opnieuw een toekomstperspectief voor zichzelf kunnen opbouwen. Het is ook een plaats waar getraumatiseerde kinderen geïdentificeerd en opgevangen worden. Lessen dragen bovendien bij tot de ontwikkeling van levensvaardigheden, die van pas komen bij het nemen van keuzes in het leven.

Als men weet dat vluchtelingen gemiddeld 12 jaar in het buitenland verblijven alvorens terug te keren naar hun land, dan beseft men ook de negatieve impact van een gebrek aan onderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Geen enkel kind zou moeten wachten op de terugkeer van de vrede, noch op de heropbouw van zijn land om zijn recht op onderwijs uit te kunnen oefenen.

Pionier

UNICEF is een pionier op het gebied van de ontplooiing van onderwijsactiviteiten in noodsituaties. Sinds 2005 neemt de organisatie, samen met de NGO Save the Children, op wereldniveau de coördinatie van de onderwijssector op zich. UNICEF steunt daarbij op de verdeling van zijn befaamde schoolkoffers, die de oprichting van noodscholen ondersteunen en toelaten om binnen de 72 uren opnieuw lessen op te starten.

Het zorgenkind van de humanitaire hulp

Jarenlang heeft de internationale gemeenschap het belang van onderwijs in noodsituaties onderschat. Onder impuls van UNICEF en zijn partners evolueert deze perceptie stapsgewijs in de juiste richting. Toch blijft de onderwijssector, van de 11 sectoren die de humanitaire hulpverlening telt, de op één na slechtst gefinancierde. Amper 2% van het wereldwijde budget voor humanitaire hulp wordt gemiddeld aan onderwijs besteed. Minstens het dubbele is nodig. België, een land dat zich op het gebied van de internationale solidariteit nochtans niet onbetuigd laat, erkent onderwijs nog te weinig als een cruciaal onderdeel van noodhulp.

Doelstelling 4%

UNICEF België heeft daarom beslist om een sensibiliseringscampagne op te zetten die het belang van onderwijs in crisissen benadrukt en de noodzaak om er minstens 4% van het Belgische budget voor humanitaire hulp aan te wijden.

De campagne “Leren (over)leven – Project noodschool” kan in één (slag)zin worden samengevat: “Noodscholen: want al zittend leert een kind weer opstaan”.

De eerste doelstelling van de campagne is de overheid ervan te overtuigen om structureel minstens 4% van het budget voor humanitaire hulp te investeren in onderwijs. Om daar in te slagen, rekent UNICEF België op de steun van het publiek dat zal bereikt worden via een sensibiliseringscampagne. Iedereen wordt uitgenodigd om een petitie te tekenen ten gunste van onderwijs in noodsituaties. De vrijwillige ambassadeurs van UNICEF België zetten alvast de toon: Axelle Red, Justine Henin, Alain Hubert, Dixie Dansercoer, Helmut Lotti, Frank De Winne, Salvatore Adamo…

UNICEF België en zijn vrijwilligers voeren woensdag 19 oktober tussen 6u30 en 11 uur actie in het station van Brugge!

 

take down
the paywall
steun ons nu!