De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leiden neemt afscheid van Zwarte Piet/Gemeenteraadslid Groen Links wil Blackface nog een jaar laten meelopen!/Reactie!

Leiden neemt afscheid van Zwarte Piet/Gemeenteraadslid Groen Links wil Blackface nog een jaar laten meelopen!/Reactie!

zaterdag 17 november 2018 04:23
Spread the love

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, IN 2019/REACTIE OP ANTWOORD GEMEENTERAADSLID GROEN LINKS, DIEBLACKFACE NOG EEN JAAR MEE LAAT LOPEN

https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-reactie-op-antwoord-gemeenteraadslid-groen-links-die-blackface-nog-een-jaar-wil-laten-meelopen/

LEZERS!

Daar is de Zwarte Pietenlol weer!Zoals u weet heb ik naar aanleiding van de anti Zwarte Piet strijd,zowel de NTR Omroep, de Gemeente Zwolle en de Gemeente LeidenaangeschrevenZie brieven, antwoorden op reacties en adhesiebetuiging aan actievoerderstegen de NTR, die Blackface nog in stand houdt:https://www.astridessed.nl/tag/zwarte-piet/

De Gemeente Zwolle-u ziult het gelezen hebben- houdt ook noghalsstarrig vast aan Blackface Zwarte Piet, maar de Gemeente Leiden heeftbesloten, Blackface Zwarte Piet in 2019 eibdelijk uit te bannen uitde Intocht van Sinterklaas.[1]Goede ontwikkeling!Natuurlijk, maar niet goed genoeg!
Want als men toch besluit-terecht, ook al komt het wel laat- Blackface Zwarte Piet uit te bannen, waarom niet per direct?Mij dunkt, dat de racistische karikatuur Zwarte Piet al langgenoeg heeft geopereerd! [2]Daarom ook heb ik de Gemeenteraadsleden in Leiden en het CollegeB & W erop aangeschreven en met mij hopelijk velen! [3]
Reacties op anti Zwarte Piet kritiek kunnen niet uitblijven!Zo ook hier, een antwoord van Groen Links Gemeenteraadslid,Rembrandt Rowaan.Zo op het eerste gezicht positief:Ook hij [Groen Links Leiden] is tegen de [ik citeer hem]”kwalijke stereotypering” van Zwarte Piet.Ook hij wil een inclusief Feest ”waar iedereen zich prettigbij voelt”
MAAR:IN CAUDA VENENUM [Latijn voor: ”In de staart zit het venijn] [4]
Want uit het antwoord blijkt, dat Rowaan er kennelijk vrede mee heeft,dat er nog een jaar racisme aan het verdwijnen van Zwarte Piet aanvooraf gaat, omdat ”je er in de samenleving nog veel protesttegen ziet”
Natuurlijk geen argument, want de meerderheid heeft wel vaker achter totaal foute zaken gestaan.
In ieder geval:Ik heb hem van repliek gediend, zoals u kunt lezen.
Zie direct onder het notnapparaatmijn brief aan de GemeenteraadsledenDaaronder het anjtwoord van Rembrandt RowaanEn daaronder weer mijn reactie opzijn antwoord
VEEL LEESPLEZIERBAN BLACKFACE UIT!
Astrid Essed
NOTEN

[1]
SLEUTELSTAD.NLLEIDEN NEEMT IN TWEE STAPPEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET30 MEI 2018
 https://sleutelstad.nl/2018/05/30/leiden-neemt-in-twee-stappen-afscheid-van-zwarte-piet/
UNITY.NULEIDEN DOET ZWARTE PIET DEFINITIEF IN DE BAN30 MEI 2018
 https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/leiden-doet-zwarte-piet-definitief-in-de-ban
[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[3]

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE

LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN DE GEMENTERAADSLEDEN

VAN D’66

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-d66/

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE

LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN B & W

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-b-w/

[4]

ENCYCLO.NLIN CAUDA VENENUM
Het venijn zit in de staart

https://www.encyclo.nl/begrip/in%20cauda%20venenum

A
MIJN BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN LEIDEN
”Deze protestbrief is gestuurd naar de Gemeenteraadsledenvan alle partijen in Leiden, behalve 66, de politieke partijenGroen Links, VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, SP,Partij Sleutelstad en Christen Unie.Een vergelijkbare brief is eveneens gestuurd naar College B & W
LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET/MAAR BLACKFACE LOOPTNOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN VAND’66ASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-d66/

B
ANTWOORD VAN DE HEER R. ROWAAN, GROEN LINKS RAADSLIDLEIDEN, OP MIJN BRIEF MET ALS EISBAN BLACKFACE ZWARTE PIET UIT SINTERKLAASINTOCHTNIET IN 2019, MAAR IN 2018!
Rowaan, Rembrandt <R.Rowaan@gemeenteraadleiden.nl>To:Astrid Essed Nov 16 at 10:45 AM Beste Astrid,
Dank voor de mail. Dit onderwerp gaat ons aan het hart. Wij vinden Zwarte Piet ook een kwalijk stereotype waarmee we zo snel als mogelijk moeten stoppen. Daarom zijn wij er heel blij mee dat Zwarte Piet in 2019 uit Leiden verdwijnt. 
De afbouw van 2 jaar is gekozen in overleg met de partners in de stad. De organisatoren van de intocht kwamen zelf met dit voorstel, het stadsbestuur heeft dit ondersteund. Ook wij kunnen hier achter staan. Het liefste zien we Zwarte Piet per direct vertrekken, maar in de samenleving zie je nog veel protest hiertegen. Zelfs in Zuid-Holland is ongeveer 60% voor het behoud van Zwarte Piet. Leiden loopt als progressieve stad zoveel mogelijk voorop door Zwarte Piet nu versneld uit te faseren. Op die manier houden we de gemoederen hopelijk rustig en kunnen we al snel af van het stereotype. 
Met de vrijwilligers van de Sinterklaasintocht willen we er een inclusief feest van maken. Een feest zonder Zwarte Piet, maar met de roetveegpiet, waar iedereen zich prettig bij voelt. Ook willen we dat Sinterklaas vooral cadeau’s komt brengen bij de kinderen die zelf niet zoveel hebben. 
Nogmaals dank voor uw mail en betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
Rembrandt RowaanRaadslid GroenLinks LeidenCommissie Onderwijs & Samenleving Portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning

C

MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN DE HEER R ROWAAN, GROEN LINKS RAADSLID LEIDEN

Astrid Essed

To:Rowaan, Rembrandt Nov 16 at 1:34 PM  AAN:GEMEENTERAADSLID GROEN LINKS LEIDENDE HEER R, ROWAAN

Onderwerp:Uw reactie op mijn brief aan deGemeenteraadsleden en het College B & W over de Sinterklaas Intocht 2018, waarinBlackface Zwarte Piet nog meeloopt

Beste Rembrandt Rowaan,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn brief aan uw Groen-Links fractiein de Gemeenteraad Leiden [alle andere fracties en het College B & Whebben een brief van gelijke strekking ontvangen], met als eis, nietin 2019 Blackface Zwarte Piet uit de Sinterklaas Intocht uit te bannen, maardit jaar nog, in 2018.
Uw betrokkenheid en positieve anti Zwarte Piet standpunt, dat u duidelijkventileert in deze brief siert u, alsmede het plan, Sinterklaas cadeau’ste laten brengen bij kinderen, die niet zoveel hebben.Prima, tot zover.Maar daar eindigt mijn waardering.
Want de rest van uw brief bevestigt helaas mijn eerder geuite aanklachttegen de Gemeenteraadsleden/College B & W
”Het is net alsof u zegt: ”Het Zwarte Piet racisme is fout, daarom moet het opde schop en rekenen we in 2019 met hem af.Maar een jaar racisme kan nog wel.” [1] 
Vindt u dat hard klinken?Ja, soms KLINKT de waarheid hard!
Want in feite is DAT wat er gebeurt!
U wilt duidelijk van Blackface Zwarte Piet af, zoals uit uwbrief blijkt.PRIMA!U wilt een inclusief Sinterklaasfeest voor iedereenPRIMA!
Daaruit blijkt, dat u zich ten volle bewust bent van de racistischestereotypering en de jaarlijkse pesterijen van zwarte kinderen. [2]
Waarom dan NOG een jaar die racistische Blackface Zwarte Piet.Deze kwalijk-racistische ”grap” duurt nu al decennialang!
Waarom moeten zwarte kinderen NOG een jaar worden blootgesteldaan pesterijen?
Omdat de meerderheid in Zuid-Holland en in de rest van de samenlevingnog voor Zwarte Piet is?Beste Rembrandt Rowaan, dat is dan HUN probleem!
Eens was de meerderheid in Nederland ook voor het behoudvan het toenmalige ”Nederlands Indie”; binnen het Nederlandsekoloniale Rijk.Was dat een reden om de legitimiteit van de onafhankelijkheid van Indonesie[die trouwens niet is ”gegeven” maar bevochten] dan maar niet te erkennen?
Kortom, uw argument slaat als een tang op een varken.
EPILOOG”
Meer dan honderd jaar is er sprake van een racistische BlackfaceZwarte Piet, met veel jaarlijks leed voor kinderen en volwassenen.
Nog een jaartje wachten met de afschaffing van Blackface, omdat een meerderheid vasthoudt aan een racistische karikatuur,is de wereld op zijn kop!
Het is niet aan die meerderheid, die racistische stereotyperingenin stand wil houden [die volgens sommigen helemaal niethoeven te verdwijnen], om te beslissen wanneer Blackface de deuruitgaat, maar aan degenen, die hier al te lang onder hebben geleden!
BAN BLACKFACE NU!NIET IN 2019, MAAR IN 2018
Ik heb gezegd.Het lijkt mij meer dan duidelijk!
Morgen wil ik in Leiden GEEN ENKELE BLACKFACE ZWARTE PIET ZIEN!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN

[1]
”Deze protestbrief is gestuurd naar de Gemeenteraadsledenvan alle partijen in Leiden, behalve 66, de politieke partijenGroen Links, VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, SP,Partij Sleutelstad en Christen Unie.Een vergelijkbare brief is eveneens gestuurd naar College B & W

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDENVAN D’66ASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-d66/

[2]
DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016
      http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/
         TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
    https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!