De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lehman sister

Lehman sister

maandag 18 juli 2011 21:54
Spread the love

Chief risk officer bij de “Brothers”

Onder columnisten was het een tijdje bon ton te beweren dat, met wat meer vrouwen aan de top in het financiewezen, de laatste financiële crisis nooit zo heftig zou hebben toegeslagen.  Hoe anders had het niet gelopen met wat minder mannelijk macho? Met Lehman Sisters in plaats van Lehman Brothers?

Intussen zijn die vrouwen wel aan het oprukken aan de top van de internationale financiële instellingen.  En niet enkel Christine Lagarde als kersvers gedelegeerd bestuurder bij het Internationaal Muntfonds. Maar inmiddels ook Madelyn Antoncic als nieuwe vice-president en penningmeester van de Wereldbank.

Beloftevol? Volgens Wereldbankvoorzitter Robert Zoellick alvast wel: “Gekend voor haar openhartigheid, brengt Madelyn een uitgebreide achtergrondkennis van de financiële wereld en een bewezen staat van leiderschap, innovatie en integriteit mee naar de Bank.”  

Wij dus benieuwd waar ze die staat heeft bewezen. Blijkt nu dat ze tussen 1999 en 2008 achtereenvolgens Directeur Risicobeleid, Directeur Marktrisicobeheer en op het einde Chief Risk Officer was bij … Lehman Brothers. Veel details over de rol die Sister Antoncic bij Lehman Brothers had, hebben we niet, maar als Chief Risk Officer moet ze toch minstens enkele hefbomen in handen gehad hebben om het Lehman-schip voor averij te behoeden in woelig vaarwater. Zou door testosteron aangedreven blind risicogedrag dan toch geen exclusief mannelijke eigenschap zijn…?

Vrijhandel zonder sociale belemmeringen

En dat moet dus binnenkort, samen met het IMF, de les gaan spellen in de wijde wereld. Het bevestigt dat het alom weer business as usual is. En het behoedt diegenen die al te snel een nieuwe wereldorde zagen groeien op de puinhopen van de Washington-consensus, voor naïviteit.

De ‘Washington-consensus’ verwijst naar het amalgaam van neoliberale economische opvattingen dat decennialang wereldwijd toonaangevend was onder economisten en beleidsmakers, en dat ook het denkkader vormde van de in Washington gevestigde internationale financiële instellingen, met name de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. 

Budgettaire gestrengheid boven alles, desnoods ten koste van essentiële overheidsinstellingen als onderwijs en gezondheidszorg, vrijhandel zonder belemmeringen, vrijheid van kapitaalverkeer, een heel flexibele arbeidsmarkt, u kent zelf ook wel de recepten die heel wat (ontwikkelings)landen in de maag gesplitst kregen als ze op steun wilden rekenen van het IMF of de Wereldbank. 

Met de financiële crisis, die geen van beide instellingen nota bene tijdig zag aankomen, leek dit dominante denkkader te kantelen. Het IMF bijvoorbeeld raadde overheden zowaar op onvervalst Keynesiaanse wijze aan om budgettaire tekorten op te bouwen om de economie terug aan de praat te krijgen.  

Al blijft daar kennelijk niet veel van over, als je ziet hoe vandaag met Griekenland wordt omgegaan. DSK heeft alle moeite gehad om de IMF-tanker een andere koers te laten varen.  Gaat Lagarde überhaupt die moeite doen?

Het krediet van Madelyn Antoncic

En  bij de Wereldbank zie je dezelfde terugkeer naar de oude vertrouwde axioma’s. Het nieuw bedachte financieel instrument dat de Wereldbank, samen met de Amerikaanse investeringsbank JP Morgan, ontwikkelde om de volatiliteit van de voedselprijzen te bestrijden, belooft alvast weinig goeds.  

Verschillende VN-agentschappen wezen eerder reeds naar de financiële markten die met afgeleide producten speculeren op de voedselmarkten, als een van de belangrijke oorzaken voor de uit de pan swingende voedselprijzen.  

Om kleine landbouwers in het Zuiden te beschermen voor de  fel fluctuerende prijzen wil de Wereldbank deze financiële instrumenten nu gewoon voor hen toegankelijk maken. Benieuwd wie in dit spel de winnaar wordt: de kleine voedselproducenten of toch eerder … JP Morgan ? En ook benieuwd aan wiens kant Madelyn Antoncic dan gaat staan.

Uiteraard verdient ook zij startkrediet. Het voordeel van de twijfel, heet dat.  Maar je moet al een bijzonder macho kredietverlener zijn om zoveel risico te nemen op een Lehman Sister.

 
Renaat Hanssens,
Adviseur studiedienst ACV

take down
the paywall
steun ons nu!