De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lebensraum, Blitzkrieg, Anschluss, genocides is beschaving als de daders de ware Übermenschen zijn

dinsdag 15 augustus 2017 18:34
Spread the love

En als de slachtoffers de echte Untermenschen zijn.

We leven in een psychopatische wereld waar de grote nazi’s, de ware Übermenschen aan de macht zijn sinds eeuwen, terreur agressieoorlogen voeren en genocides plegen maar toch van zichzelf vinden dat ze beschaafd zijn met waarden en principes.Ze kennen geen empathie,berouw of schaamte. Ze hebben een zuiver geweten, ze voelen zich absoluut niet schuldig omdat ze er stellig van overtuigd zijn dat hun slachtoffers echte Untermenschen zijn, echte onmensen zijn. Elke bombardement is een mogelijke terroristische aanslag en toch hebben ze al honderden miljoenen bombardementen gevoerd.

Na veel jaren op de planeet ben ik tot de conclusie gekomen dat er ongeveer 3 verschillende soorten mensen bestaan. De kwaadaardige, ziekelijk hebzuchtige mens, dorstig naar absolute macht, de westerse machtselite van de Verenigde Staten van Amerika (V.S), Groot-Brittannië (G-B), Frankrijk en de andere landen van terreurgroep NAVO.

De tweede soort mensen, de goedgelovige kudde, gemakkelijk te hersenspoelen, de onbewuste, onvolmaakte, materialistische mensen die ook hetzelfde willen als de machtselite, machtig en rijk zijn. Daarom dragen ze de top van de piramide van de kwaadaardige machtselite op hun schouders.”Het vertrouwen van de onwetende is het meest krachtige instrument van de leugenaar”.(1)

 

Ondanks dat men zich zelfs bij Wikipedia gemakkelijk kan informeren over het genocidaire verleden en heden van het Christelijke westen, blijft de meerderheid van de westerlingen de misinformatie van de westerse/Belgische media, als woordvoerders van de terreur groep NAVO en van de wrede westerse militaire werelddictatuur, aanvaarden. Daardoor zijn de westerse media een instrument van massale begoocheling en hersenspoeling van de burger.

Een derde soort mensen zijn een minderheid van minder materialistische, minder zelfzuchtige, meer integere mensen met een geweten die de waarheid en rechtvaardigheid zoeken. Hiertoe behoren o.a. de vredes/mensenrechtenactivisten,  onafhankelijke journalisten en moedige schrijvers die duizenden boeken schrijven over onrechtvaardigheid en schendingen van mensenrechten door de kwaadaardige westerse machtselite maar toch verzwegen worden door de partijdige/afhankelijke media en daardoor moeilijk de massa kunnen bereiken.

Kwaadaardige machtselite

De schepper heeft een overvloedige planeet geschapen ten dienste van “alle” mensen en deze machtselite heeft op een agressieve, abusievelijke wijze deze gemeenschappelijke eigendommen geprivatiseerd ten dienste van een ziekelijk hebzuchtige kwaadaardige 1% elite.
De kwaadaardige ziekelijke elite zijn de Rockefellers, Rotchshilds, Warburgs,Morgan … families,Council on foreign relations,Trilateral Commission, Bilderberg groep,English Round table, de directeurs van Federal Reserve Board(FED), Golden Sachs Bank, JP Morgan Chase Bank, de Europese  centrale Bank,Bank voor Internationale betalingen(Bazel),Internationaal Monetaire Fonds,Wereld Bank,Carlyle group,Carnegie and Ford Foundation, directeurs van de machtigste 300 multinationals… De westerse machtselite voert naziachtige terreur agressieoorlogen om uitzonderlijke winsten te geven aan de oorlogs/wapen/veiligheid industrie, Big oil, Big Farma, Monsanto/killer seeds/ Frankensteinfood multinationals… Ze zijn de ware bazen van de rijkdom van de planeet en ook de ware bazen over de V.N.,politici, het gerecht, de media, NGO’s , mensenrechtenorganisaties. De politici zijn hun dienaren en/of behoren zelf tot deze machtige elite via de draaideur tussen de directeurs van de grote multinationals en hun functie van politici.

Ze aanbidden Mammon, het gouden kalf. Ze zijn gespleten mensen, grote huichelaars, leugenaars, hebzuchtige plunderaars, wrede sadisten, gruwelijke doders.                                                                                                                                                 Ze gebruiken alle misdadige middelen om hun misdadige doeleinden te bereiken, ze bedreigen, plegen corruptie, doden. Ze zitten achter ‘verijdelde’, mislukte aanslagen (shoe/slip bom) en achter de terroristische aanslagen tegen hun eigen landen. De ‘mislukte’ shoe/slip bom werd gebruikt om multimiljonair winsten te geven aan de veiligheidsindustrie o.a. het gebruik van de strenge veiligheidscontroles en de volle lichaam scanners in alle vlieghavens.

Ze zitten ook achter de gepleegde terroristische aanslagen in eigen land, WTC 1993, Oklahoma 1995, London juli 2005, 9/11,(2) Charlie Hebdo (3)… om “goede redenen ” te hebben om nieuwe terreur agressieoorlogen te voeren omdat deze zo winstgevend zijn voor de machtigste multinationals.

Sinds het begin waren de “goede redenen “een bedrog

De machtselite zijn sinds eeuwen de grote nazi’s, de ware Übermenschen. Hun doelstelling is altijd geweest de suprematie, de hegemonie van de Europese blanke kolonialist en erfgenamen over de rijkdom van de bevolking van de andere continenten. Hun doelstelling is, sinds eeuwen, meesters van slaven te zijn en te blijven, baas te zijn en te blijven van de planeet en haar rijkdom. De Europese kolonialisten en erfgenamen willen zich de maximum mogelijke rijkdom van de planeet op een gewelddadige manier toeëigenen ten nadele van de bevolking van de andere continenten.

Dit duivelse plan werd al 1997 in het boek van Zbigniew Brzezinski (4) uitvoerig beschreven.

Pas daarna komen de ‘goede redenen’ leugens, de valse beschuldigingen, de valse vijanden, de valse bedreigingen, de valse vlag terroristische aanslagen om goede redenen te hebben om naziachtige terreur agressieoorlogen te voeren volgens de roofzuchtige misdadige imperialistische belangen van het moment.

https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html?fbclid=IwAR27o-xjUk8p56JkMURkBFaf_1_lfklPaoPktIgSCtybaVDB3cHhCq-iuA8

Terreurgroep NAVO

Alleen de almachtige Übermenschen, terreurgroep NAVO heeft recht op zelfverdediging. De V.S. hebben ongeveer 250 terreur agressieoorlogen gevoerd tegen ongeveer 100 andere landen. Geen land heeft zijn recht op zelfverdediging gebruikt omdat ze militair te zwak zijn. NAVO is het terreurleger van deze machtige westerse elite, van deze ware “as van het kwaad” om de woorden van de psychopaat massamoordenaar, barbaar Bush te gebruiken. Terreurgroep NAVO zijn grote folteraars, de grootste gebruikers van massavernietigingswapens o.a. splinter /Daisy-cutter bommen, chemische, biologische, nucleaire wapens. Ze zijn grote moordenaars van burgers, grote plegers van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides.

Westerse machtselite bondgenoten van moslimstrijders

Sinds minstens honderd jaar gebruiken de V.S. en G-B, van de terreurgroep NAVO, de moslimstrijders (die ze nu “terroristen” noemen) als bondgenoten, als ‘vrijheid”strijders om de nationale veiligheid en de territoriale soevereiniteit van landen die ze willen controleren en uitbuiten, te schenden. Meer recent, sinds 1978 hebben ze een innige band, bondgenootschap met de moedjahedin, de sunni religieuze strijders die ze bewapend, gefinancierd hebben om een gewapende opstand /terroristische strijd te voeren met de bedoeling een staatsgreep te plegen tegen de socialistische regering in Afghanistan die werd gesteund door de USSR.

Een socialistische regering waar de vrouwen zich westers konden kleden,waar de rechten van vrouwen, arbeiders, boeren werden gerespecteerd. De machtselite heeft geen respect voor de rechten van de vrouwen maar gebruikt de argumenten alleen om goede redenen te hebben om een terreuragressieoorlog te voeren om Afghanistan economisch te annexeren. Ook om een oliepijpleiding van het olierijke centraal Azië naar een haven in Pakistan te kunnen bouwen zodat Rusland en Iran omzeild worden

Deze sunni religieuze strijders, de voorlopers van ISIS, mochten en werden aangezet om strijders te ronselen overal in de V.S. en waarschijnlijk ook in Groot-Brittannië om een beetje overal te gaan vechten voor de misdadige roofzuchtige belangen van de westerse machtselite zoals in de centraal-aziatische republieken, Tsjetsjenië, Bosnië en Kosovo, het noordwesten van China (Oeigoeren),Irak, Libië, Syrië… Osama Bin Laden werd toen door de machtselite als een grote held en bondgenoot beschouwd.(5)

Illegale agressie oorlogen tegen Joegoslavië en Servië

 

De westerse machtselite heeft de moslimstrijders gebruikt om Joegoslavië en Servië aan te vallen en om een reactie van het leger te provoceren om een goede reden te geven aan de terreurgroep NAVO om een terreuragressieoorlog te voeren tegen Joegoslavië/Servië. Joegoslavië had een economie deels gecontroleerd door de staat wat een doorn in het oog van de roofzuchtige westerse kapitalisten was. Duitsland heeft het noorden van Joegoslavië economische geannexeerd en de V.S. hebben Kosovo geannexeerd en er een grote militaire basis geïnstalleerd. Zo konden ze controle krijgen over de oliepijpleidingen van het oosten naar Europa.(6)

-Zie film “The whistleblower” van larysa Kondracki over gedwongen prostitutie en seksuele misbruik van jonge vrouwen (minderjarigen) in Bosnië door personeel van V.N met bescherming van V.N. bazen.

Het laatste Nieuws schrijft op 28 februari 2017 “Al-Qaida-leider gedood door drone aanval” (blz 14). In het artikel schrijven ze dat hij de nummer twee van Al-Qaeda was en ook dat hij in Bosnië gevochten heeft. Wat de partijdige en afhankelijke krant verzwijgt is dat hij in Bosnië wel een bondgenoot was van de terreurgroep NAVO.

                       Aanslag WTC 1993 door FBI gepleegd

De machtselite heeft ook hun bondgenoten ,de moslimstrijders, gebruikt om  terroristische aanslagen in de V.S. te plegen zoals de aanslag op WTC 1993 waar de bom in mekaar werd gestoken door de FBI  en uitgevoerd door  bevriende moslimstrijder. Zelfs een moslim dubbel agent van de FBI werd bedrogen want de afspraak was om een nep bom aan de dader te geven.(2)

1.David Icke “Het Fantoom-Zelf”blz.319

2.Neil Doyle “De terrorist: Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

http://johnpilger.com/articles/terror-in-britain-what-did-the-prime-minister-know

3.Kevin J. Barrett “We are not Charlie Hebdo.Free thinkers question the French 9/11”

Police found the ID of Said Kouachi at the Scene of the Charlie Hebdo Shooting. Does this Sound Familiar?

4.Zbigniew Brzezinski “The Great Chessboard.America primacy and its geostategic imperatives”

5.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

6.Johan Catalinotto”Hidden Agenda:US/NATO takeover of Yugoslavia”
Diana Johnstone “Fools’ Crusade:Yugoslavia,NATO and western Delusions”
Michael Parenti “To kill a Nation:the attack of Yugoslavia”
“NATO in the Balkans:Voice of opposition” bij N.Y. International Action Center.

DVD “The Corporation” Mark Achbar & Jennifer Abbot   ,IFDA
http://indigopixie.blogspot.be/2011/12/

https://www.youtube.com/watch?v=L0q2VdSx7u4

http://www.degoednieuwskrant.nl/index.php/nieuws/economie/3001-thrive-follow-the-money

http://www.degoednieuwskrant.nl/index.php/nieuws/economie/780-follow-the-money-het-geheim-achter-de-geldstroom-onthuld

School of the Americas: Training Torturers & Secret Police for US-Backed Dictators Since 1946

Keeping Secrets: Theresa May, Manchester and the Corporate Media

http://www.globalresearch.ca/manchester-berlin-paris-nice-london-new-york-passports-and-ids-mysteriously-discovered-in-the-wake-of-terror-attacks/5592063

http://www.globalresearch.ca/manchester-alleged-suicide-bomber-linked-to-libya-islamic-fighting-group-lifg-known-to-british-security-intelligence-lifg-was-supported-by-nato-against-gadaffi/5591732

https://www.globalresearch.ca/top-10-reasons-not-to-love-nato/5665733

http://www.tomatobubble.com/span_am_war.html

http://www.globalresearch.ca/manchester-terror-attack-proves-that-the-war-on-terror-is-failing-ten-ways-to-reduce-terrorism/5591871

https://en.wikipedia.org/wiki/Aafia_Siddiqui

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8021417/Pakistani-scientist-sentenced-to-86-years-in-US-prison-for-attempted-murder-of-US-officers.html

Daniel Estulin “The true story of the Bilderberg group”

Eustace Mullins “The World order: our secret rulers’

“The world order:A study in the hegemony of parasitism”

Ewald Vanvugt “Roofstaat.Wat ieder nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning leopold ll en de plundering van congo”

Ad Broere”Geld komt uit het niets”

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september”

Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue Superpower and world domination”

Kevin Barrett “We are not Charlie Hebdo.Free thinkers question the French 9/11”

Arnold Karskens “Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?”

Udo Ulfkotte “‘Gekochte Journalisten :Hoe de CIA het nieuws koopt”

Thierry Meyssan “Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump”

“9/11 The big lie”

“Pentagate”

John Reeves “The Rothschilds”

David Icke”Het fantoom-zelf.Over manipulatie,controle en de weg naar vrijheid”

“Alice in wonderland and the world trade center disaster”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!