De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: #LeaveNoOneBehind
#LeaveNoOneBehind

#LeaveNoOneBehind: Voorkom nu de corona-catastrofe, ook aan de buitengrenzen

zaterdag 9 mei 2020 14:28
Spread the love

 

Gezien de uitdaging waarvoor we staan, hebben we veel tekenen van solidariteit nodig. Kleingeestigheid of egoïsme kunnen niet de weg wijzen.

Het coronavirus zal vooral diegenen treffen die het al moeilijk hebben, zoals de vluchtelingen aan onze buitengrenzen, de daklozen, de ouderen en de zieken. De corona-crisis kan ons afleiden van het lijden van degenen die bescherming zoeken, maar het geweld en de humanitaire ramp gaan door. Daarom is het belangrijk om bij elkaar te blijven, nu meer dan ooit.

Bron: #LeaveNoOneBehind

Het virus maakt geen onderscheid naar huidskleur, religie of geslacht, corona treft ons allemaal

Daarom willen we deze uitdaging samen aangaan, zodat we deze crisis kunnen overwinnen en tegelijkertijd onze waarden kunnen handhaven.

Wil Europa deze pandemie eensgezind het hoofd bieden, dan moeten de overvolle vluchtelingenkampen snel worden geëvacueerd. Het Griekse vasteland heeft daarbij steun nodig, evenals de mensen op de Griekse eilanden. Wij hebben deze burgers veel te lang in de steek gelaten.

Bron: #LeaveNoOneBehind

Op dit moment wonen er alleen al op Lesbos Camp Moria meer dan 20.000 mensen, hoewel het kamp gebouwd is om slechts 3.000 mensen te huisvesten. Quarantaine, handen wassen of sociaal-maatschappelijk verantwoord zijn op dit moment essentieel, maar als je in Moria woont, is niets van dit alles mogelijk. Deze mensen worden bedreigd met infectie, geconfronteerd met een gebrek aan humanitaire zorg, en aan hun lot overgelaten. Als het virus in zo’n kamp uitbreekt, zal het bijna onmogelijk zijn om de verspreiding ervan tegen te houden.

Wie nu niets doet, is medeplichtig aan de ramp die de mensen in nood bedreigt

Daarom roepen we nu de Europese Commissie en de EU-regeringen op:

  • Evacuatie van de overvolle vluchtelingenkampen en onderdak op plaatsen waar ze beschermd zijn tegen het virus. De EU heeft ruimte voor de mensheid.
  • De noodzakelijke quarantaine en beschermende maatregelen tegen corona moeten overal worden toegepast om de exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen. Dat geldt ook voor de vluchtelingenkampen.
  • Toegang tot medische zorg voor daklozen, vluchtelingen en alle anderen.
  • Door middel van een Europese inspanning, humanitaire en financiële steun voor de meest getroffen gebieden, met name Griekenland.
  • Toegang tot asielprocedures en een onvoorwaardelijke rechtsstaat, ook in tijden van crisis.

Bron: #LeaveNoOneBehind

Om dit te bereiken zullen we de komende weken samen werken aan bewustwording, politieke druk uitoefenen en op verschillende manieren geld inzamelen voor hulporganisaties. Deze oproep is het begin van een reis. De maatschappij zal bewijzen dat ze sterker uit deze crisis – kan komen; maar alleen als we niemand achterlaten.

Bron: #LeaveNoOneBehind

Bron: #LeaveNoOneBehind

Bron: #LeaveNoOneBehind

Bron: #LeaveNoOneBehind

Bron: #LeaveNoOneBehind

 

Meer info:

Website: https://leavenoonebehind2020.org/nl/

Teken hier de petitie.

Hier kan je iets bijdragen.

Lees hier alles over de geplande acties.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!