De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Learning Inside Out aanwezig in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen
Bieke Deloof

Learning Inside Out aanwezig in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen

donderdag 28 januari 2021 23:04
Spread the love

 

Het ESF-project Learning Inside Out of kortweg LIO is vanaf januari 2021 actief in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Een primeur! Concreet wil dit zeggen dat de gedetineerden in al deze gevangenissen beroep kunnen doen op leerloopbaanbegeleiding. Deze dienstverlening wordt binnen het project aangeboden door organisaties die al langer actief zijn. Met de huidige uitbreiding vervoegen de Leerwinkel Genk, Tracé Brussel, Groep Intro Leuven en Groep Intro Antwerpen de collega’s van Huis van het leren-Leerwinkel West-Vlaanderen en TOPunt- leerwinkel De Stap uit Oost-Vlaanderen. De komende twee jaar wil LIO 663 gedetineerden de nodige informatie geven om verder te studeren en 886 gedetineerden langdurig begeleiden in hun studietraject.

“Je recht op onderwijs wordt beter opgevolgd. Als er vragen zijn, kan je nu bij iemand terecht die zich daar ten volle op kan smijten.” – deelnemer LIO

 Individuele begeleiding troef

Waar LIO in 2017 aanvankelijk een project was dat in de West-Vlaamse gevangenissen (Brugge, Ieper, Ruiselede) gedetineerden van leerloopbegeleiding voorzag, stak dit in 2020 de grenzen met Oost-Vlaanderen over. Op die manier konden ook gedetineerden in Gent, Oudenaarde, Dendermonde en Beveren binnen het project begeleid worden. Vanaf 2021 worden nu dus alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen bediend binnen LIO. Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) neemt de projectcoördinatie op zich. Specifiek ook in deze corona-tijden is dit een goede zaak. Het afgelopen jaar is het groepsaanbod (bv. onderwijs) in de gevangenis meer niet als wel kunnen doorgaan en men haalt alles uit de kast om dit op te vangen met individuele opvolging en begeleiding. Tijdens de lock down stelde LIO een 0800-nummer ter beschikking. Op die manier kwamen gedetineerden alsnog met hun leervragen bij de juiste mensen terecht. Internet voor gedetineerden is voorlopig nog niet aan de orde en kan hierin geen rol spelen.

Het feit dat de uitbreiding van LIO er komt, gebeurt niet in het ijle. In de gevangenissen voorzien de onderwijscoördinatoren van Vocvo samen met de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie al in onderwijs, hoofdzakelijk binnen een groepsaanbod. Maar dit aanbod, dat sowieso beperkt is, biedt geen oplossing op maat voor alle individuele leervragen. Aan die nood komt LIO tegemoet. Eens vrij, kunnen de LIO-cliënten ook terug beroep doen op de leerwinkels. Op die manier kan de opvolging doorlopen en wordt de noodzakelijke brug tussen binnen en buiten geslagen. LIO speelt dus niet alleen in op de leervragen maar creëert op deze manier ook perspectief voor de mensen in detentie en helpt zo aan het zetten van stappen in het proces richting re-integratie. Een niet onbelangrijk gegeven dat de nodige aandacht krijgt in het nieuwe Strategisch Actieplan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden (bevoegdheid Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir).

Naast het inspelen op de noden die er leven bij de gevangenispopulatie kunnen LIO 1.0 en LIO 2.0 ook mooie resultaten voorleggen. De uitbreiding van het project lijkt dus zonder meer de logische volgende stap. In het afgelopen werkjaar dat gekleurd en bepaald werd door de corona-crisis kon LIO alsnog in de West- en Oost-Vlaamse gevangenissen 216 langdurige begeleidingen opstarten en met 239 kortere info-vragen aan de slag gaan.

What’s next?

De LIO 2.0 bis-projecten hebben nu tot en met eind 2022 de tijd om zich verder in te nestelen met hun werking in de gevangenissen van de verschillende regio’s. Met een doelgroep die bestaat uit mensen die vaak hun diploma secundair onderwijs niet behaald hebben (gemiddeld 65% in LIO 2.0) en waarvan bijna één op vier jonger is als 26 jaar, gaat LIO in Vlaanderen en Brussel waardevol werk kunnen verrichten. Een mooie gelegenheid om niet alleen aan de slag te gaan met die individuele leervragen van de gedetineerden maar ook om aan uitwisseling van informatie, goede praktijken en ‘know how’ te doen tussen de medewerkers in de verschillende regio’s en gevangenissen. De vraag zal zijn binnen iets minder als twee jaar; hoe kan deze waardevolle werking een duurzaam karakter en bestaansrecht verwerven in het detentielandschap?

 

Voor meer info over het LIO-project kan u terecht bij coördinator Benedicte De Bock (benedicte.de.bock@vocvo.be) en op de vocvo-website. Dit persbericht werd opgesteld door Bieke Deloof van LIO-partner Klasbak, netwerk voor leren in de gevangenis (www.klasbak.net).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!