De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lawaaierige buurman? Bel de burenbemiddelaar

Lawaaierige buurman? Bel de burenbemiddelaar

dinsdag 3 mei 2011 15:05
Spread the love

De burenbemiddelaars trachten buren in conflictsituaties te verzoenen. Daarbij krijgen ze begeleiding van vier vaste stedelijke buurtbemiddelaars, die de eindverantwoordelijkheid dragen over de afhandeling van de dossiers.

Praten helpt

Volgens buurtbemiddelaar Luc Vervliet moeten buren hun geschillen eerst onder elkaar proberen op te lossen. “Vaak hebben ruziënde buren een idee van wat de ander denkt, op grond van vooroordelen, zonder naar elkaar te luisteren.” Alleen als praten niet helpt, raadt Vervliet aan om eerst de burenbemiddeling in te schakelen alvorens de politie of de vrederechter te contacteren. “Dat bespaart een hoop kosten en ellende”, verzekert hij.

Zesentwintig mensen stelden zich kandidaat om burenbemiddelaar te worden. Na een selectieronde met kennismakingsgesprekken namen elf geïnteresseerden aan een vijfdaagse opleiding deel. Tijdens die intensieve vorming vielen twee kandidaten af.

Vruchtbare samenwerking

De dienst bemiddeling van de stad Antwerpen bestaat sinds 2009. In 2010 behandelde de dienst 68 burenbemiddelingsdossiers in het district Antwerpen. De meeste conflicten ontstaan door geluidsoverlast en vrijwillige bemiddelaars weten deze met succes op te lossen.

Voor meer informatie: 03 338 65 73, of bemiddeling@stad.antwerpen.be

© 2011 – StampMedia – Rogier Verschueren

take down
the paywall
steun ons nu!