De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Latijn

Latijn

woensdag 8 oktober 2014 10:47
Spread the love

Bron: New Link (website De Morgen)

Dat hoeft absoluut geen doodsteek te zijn voor de taal, het
maakt het zelfs sexyer.

Commentaar:

Waarop slaat die ‘het’ in het tweede deel van de zin? De taal.
Het woord taal is zowel mannelijk als vrouwelijk, maar zeker niet onzijdig. Het
moet hier vervangen worden door hem of haar, of beter nog: ze. ‘Het’ kan natuurlijk ook verwijzen naar het Latijn, maar dan moet er staan: … geen doodsteek te zijn voor het Latijn.

In dit kerkelijk overlegorgaan discussiëren zo’n tweehonderd
geestelijken, waaronder
aartsbisschop André-Joseph Léonard en kardinaal Godfried Danneels.

Commentaar:

Léonard en Danneels
zijn mensen, dus moet er staan: onder wie. Kerkelijk moet eigenlijk verbogen worden tot kerkelijke, na een aanwijzend voornaamwoord (dit). Tenzij het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord onlosmakelijk bij elkaar horen. Ik denk niet dat dit voor ‘kerkelijk overlegorgaan’ het geval is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!