De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laten wij realistisch zijn, en het  fijn stof masker dragen en promoten

Laten wij realistisch zijn, en het fijn stof masker dragen en promoten

maandag 3 september 2018 19:50
Spread the love

Ik geniet graag van al mijn zintuigen. Zoals toen ik  kind was, ik geef het graag toe. Omdat ik  niet graag langer ervoer dat mijn esthetisch visueel genieten van Leuven ruw werd verstoord, zeg maar vergald door stinkend gas, heb ik mij op de eerste schooldag, tevens Leuvens Nationale Feestdag, also known as Lèive Kèrmis, een gas- en fijnstof masker aangeschaft.

De Moldex doet goed zijn werk. Het frame, het masker, kan je hergebruiken. De filters vervang je gewoon als  je genoeg BMW’s, Mercedessen, Range Rovers, camions, bussen en brommers hebt gekruist als wandelaar.

Ik ben niet van plan het hulpmiddel voor te doen bij het fietsen. Als je den Boelenberg opgaat, heb je al je adem nodig, en het filteren van de lucht maakt dat je heel traag en bewust ademt. Dat past best bij een rustige wandeling in gilet vest en das.

Bij mijn opvoeding, voor ik de vleugels uitsloeg als KU Leuven-student op achttien jaar, wisten sommige betrokkenen subtiel gebruik te maken van het induceren van een licht schuldgevoel… de appel valt niet ver van de boom.

Zoals Paul Goris schrijft in zijn opiniestuk in De Standaard van 4 september:

“De oorzaak van het probleem is te herleiden tot de manier waarop onze beschaving omgaat met leven en dood. We vergeten maar al te graag dat leven en dood noodzakelijk in evenwicht zijn en dat elk leven zijn prijs vraagt in dood. We eisen voor onszelf het recht op steeds meer leven (of ‘vooruitgang’ zoals we dat doorgaans noemen), voornamelijk gepuurd uit fossiele brandstof, maar negeren tegelijk de grootschalige dood die we hiermee veroorzaken. (…) Natuurlijk is dit geen leuke boodschap. Maar strijden tegen klimaatopwarming is geen pretje (…). Het is een kwestie van zelfopoffering en aanvaarding van verlies. Het vergt de bereidheid een beetje te sterven, in de hoop dat anderen volgen en zo het leven te vrijwaren van wie we het liefst zien. Mensen zover krijgen betekent niet alleen inzicht bijbrengen, maar ook culpabiliseren.”

Dat kan je dus op niet-invasieve wijze doen door gewoon je anti gas masker te dragen terwijl je  de voetpaden afdweilt, tussen de automobielen en consorten. Op twee dagen tijds heb ik al tientallen reacties op de gezichten gegaan, die merkbaar verdiept bewustzijn van hun daden verrieden, én licht schuldbewustzijn.

 

Metaleuven

Vindplaats van het ernstige &  nuttige speelgoed: de grotere doe -het- zelf -zaak. In Leuven is dat de Metaleuven, langs het kanaal naar Mechelen.

Kostprijs
Frame halfmasker met linnen aanspanlinten:   23,33 euro.
Filters tegen gassen:                                               20 euro
Filters tegen fijn stof:                                              14,50 euro
Opschroef filters voor de combi verdediging:   15 euro

Wie het neusje van de zalm wenst, kan het vol masker kiezen, waar je gelaat achter een kunststof scherm gaat, tegen meerprijs. (Ik weet hoe ik een product in de markt moet zetten, zegt men mij wel eens).

Cijfers
In De Morgen van 3 september (een betrouwbare bron, dat moet ik als historicus opmerken met waardering) vinden wij het cijfer dat vorig jaar Twaalfduizend mensen in ons land tot de “voortijdig gestorven” categorie behoren… wegens de gevolgen van de luchtvervuiling.

Omdat politici beseffen dat hier een geurtje begint merkbaar te worden, hebben zij tientallen miljoenen uitgetrokken om de gemeenten toe te laten, vaak op vraag van scholen en oudercomités, werk te maken van “Schoolstraten”: nabij scholen zou minstens tijdens begin en eindmomenten van de schooltijd, de straat verkeersvrij (voor auto’s en dergelijke) gemaakt worden.

“Eind juli sloten 600 kinderen en ouders hun schooljaar af met de bezetting van het drukke Sainctelette plein in Brussel. Het was het eindpunt van maandenlang actievoeren aan de schoolpoorten, onder het motto “Help, ik stik”.

Soms komen wijze, concrete, wervende woorden uit de mond van kinderen.
Voor onze kinderen willen we een extra mijl gaan.
En voor onszelf?…
Ik zie mijn eigen lijf ook graag.
Ik wil graag mijn volle tijd uit doen op deze aarde, en liefst gewoon waar ik woon, niet in Canadese bossen met zuivere lucht.

Politici maakten na het verzet van ouders en leerkrachten geld vrij
– Ben Weyts (minister van Verkeer):   20 miljoen euro vrijgemaakt.
– Joke Schauvliege (minister van Omgeving, Natuur):  wil ook meer budget vrijmaken voor gemeentes met schoolstraten. Een bedrag ligt nog niet vast.
– Pascal Smet en Bianca Debaets (verkeer, Brussel Hoofdstad):  jaarlijks één mio.

Politiek ten dienste van de bewoners
De volgende stap in mijn redenering & actieplan: binnen goed zes weken, op 14 oktober, zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraden. Het niveau van de mensen, van het lokale leven.

“Waarom vragen wij de politiek niet over te gaan tot bescherming tegen de schadelijke stoffen in de lucht (van fijn stof uitgeblazen door dieselwagens, tot zwavelverbindingen van schepen, gassen die Vliegtuigen de lucht in pompen, NOx verbindingen en meer die auto’s die rijden op benzine meebrengen), bescherming van de burgers, niet alleen de kinderen, door middel van gas- en fijn stof maskers?”

 

Mijn voorstel: ga over tot subsidiëring van dergelijke hulpmiddelen. Concreet: geef de mensen met beperkte middelen, die in het kader van gezondheid en ziekenfondsen herkenbaar zijn aan het Omnio-statuut (verhoogde tegemoetkoming in gezondheidskosten) volledige terugbetaling.

De Morgen nog even:

“Ook na de gemeenteraadsverkiezingen kan het een hot topic blijven. Bij het begrotingsoverleg voor 2019 moeten de middelen opnieuw worden verdeeld die Vlaanderen geeft aan maatregelen uit het Vlaamse lucht en klimaatplan”.”

Ik hoor politici al angstig zuchten, waar moeten wij dat gemeenschapsgeld vandaan halen?

Daarom las ik in:

Vergelijking – denkoefening- Suggestie gegrepen uit levend Leuven

Terecht is de bevolking op haar hoede voor zogenaamde militaire, terroristische aanslagen. Toch een paar kritische vragen. Mag het leven iets kosten, alstublieft?

– Hoeveel doden zijn er door aanslagen zoals deze op 22 maart 2016 gevallen?
– Hoeveel maanden is daardoor verhoogde alertheid (dreigingsniveau) aanvaard?
– Wat zijn de kosten van overheidswege (en burgers) gedaan in dit kader?
Hoeveel miljoenen zijn hier besteed? Van de  twee Bearcats van de Antwerpse politie zone over de duizenden manuren militairen in de straten in alle grote steden; overuren verricht door politiemensen in heel het land; ingehuurde bewakingsfirma’s;wat zijn de kosten veroorzaakt door vertragingen wegens strenge inspecties van passagiers, passanten…
– Wat leert ons dan de eenvoudige de kosten/baten analyse in als wij de gedachte in overweging nemen de mensen te voorzien van beschermende maskers. Het gaat hier tenslotte om een niet zeer zichtbare (de mens en zijn oogzintuig!) maar een zeer reële, alomtegenwoordige dreiging. De cijfers van de luchtkwaliteit hebben de gevaarsdrempel al lang overschreden.  

Ik vraag mij af welke partij de redelijkheid van dit voorstel het beste zal zien, en het opneemt in het programma.
Wat mij betreft, is dit een element dat in grote mate mijn stem zal bepalen in het stemhokje midden oktober.

In parafrase van het woord van Bianca Debaets over schoolstraten zeg ik:
“We willen van bescherming met gasmaskers het nieuwe normaal maken”.
Tegenargumenten, laat ze maar komen, ik zal luisteren. En antwoorden bieden.

Tenslotte

Citaten uit De Morgen van 3 sept

“Kindjes met mondmaskers aan schoolpoorten. Het is een beeld dat voortaan op het collectief netvlies gegrift staat”. (Reporter Cathy Galle in de inleiding van haar twee pagina’s beslaande artikel dat als titel draagt: “ONVEILIG EN ONGEZOND: TIJD VOOR DE OMSLAG”.

Maar wie goede media volgt, heeft de experten gelezen die stellen dat die papieren maskertjes zo goed als niets helpen tegen de bestaande vervuiling!

Galle vervolgt haar inleidend woord:
“Luchtvervuiling en verkeersveiligheid schopten het meteen tot verkiezingsthema. Maar zien wij nu stilaan ook een gedragsverandering?”

Ik heb de mijne opgestart.
Wie doet mee?

take down
the paywall
steun ons nu!