De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Langer werken in ruil voor hoger pensioen?

Langer werken in ruil voor hoger pensioen?

woensdag 8 september 2010 12:51
Spread the love

Zo begint een artikel in De Standaard van woensdag 8 september.

Voor de zoveelste keer worden de burgers van ons land weer eens duidelijk gemaakt dat langer werken zal moeten. Zo klinkt het in de media nu al maanden. Het huidige systeem wordt onbetaalbaar door de vergrijzing van de bevolking.

33 Miljard Euro kosten de pensioenen aan de sociale zekerheid. Die kost zou tegen 2030 oplopen tot 44 miljard. En dus moet er volgens werkgevers en politici drastisch ingegrepen worden.

Langer werken

Langer werken is zowel volgens de media, werkgeversorganisaties en veel politici de enige mogelijke oplossing. Het kan niet anders, is hun boodschap. Maar of de vele werknemers in ons land dit zien zitten vraagt niemand van die boodschappers zich nog af. Elke dag kom ik in contact met werknemers die er toch wel een andere mening op na houden. Telkens hoor ik verhalen over mensen die de druk niet meer aankunnen, het tempo en de opeenvolgende veranderingen niet meer kunnen volgen, het steeds meer doen met minder, grondig beu zijn.

Sta mij even toe zeer kritisch te zijn. Ik ben dat gezeur over langer werken of de eenzijdigheid van het debat grondig beu. Wij werken in een land waar de productiviteit en de gevraagde flexibiliteit en polyvalentie van werknemers één van de hoogste van de wereld is. Maar daar wordt nooit over gesproken. Integendeel zelfs, volgens veel politici en werkgevers moeten de productiviteit en flexibiliteit nog een stuk hoger.

Ratrace

Werknemers worden elke dag uitgeperst als citroenen. Dat ervaar ik in mijn werk als vakbondsecretaris. Ik begrijp maar al te best dat vele werknemers er naar uit kijken om op 58 of 60 jaar te kunnen stoppen. Ze zijn kapot gewerkt. Indien we toch naar een systeem zoeken om werknemers het mogelijk te maken om iets langer (lees tot aan leeftijd brugpensioen) aan de slag te blijven dan pleit ik voor minder uren werken, met behoud van loon, naar gelang de leeftijd stijgt.

In de non-profitsector bestaat een dergelijk systeem en dat bewijst ondertussen dat het werkt. Maar laat in godsnaam de werknemers zelf beslissen of ze langer willen werken of niet. En anders moeten er dringend maatregelen komen tegen de torenhoge werkdruk en productiviteit en de ongebreidelde flexibiliteit. Want daar mag nooit over gesproken worden. Daar lees ik nooit iets over in de media! Daar hoor ik nooit politici iets over zeggen!

Kostprijs

De kostprijs van de pesnioenen is ondraaglijk als we de ontelbare persartikels mogen geloven! Het is waar, 33 miljard euro is veel geld. Maar niet onoverkomelijk.

Het zijn vooral de werknemers die via de bijdragen aan de sociale zekerheid het systeem financieren. En kom nu niet af met de werkgeversbijdragen die nog hoger ligt? Die bijdragen zijn ook een deel van het loon van de werknemer, waar reeds in vergeten tijden over afgesproken is dat de werkgever dat zou doorstorten in plaats van de werknemer. Het is de werknemer die hier heel hard voor werkt!

Nochtans is het heel eenvoudig. 20 tot 30 miljard fiscale fraude per jaar en afschaffing van de 3,5 miljard notiönele intrestaftrek, die geen job creëert en bijgevolg een pure cadeau zijn voor de patroons in ruil voor de afschaffing van de coördinatiecentra en we zijn er al. Wanneer gaat men hier eindelijk eens werk maken? Wanneer heeft iemand de politieke moed om dit eens aan te pakken? Wanneer zal de media hier eens aandacht aan besteden? Er is geld, veel geld, te vinden in een meer rechtvaardige fiscaliteit. Maar blijkbaar is en blijft dat een taboe. Het is veel makkelijker om de gewone burgers te treffen.

Hoger pensioen

Het is reeds langer geweten dat onze pensioenen bij de laagste behoren in Europa. Hoog tijd dus om die schandvlek weg te werken. Indien we daar niet dringend iets aan doen, zullen onze gepensioneerde en toekomstige gepensioneerde nog meer in de armoede en bestaansonzekerheid komen. Is het dat wat we willen? Een hogere pensioenuitkering is meer dan rechtvaardig. Het is een verantwoorde stap in de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid.

Hervormingen

“Alsof langer werken en hogere pensioenen al geen voldoende uitdagingen zouden zijn, liggen er in het pensioendossier nog tal van uitdagingen te wachten. Zoals de eis van het VBO om de berekening van de ambtenarenpensioenen te laten gelijklopen met die voor de werknemers uit de privésector. Daarbij ligt vooral de zogenaamde perequatie onder vuur: het mechanisme waarbij de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de lonen van de actieve ambtenaren.” Dit bloklettert nog de krant.

Inderdaad, hervormingen zijn er dringend nodig. Maar niet om het systeem af te bouwen. Ook niet voor de ambtenaren. Integendeel zelfs. Het systeem moet nu juist versterkt worden. Dit doe je niet door verworvenheden, die allemaal hun historische achtergrond hebben, in vraag te stellen. Dit doe je niet door de mensen constant bang te maken. Dit doe je door de mensen zekerheid te bieden en een garantie te geven voor hun toekomst. En dat is wat ik verwacht van onze media, werkgevers en politici.

WERKNEMERS ZIJN GEEN GEREEDSCHAP!!!

take down
the paywall
steun ons nu!