De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Landelijke aankomst Sinterklaas dit jaar in Meppel/Brief aan burgemeester Meppel

Landelijke aankomst Sinterklaas dit jaar in Meppel/Brief aan burgemeester Meppel

vrijdag 25 september 2015 06:54
Spread the love

LANDELIJKE AANKOMST SINTERKLAAS DIT JAAR IN MEPPEL/BRIEF AAN BURGEMEESTER MEPPEL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/landelijke-aankomst-sinterklaas-dit-jaar-in-meppelbrief-aan-burgemeester-meppel/

AAN:DE BURGEMEESTER VAN MEPPELDE HEER J. WESTMAAS
Onderwerp: Uw betrokkenheid bij de Sinterklaaasintocht in Meppel op 14 november en de aanwezigheidvan ”Zwarte Piet”

Geachte heer Westmaas,
Mij heeft de informatie bereikt over uw betrokkenheidbij de Sinterklaasintocht in Meppel op 14 november aanstaande.Ik citeer u uit de media”Het is geweldig, dat Meppel op 14 november op zijn kop staat als de Sint voet aanwal zet in Nederland” [1]Ik denk dan:Sinds wanneer ligt Meppel aan zee?Sinterklaas komt toch altijd met de Stoomboot aan?
Maar alle gekheid op een stokje:Waar het mij om gaat is de aanwezigheid van Zwarte Piet bij de intochtvan Sinterklaas, aangezien uit geen enkele reactie van u of de GemeenteMeppel blijkt, dat er geen Zwarte Pieten aanwezig zullen zijn.
Te uwer informatie, want dat is kennelijk nodig:
Zwarte Piet, die zijn intrede deed in 1850, is een racistischekarikatuur uit een tijd, toen slavernij nog gangbaar was, het kolonialismezijn bloeiperiode beleefde en – daaruit voortkomende – theorieeen overde minderwaardigheid van zwarten ten opzichte van blanken. [2]Vandaar ook de onderdanige positie van Zwarte Piet, als ”knecht”van Sinterklaas, zijn nogal dommige uiterlijk, rare brabbeltaal, die eenverbasterde versie van Sranang Tongo [de Surinaamse taal] moet voorstellen,rare grimassen, apepakkie, etc.Nu is er in de loop der tijden wel wat veranderd aan ”Zwarte Piet”, maar degrondgedachte blijft:Onderdanig, knecht, dommig uiterlijk, apepakkie, belachelijke figuur.
Het kan niet anders of het moet zijn weerslag gehad hebben, misschienniet bewust, maar dan toch wel onbewust, over de manier waarop blanke”autochtone” Nederlanders, aankijken tegen zwarten, die nog te vaak wordengezien [als er tenminste niet het stigma van profiteurs en/of criminelenomheen hangt, maar dat is weer een ander soort racisme], als goedmoedig,ongecompliceerd, gezellig, onderdanig en [vaak, niet altijd] als niet al tesnuggere lui, die de leiding van de blanke nodig hebben.Niet in alle situaties, maar vaak komt dat beeld terug en daaraan is ookZwarte Piet debet.

Erger is het effect op zwarte mensen en vooral kinderen, die vaak,in de Sinterklaastijd niet alleen mikpunt zijn van plagerijen, pesterijenen scheldpartijen, maar ook gevoelens van minderwaardigheid aangepraatkrijgen, waardoor er thuis vragen komen als ”Mama, ben ik dom.Want Zwarte Piet is dat ook. [3]Dat is slecht voor hun zelfbeeld en ook gewoon niet leuk.U hebt toch zelf gezegd, een fantastische beloning voor alle kinderente wllen? [4]Daar horen volgens u, neem ik aan, zwarte kinderen ook bij en diebeloon je echt niet door ze tot het mikpunt van flauwe grappen enplagerijen te maken, slecht voor hun zelfbeeld.
Daarbij moet het u bekend zijn, dat de VN Commissie tot Eliminatievan Rassendiscriminatie [CERD], een dringende aanbeveling aan Nederlandgedaan heeft, te breken met de Blackface figuur ‘Zwarte Piet dus]
Ik citeer”
”Considering that even a deeply-rooted cultural tradition does not justify discriminatory practices and stereotypes, the Committee recommends that the State party actively promote the elimination of those features of the character of Black Pete which reflect negative stereotypes and are experienced by many people of African descent as a vestige of slavery. The Committee recommends that the State party find a reasonable balance, such as a different portrayal of Black Pete and ensure respect of human dignity and human rights of all inhabitants of the State party. ” [5]
Daar sluit ik mij helemaal bij aan.

WEG MET BLACKFACE!
De boodschap is duidelijk:Ik verwacht van u, dat u bij de aanstaande intocht van Sinterklaas alleZwarte Pieten achterwege laat en ze hetzij vervangt door kleur Pieten, diegeen verwijzing hebben naar slavernij en kolonialisme, hetzij alle Pietenhun conge geeft en Sinterklaas alleen laat komen.Zo vreemd is dat niet:
Voor 1850 opereerde Sinterklaas alleen, het was een leuk kinderfeest:Everybody happy.
Laat u Zwarte Piet toch aanwezig zijn, dan geeft u niet alleen toe aaninstitutioneel racisme, u geeft dan aan, nul comma nul respect te hebbenvoor de gevoelens van gekwetstheid en buitengesloten zijn van velezwarte kinderen en ook van volwassenen, die in de Sinterklaastijdte maken krijgen met allerlei pesterijen en plagerijen. [6]
Ik ga ervan uit, dat u het juiste besluit neemt en de Zwarte Pietenlaat waar ze thuishoren:In een gelukkig achter ons liggend verleden van slavernij en kolonialisme.
Neemt u een voorbeeld aan scholen in Den Haag, die WEL de juistekeuze gemaakt hebben. [7]
Zij hebben het begrepen.U ook?
Zo niet, dan zult u geconfronteerd worden met vreedzame protestacties,die een pleidooi zullen houden voor gelijkheid en respect.
De keuze is aan u.Ik hoop, dat u de juiste maakt.

Zodat het voor IEDEREEN een leuk feest wordt!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

””Het is geweldig dat Meppel op 14 november op zijn kop staat als de Sint voet aan wal zet in Nederland.”

RTV DRENTEBURGEMEESTER: GEWELDIG, DAT MEPPEL OP DE KOP STAAT DOORAANKOMST SINTERKLAAS21 MEI 2015

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/95410/Burgemeester-Geweldig-dat-Meppel-op-de-kop-staat-door-aankomst-Sinterklaas

RTV DRENTELANDELIJKE AANKOMST SINTERKLAAS DIT JAARIN MEPPEL21 MEI 2015

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/95399/Landelijke-aankomst-Sinterklaas-dit-jaar-in-Meppel

[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
  http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[3]
”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
 ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
 http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

[4]

RTV DRENTEBURGEMEESTER: GEWELDIG, DAT MEPPEL OP DE KOP STAAT DOORAANKOMST SINTERKLAAS21 MEI 2015

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/95410/Burgemeester-Geweldig-dat-Meppel-op-de-kop-staat-door-aankomst-Sinterklaas

[5]

”Considering that even a deeply-rooted cultural tradition does not justify discriminatory practices and stereotypes, the Committee recommends that the State party actively promote the elimination of those features of the character of Black Pete which reflect negative stereotypes and are experienced by many people of African descent as a vestige of slavery. The Committee recommends that the State party find a reasonable balance, such as a different portrayal of Black Pete and ensure respect of human dignity and human rights of all inhabitants of the State party. The Committee further recommends that the State party ensure non-discrimination in the enjoyment of freedom of expression and association, and that attacks on protesters be effectively investigated and duly prosecuted.”

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATIONConcluding observations on the nineteenth to twenty-first periodicreports of the Netherlands 28 AUGUST 2015

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/NLD/CERD_C_NLD_CO_19-21_21519_E.pdf

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-uit-gaan-zien/

[6]

”Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”
  ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
  http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[7]

NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!