De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

LACHGAS. Of de immense kost van het afwentelen van het Ouderschap op gehuurde krachten.

LACHGAS. Of de immense kost van het afwentelen van het Ouderschap op gehuurde krachten.

woensdag 6 september 2023 02:22
Spread the love

In vorige blogs gaf ik al een aantal voorbeelden van de problemen met gedrag in de publieke ruimte bij jongeren die ongetwijfeld heel wat te maken hebben met het wegvallen van een-op-een ouderschap. (In Nederland hebben de kinderen tenminste nog een vaste begeleider; zodat er wat Hechting kan plaatsvinden. In België zijn er tot negen kindjes (en baby’s!) per begeleider en dan wisselt die ook nog. Je moet geen kenner van de Evolutie of van onze plaats in het Dierenrijk zijn om te beseffen dat dit echt ont-aard opvoeden is en dat dit niet zonder gevaarlijke gevolgen kan blijven).

In het VRT-televisiejournaal van 5 september 2023 krijgen we een volgend voorbeeld. Hoe ver het kan gaan. Hoe wijd vertakt de maatschappelijke gevolgen zijn van een trend waarbij mama en papa het kind niet meer zelf opvoeden. Waarin het begrip “moedertaal” loos en onbegrijpelijk is geworden ondertussen. Waarin het concept “het menselijke Geweten” bijna nooit meer opduikt op opiniepagina’s of in standpunten. (Blijkbaar is er geen geloof meer in een gevormd geweten in een era waarin moeders en vaders geen tijd meer hebben om hun kinderen het verschil tussen Goed en Kwaad bij te brengen). Er zijn nu (in de perceptie!) wellicht andere Waarden. Zoals geld en auto’s en werk en shoppen.

——————————–

(VRT-TV-Journaal)
Lachgas als drug. De flessen ontploffen in de afvalverbrandingsovens.
Dat veroorzaakt pannes. Elke panne kost 160.000 euro.
Geef het ouderschap aan vader, moeder en familie en buren terug.
Kinderen en jongeren zonder hechting en zonder morele training zijn een vogel voor de kat.

Ketting van oorzaken en gevolgen

Inderdaad; ik geloof dat een opvoeding waarbij te weinig hechting mogelijk is én waarbij de kinderen te weinig opgevorderd worden om in het huishouden mee te helpen – en zich op die manier kansen mislopen zich nuttig te voelen en verantwoordelijkheid te leren dragen – een van de redenen is waarom jongeren vandaag meer dan in de trentes glorieuses en in het regime voor WO II vervallen tot de bekende vormen van Defaitisme en Nihilisme.

Zoals daar zijn drugsgebruik – binge dringen (coma zuipen) – automutilatie (kerven) – en de toenemende wens tot overgaan naar zelfdoding (nu ook vanaf een jaar of tien!)

—————————————————-

In elk geval neem ik mij voor verder te gaan met tegendraads denken en schrijven.

Onlangs bracht De Standaard immers op het vlak van gender-denken en de rol van de huismoeder en opvoeding een reeks stukken en interviews die duidelijk maken dat wat ik enkele jaren terug schreef (soms enkele decennia terug) – vandaag door de betreffende stromingen in het Feminisme opnieuw als ideaal binnengehaald en omarmd wordt.

————————————–

Toemaatje: Sir Humphry Davy: uitvinder van het lachgas: zelf iemand met een nogal chaotische jeugd.

De uitvinder van het lachgas. Wat een man. Met atypische jeugdjaren. Maar ik denk dat het betreffende artikel van Wikipedia meteen mijn punt ook voldoende maakt: hij had wel degelijk een ontwikkelde relatie tot zijn moeder! Hij schreef haar in bewaarde brieven zijn gedachten en gevoelens. Mijn punt is dat dezer dagen wellicht heel wat jongeren niet tot echte intense binding met de ouders komen. Basically omdat de ouders absent zijn omdat ze kiezen om voor geld te gaan werken; het crèchesysteem you know; de crèchecrisis.

Zie ook wat Philippe Claudel de grote schrijver daarover zegt in het interview dat ik rond deze tijd via F. heb gedeeld.

 

– Uit Wikipedia over Davy:

Davy entertained his school friends by writing poetry, composing Valentines, and telling stories from One Thousand and One Nights. Reflecting on his school days in a letter to his mother, Davy wrote, “Learning naturally is a true pleasure; how unfortunate then it is that in most schools it is made a pain.”[7] “I consider it fortunate”, he continued, “I was left much to myself as a child, and put upon no particular plan of study … What I am I made myself.”[8] His brother said Davy possessed a “native vigour” and “the genuine quality of genius, or of that power of intellect which exalts its possessor above the crowd.”[6]

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!