De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laatste groen in Negenmanneke moet wijken voor aanhoudende bouwwoede
CCN Vogelzang CBN

Laatste groen in Negenmanneke moet wijken voor aanhoudende bouwwoede

Buurtbewoners (Sint-Pieters-Leeuw) en natuurvereniging (Anderlecht) slaan de handen in elkaar in verzet tegen nieuwe verkaveling.

woensdag 29 april 2020 00:01
Spread the love

 

Recent vond er in Sint-Pieters-Leeuw een openbaar onderzoek plaats voor een nieuwe verkaveling in een groen binnengebied dat begrensd wordt door de Brusselbaan, de Bezemstraat en de Vogelzangbeek. De bewoners en de natuurvereniging CCN Vogelzang CBN hebben massaal gereageerd en hun bezwaren aan de gemeente kenbaar gemaakt. Toch trekken we aan de alarmbel omdat we vrezen dat het moeilijk opboksen wordt tegen de macht van een grote projectontwikkelaar en tegen de mantra’s van verdichting en inbreiding die gehanteerd worden om onze laatste stukjes groen te betonneren. 

Binnengebied Brusselbaan

Binnengebied Brusselbaan

In de achtertuintjes van de huidige bewoners worden nieuwe straten en 30 woningen gepland. Er komen maar liefst 60 parkeerplaatsen en zo’n 30 bomen zullen worden gekapt! Het Negenmanneke is een sterk verstedelijkt gebied. De luchtkwaliteit laat er te wensen over en de luchtvervuiling op de Brusselbaan ter hoogte van de nieuwe verkaveling is ongeveer te vergelijken met deze op de Brusselse Ring. 

De wijk het Negenmanneke komt regelmatig in het nieuws door de overstromingen die grote delen van de wijk keer op keer teisteren. Het nu nog groene en rustige binnengebied staat ingekleurd als overstromingsgevoelig en bij sterke regenval moeten pompen de kelders van buurtbewoners proberen droog te houden. Stroomafwaarts, aan de Oudstrijdersstraat, loopt er een gemeentelijk onthardingsproject waarbij een oude loods van 2.800 m² zal worden afgebroken om zo de Vogelzangbeek meer zuurstof te geven. Stroomafwaarts ontharden terwijl de oeverzone van de beek stroomopwaarts verder gebetonneerd wordt lijkt weinig zinvol. Bovendien wordt de ontharding stroomafwaarts gefinancierd met publieke middelen terwijl de betonnering stroomopwaarts een mooie privéwinst zal opleveren voor de projectontwikkelaar.

Binnengebied Brusselbaan

Natuurgebied Vogelzang

Aan de overkant van de beek, op het grondgebied van de gemeente Anderlecht ligt het natuurgebied Vogelzang dat voortdurend moet opboksen tegen de hoge druk van een toenemende verstedelijking langs beide kanten van de gewestgrens. De projectontwikkelaar kan het uitzicht op het natuurgebied handig gebruiken als extra verkoopsargument terwijl ze het laatste stukje groen van de huidige bewoners betonneren. In het omgevingsonderzoek lezen we nog andere verkoopspraat die de wenkbrauwen doet fronsen. Op een steenworp van het project liggen 3 treinstations er van uitgaande dat Ukkel en Vorst vlotjes bereikbaar zijn. Er zou een vlotte ‘aantakking’ zijn op het hoger gelegen verkeersnet zonder te rekenen dan met het verkeersinfarct op de Brusselbaan en de Bergensesteenweg. De nabijheid van meerdere scholen is een troef zonder te vermelden dat er nu al een tekort is aan plaatsen.

Negenmanneke en Zuun worden in een snel tempo volgebouwd waarbij de kwaliteit van bepaalde nieuwbouwprojecten in vraag kan worden gesteld. Sommige projecten worden moeilijk verkocht en worden dan maar aangeboden aan promoprijzen. Een droeve zaak voor de nieuwe kopers en het duidt ook niet bepaald op een tekort aan woningen.

Natuurgebied Vogelzang

Natuurgebied Vogelzang

De nieuwe klimaatplannen die de afgelopen maanden werden uitgerold geven steevast een prominente plaats aan het aanplanten van bomen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het herwaarderen van groen-blauwe aders in de strijd tegen droogte en overstromingen. Zou het kunnen dat ze in deze mooie klimaatplannen het binnengebied tussen Brusselbaan, Bezemstraat en Vogelzangbeek vergeten zijn?

 

Meer info:

Facebook: SOS NEGENMANNEKE

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!