De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laat het plebs dan de EU besturen

Laat het plebs dan de EU besturen

zaterdag 25 juni 2016 13:01
Spread the love

De vraag die EU-leiders nu lijkt bezig te houden, is hoe te voorkomen dat het plebs (dat woord valt niet, maar is tussen de regels goed te lezen) vanuit andere landen ook uit blinde frustratie de EU begint te demonteren. Enkele van hun voorstellen zijn: meer Europa, minder Europa, een flexibeler Europa, meer markt, minder markt, meer sociale maatregelen, en minder vluchtelingen.

Democratie

De oplossing lijkt voor de hand te liggen: laat het plebs mee de EU besturen. Zoiets heet democratie, het bestaat al minstens 2000 jaar en wordt in steeds meer landen met succes toegepast.

Belangrijke beslissingen zouden genomen kunnen worden door het Parlement, in plaats van door de Europese Raad waar elk lid met moeite de helft van zijn eigen volk vertegenwoordigt, waar geen oppositie toekijkt en waar geen enkele manier bestaat om de machthebbers ter verantwoording te roepen, laat staan dat er iemand aanwezig is die dit zou kunnen willen doen.

De regering (Europese Commissie) zou kunnen aangesteld worden door het Parlement, dat verkozen is, zoals in elke parlementaire democratie; in plaats van in een soort blufsudoku waarbij in elk land, in elk geslacht en in elke politieke familie maar een bepaald aantal commissarissen mag worden geplaatst en de kiezer grotendeels genegeerd wordt.

En als de lidstaten als lidstaat vertegenwoordigd moeten worden, kan dat met een bondsdag naar Duits of Oostenrijks voorbeeld, waarin van elke lidstaat zowel meerderheid als oppositie zetelt.

Geen utopie

Hier en daar is er een enkeling die zulks oppert en dat wordt dan weggewuifd als een superstaat, een utopie, een dwaasheid en een hersenspinsel van radicale federalisten. Maar federalisme is gewoon wat ontstaat als het democratisch toezicht op hetzelfde niveau plaatsvindt als waar de beslissingen worden genomen. Momenteel zitten we met Europees beleid zonder behoorlijk democratisch toezicht, en Europees beleid hebben we nodig. Dan is het toch duidelijk wat er moet gebeuren?

Leestip: “De Europese Koerier” van Robert Menasse. Dun en overtuigend.

take down
the paywall
steun ons nu!