De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laat de Gazavloot vertrekken

Laat de Gazavloot vertrekken

maandag 4 juli 2011 22:45
Spread the love

Vrijdag verklaarde de Griekse minister van Civiele Bescherming dat de Griekse kustwacht de opdracht had gekregen om “alle nodige maatregelen te nemen” om het vertrek van de “Freedom Flotilla” te verhinderen, die probeert Griekenland te verlaten om met humanitaire hulp naar Gaza te varen.

De organisatoren van de internationale ‘Freedom Flotilla 2 – Stay Human’ naar de Gazastrook beschuldigen Griekenland van medeplichtigheid, gezien het feit dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Griekse en andere politieke leiders bedankt heeft voor hun verzet tegen de “provocatievloot”.

Het is tegen deze medeplichtigheid van Griekenland en de Europese Unie dat het platform Belgium to Gaza een manifestatie organiseerde op maandag 4 juli. Een honderdtal activisten schreeuwden hun ziel uit hun lijf.

Laten we gemobiliseerd blijven en eisen dat de vloot naar Gaza kan varen om er humanitaire hulp te leveren.

Neen aan de censuur van hen die niets anders willen doen dan misdaden tegen het internationaal recht aanklagen!
Neen aan de illegale blokkade die Israël in alle straffeloosheid oplegt aan Gaza!
Neen aan de medeplichtigheid van onze Europse leiders!

Laten we solidair zijn!

Een fotoverslag van de actie:

take down
the paywall
steun ons nu!