De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laat de Blaarmeersen open en focus op zij die voor overlast zorgen

donderdag 17 juni 2021 10:34
Spread the love

 

Enkele vechtpartijen aan de Blaarmeersen en heel het domein verliest zijn status als ‘openbaar’. Dat is echt niet ok. Het openbaar domein is van ons allen. Er is reeds een ernstig tekort aan groen en ruimte in België, het reservatiesysteem voor de Blaarmeersen is dan ook een spijtige zaak en een symptoom van een zielloos stadsbestuur.

 

Het fenomeen van groepen jongeren, vaak uitsluitend jongens, die zich opgehitst in het openbaar domein begeven is best een moeilijk gegeven. Het gaat soms om grote groepen en maar weinig mensen zien ze graag komen.  Een aanpak van repressie verschuift het probleem enkel en zorgt voor veel onschuldige slachtoffers. Zo ben ik zelf van Brabant afkomstig. Een deel van mijn familie woont daar nog, wanneer ik samen met hen naar de Blaarmeersen wens te gaan moeten zij reserveren en betalen. Dit geldt voor alle niet-Oost-Vlamingen. Dit als reactie van het stadsbestuur in een poging dat enkele Brusselse jongeren elders zouden gaan. Dat zijn wel erg veel slachtoffers om enkele tientallen jongeren weg te krijgen. Kan er niets creatievers gevonden worden? Blijkbaar lukt het Mathias De Clercq niet om iets te bedenken. Zijn beleid is gekenmerkt door repressie zoals willekeurige controles rond de wijk Brugse Poort, camera’s in heel het centrum en meer blauw op straat. Ook koos de tandem De clercq-Decruynaere voor een repressief corona beleid met bijvoorbeeld afgebakende speeltuintjes terwijl Plopsaland reeds open was en het beboeten van de deelnemers aan een flashmob ‘danse encore’ terwijl een week later 700 pro-Palestina manifestanten ongemoeid werden gelaten.

Het ontruimen van de Blaarmeersen wegens een vechtpartij typeert de relatie tussen de politie en de burgemeester. Mogen we heel het domein ontruimen? Doe maar, zegt de burgemeester dan, die niet het karakter heeft van zijn voorganger om tegen de politie in te gaan. Heel het domein ontruimen verpest de dag van honderden mensen. Een meer gerichte aanpak was beter geweest.

Allemaal makkelijk gezegd natuurlijk. De problemen zijn reëel en een oplossing is moeilijk. Toch een poging.

Ten eerste moeten we erkennen dat er te weinig openbare ruimte is in België, en zeker het Vlaamse landsdeel. Dat is een historische fout mede veroorzaakt door de CVP en de SP die jarenlang de dominante partijen waren. Een groots plan om meer openbare ruimte te creëren is dan ook meer dan nodig, ook al voor het psychisch welzijn van de bevolking.

We zien ook dat de overlast veroorzaakt wordt door groepen jongens. Opgehitst door de warmte en bronstig van al dat schoon volk. Ik denk dat ik vanuit links zowat de enige ben die aangekaart heeft dat een ongelijke genderverhouding nadelen heeft. Als gevolg van het falend migratiebeleid kwamen in west-Europa op enkele jaren tijd honderdduizenden jonge mannen extra in verhouding met vrouwen. Dat heeft logischerwijs als gevolg dat er meer alleenstaande jonge mannen zijn. Een meerderheid van die alleenstaande mannen gaat sportief om met die frustratie, een minderheid reageert deze af op derden. We moeten erkennen dat een gelijke genderverhouding noodzakelijk is voor vrede in de brede zin van het woord.

Wanneer jongens in een preutse omgeving opgroeien kan het contrast op een zwoele zomerdag confronterend zijn voor hen. Sowieso beschikken adolescenten jongens over heel wat seksuele energie. Hier niet mee om kunnen door het contrast met de cultuur van thuis uit, zoals gesluierde vrouwen en meisjes die thuis blijven, veroorzaakt misschien mee het ongepast gedrag. Het is dan ook aan deze conservatieve culturen om dit te erkennen en de jongens hierin te begeleiden/op te voeden.

Bovengenoemde zaken zijn niet de bevoegdheid van het lokaal bestuur. Maar die laatste maakt het zich toch makkelijk door voor de repressie te kiezen. Zo kan ze zich focussen op de jongeren die de overlast veroorzaken en de andere 99% met rust laten. In eerste instantie door in gesprek gaan. Wie zijn deze jongens? Eens de politie erop wordt losgelaten zorgt dit voor extra adrenaline bij de opgehitste jongeren.

Het openbaar domein moet ook vrouwvriendelijker. Zo heeft Stad Gent veel meer toiletten voor mannen dan voor vrouwen. Er is een inhaalbeweging gemaakt maar nog ruim onvoldoende. Een toilet voorzien voor beide geslachten is echt niet zo moeilijk.

We moeten ook erkennen dat dit hinderlijk fenomeen deel kan uitmaken van het leven. Wanneer je een grote groep opgehitste jongens ziet kan je dit lastig vinden, zij zijn medemensen en zolang men geen delicten pleegt zijn zij welkom. Misschien zal hun gedrag minder hinderlijk zijn wanneer ze zich welkom voelen. Bovendien moeten we nu niet doen alsof het elke zwoele dag vanjedat is. Het blijft een uitzondering. Misschien kan je elders gaan in het domein indien je u onveilig voelt. Extra openbare ruimte asp!

We zien wildzwemmers op andere plekken dan de Blaarmeersen. Maak dit legaal. Dat houdt inderdaad een risico in en er zullen ongelukken gebeuren maar de staat moet durven loslaten en het individu vrijheid geven. De staat is te dominant geworden. De rivieren die Moeder Natuur ons geschonken heeft behoren aan u en aan mij. Niet aan de staat. La nostra terra zingt de punkband Klasse Kriminale. Het is aan de staat om kinderen te leren zwemmen, met verplichten en verbieden, boetes en camera’s maakt men er zich makkelijk vanaf. De scholen sluiten was dus geen goed idee, evenals het fout was van het Gentse stadsbestuur om te bezuinigen op de openbare zwembaden. Zeker gezien de klimaatopwarming is het legaliseren van wildzwemmen het debat waard.

We moeten we onze scholieren helpen zich minder kwetsbaar te voelen. Met name dienen meisjes op school een cursus zelfverdediging te krijgen. Dit binnen een uitgebreid pakket seksuele opvoeding. Dit pakket kan gedeeltelijk gemend, gedeeltelijk gescheiden zijn, waarbij jongens leren omgaan met hun seksuele energie (ga naar de boks club bv.) en geleerd wordt waar de grens van flirten ligt een waar lastig vallen begint en waarbij de meisjes geleerd wordt hoe om te gaan met opdringerige jongens. Want je kan als gemeenschap je hoofd hiervoor in het zand steken, het is een alledaags fenomeen. Misschien voelen sommige ouders zich ook veiliger wanneer hun adolescente dochter zelfverdediging heeft gekregen en geven ze haar meer ruimte wat dan weer voor een vrouwelijker openbaar domein zorgt, wat dan weer voor minder agressie zorgt.

Het is een moeilijk gegeven. Mannen zijn nu eenmaal het gender dat voor het meeste overlast zorgt maar er zijn andere oplossingen dan weer maar eens hekken zetten, controles, politie, camera’s. Dat is een straatje zonder einde.

Demonstratie De Munt 16.06.2021

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!