De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laagfilosofie
Filosofisch debat -

Laagfilosofie

zondag 16 december 2012 18:15
Spread the love

Wat is de filosofie van de overtuiging om bijvoorbeeld mensen zoals ‘ik’, een doorsnee marginaal, aan te zetten om straks een stem uit te brengen dat rechtstreeks of onrechtstreeks in het voordeel valt?

Redeneren met onzekerheid kan heel wat opties openhouden, tenzij we kunnen aantonen dat de redenering juist of onjuist is,
maar dat is bijna onmogelijk. Ik kan kiezen welke optie waar ik het best mijn energie in kan besteden, zoals een energetische waarde in mijn voordeel als ik individueel redeneer.

Maar, redeneren in onzekerheid is toch een schone taak van de esthetische filosofie, in het voortdurend bijhouden welke onwaarschijnlijke opties er zijn om dingen te verklaren.

Danny Braaklandt De Temmerman – Laagfilosoof..

take down
the paywall
steun ons nu!