De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KWALITEIT ZENNEWATER NOG STEEDS ONDERMAATS

KWALITEIT ZENNEWATER NOG STEEDS ONDERMAATS

woensdag 4 december 2019 21:39
Spread the love

Kwaliteit Zennewater in Vlaanderen ondanks RWZI’s nog steeds ontoereikend

Ondanks de verbeteringen door de opstart van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) is de waterkwaliteit van de Zenne in Vlaanderen nog steeds ontoereikend. Dat is meer het geval voor het deel ten noorden van Brussel dan ten zuiden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld).

Wat de fysico-chemische toestand betreft zijn de aanwezigheid van stikstof en fosfor nog problematisch. Voor het noordelijk deel komt daar nog de te lage zuurstofconcentraties bij. Terwijl in het zuidelijk deel slechts één biologisch kwaliteitselement slecht scoort is dat voor het noordelijk deel voor de meeste criteria het geval. Er worden bovendien zowel in het zuidelijk als noordelijk nog regelmatig normoverschrijdingen vastgesteld voor specifiek verontreinigende stoffen.

Het vismeetnet registreerde in 2019 17 verschillende vissoorten, maar de internationale visindex EQR varieert over de verschillende staalnames van matig tot slecht. In Halle en Drogenbos is de EQR het best, in Anderlecht het laagst. Sinds 2012 merken we dat in het noordelijk deel het visbestand verbetert, maar een verdere verbetering lijkt momenteel te stagneren en van een stabiel visbestand is nog geen sprake.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!