De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KULeuven verkiest sluiting boven investering in betaalbare koten.

KULeuven verkiest sluiting boven investering in betaalbare koten.

De KULeuven sluit de gesubsidieerde residentie STEIL en zet zo 197 studenten op straat. De studenten werden eind april over de sluiting via mail en brief ingelicht, 2 dagen nadat de heraanvragen binnen moesten. De KU Leuven mag het gebouw nog 3 à 4 jaar open houden, maar vindt het financieel niet interessant genoeg om er nog in te investeren.

zaterdag 10 mei 2014 13:43
Spread the love

De 197 studenten moeten een aanvraag doen voor een nieuw kot op een residentie of noodgedwongen een veel duurder kot op de private markt zoeken. De KU Leuven belooft een 100-tal nieuwe koten in andere residenties voor de bewoners van Steil. Maar dat komt er natuurlijk gewoon op neer dat 100 andere studenten geen toegang hebben tot een gesubsidieerd kot. 197 gesubsidieerde residenties verdwijnen in Leuven en de wachtlijsten zullen enkel langer worden.

COMAC ijvert voor 300 nieuwe gesubsidieerde koten, wat met de sluiting van STEIL eigenlijk 497 koten worden. De KU Leuven voorziet nu zo’n 3000 gesubsidieerde koten (min 197), dit staat in schril contrast met de 4000-tal aanvragen die elk jaar worden ingediend. 1000 studenten vinden nu al niet de toegang tot een gesubsidieerde residentie. De KU Leuven belemmert de mogelijkheid om op kot te gaan voor een alsmaar grotere groep en zet zelf de democratisering van het hoger onderwijs op de helling.

Er kunnen ook vragen worden gesteld bij de manier waarop de KU Leuven met deze problematiek omgaat. Het is al lang geweten hoe lang de gebouwen kunnen worden opengehouden. Hier had men op moeten inspelen door tijdig nieuwe koten bij te bouwen. Verder is communiceren dat je studenten op straat zet via mail of via een brief onder de deur is echt not done. Het spreekt van een beetje respect naar de studenten toe om een bewonersraad bijeen te roepen en de studenten in te lichten over de op til staande sluiting. Het lijkt of de KU Leuven schrik heeft van de studenten en hen niet onder ogen wil komen. Er werd zelfs plots een permanente nachtwaker in dienst genomen om de studenten rustig te houden. Iets waar blijkbaar wel geld voor over is. Studenten die gedomicilieerd zijn op hun kot gaan een paperassenwinkel van 3 weken tegemoet in een periode waar focussen op stages en examens een prioriteit moet zijn.

De KU Leuven neemt geen enkel initiatief om gesubsidieerde residenties bij te creëren, integendeel. Als oplossing kijken zij naar Privaat-publieke samenwerking (PPS). Deze koten zijn echter enorm duur: 80% van de koten zal meer dan €280 euro kosten, en deze koten zijn enkel voorzien voor KU Leuvenstudenten. Het is een keuze om te investeren in betaalbare koten en gesubsidieerde residenties. Het is kiezen tussen het democratische karakter van het onderwijs en de mogelijkheid vergroten om te kunnen studeren en het maximaliseren van de winsten van enkele private verhuur –en bouwbedrijven. We blijven met Comac hameren op de onderfinanciering van het hoger onderwijs. We moeten dringen naar een financiering van het onderwijs aan 7% van het BBP, waarvan 2% voor het hoger onderwijs, zoals in de jaren ‘80. Dit kan gefinancierd worden met een miljonairstaks. Dit geld kan worden geïnvesteerd in de creatie van 300 nieuwe gesubsidieerde koten. 

take down
the paywall
steun ons nu!