De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KU Leuven en stad Leuven praten met vertegenwoordigers Rojava over samenwerking

KU Leuven en stad Leuven praten met vertegenwoordigers Rojava over samenwerking

maandag 14 augustus 2023 19:09
Spread the love

 

Donderdag 17 augustus is er op het rectoraat van de KU Leuven een overlegvergadering tussen rector Luc Sels en Leuvens schepen David Dessers (Groen) met vertegenwoordigers in Brussel van de Autoriteit van Noord-Syrië, die de leiding heeft over het overwegend Koerdisch autonoom gebied Rojava en van het Koerdisch Instituut. “We hopen dat dit overleg resulteert in samenwerkingsverbanden met het stadsbestuur en universiteit van de stad Qamashli”, aldus Derwich Ferho van het Koerdisch Instituut. Alle vormen van solidariteit zijn volgens hem op dit ogenblik erg belangrijk voor het internationaal sterk geïsoleerd regime.

Rojava is een gebied van circa 50.000 km3 groot waar om en bij de 4 à 5 miljoen mensen wonen. Het gebied werd in de jaren na de opstand in Syrië – meer bepaald in 2013 – autonoom. De diverse etnische strekkingen organiseerden er een voor deze regio unieke democratische staat gebaseerd op decentralisatie, vrouwenrechten, ecologie en diversiteit. Zo zijn alle etnische strekkingen in het bestuur vertegenwoordigd en is er in leidende functies een evenwicht tussen mannen en vrouw. Vooral noorderbuur Turkije maakt het leven van de bevolking erg zuur met moordende bombardementen en droneaanvallen. Turkije houdt ook het water van de Tigris op zodat grote delen van het land zonder water zitten, dat om die reden van elders moet aangevoerd worden.

Ferho hoopt vooreerst op samenwerkingsprojecten tussen beide universiteiten zoals uitwisseling van studenten. “Omwille van de moeilijkheden om in en uit Rojava te reizen zou dit ook online kunnen georganiseerd worden. We hopen ook op adviserende expertise vanuit de KU Leuven over hoe de levenskwaliteit in het land kan verbeterd worden”, aldus Derwich Ferho. Daarnaast is men vragende partij voor een verzustering tussen Qamashli, een stad met 180.000 inwoners, en Leuven. Tijdens een lezing van Ferho afgelopen zaterdag in het klimaatkamp van Fiesta Partigiani in Wilsele liet schepen David Dessers verstaan dat hij hiervan voorstander is en dit zal bepleiten in het schepencollege. Dessers bracht in maart als privépersoon nog een bezoek aan Rojava.

 

UPDATE (21/8)

Het gesprek tussen de Leuvense rector Luc Sels en vertegenwoordigers van Rojava is positief verlopen. Sels had voor het gesprek twee vice-rectoren meegebracht en toonde veel interesse voor wat er gebeurt in dit gebied. Er is afgesproken dat er een online meeting gaat georganiseerd worden tussen professoren van de KU Leuven en van de universiteit van Qamashli om de mogelijkheden op vlak van samenwerking te onderzoeken. De Leuvense schepen David Dessers, bevoegd voor milieu en mobiliteit, die ook aanwezig was tijdens de vergadering hoopt eenmaal deze samenwerking een feit is de rest van het schepencollege te overtuigen om een verzustering met deze stad aan te gaan. Dit alles zou voor het geïsoleerde Rojava een hele opsteker zijn.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!