De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kruisridders van de wereld

Kruisridders van de wereld

dinsdag 19 januari 2016 11:37
Spread the love

Lied – 1

Vele generaals en admiralen buigen over land- zeekaarten, strategisch te bepalen wat kunnen wij aan het huis van Welvaart in de juiste bewoording vertalen; Kijk Superman hier valt wat te halen. 

Militair gezien is het nog een stap ver. Vertel de bevolking met zoet gevoicede stem zoveel mogelijke onzin.  

Laat enige babbelboxen op de bevolking los. Vertel dat je komt om het land te rooien. Ontginnen is een beter woord. Vertel hen over de macrodemocratie.

Een wereld van gelijke kansen. Groot en klein onverschillig welk ras, geloof of wat dies meer zij. Vertel nooit het werkelijke plan. Liegen is een veel te klein woord, dat doet de kleine man. De macrodemocratie doet alles in het groot. Schuw het niet om met zeven mijlsaarzen voort te gaan. Zie alles ruim. Schuw niet met een pennenstreek de verdeling te vellen.

Teken nooit zelf contracten, het beste is uit andermans naam. Wordt er om brood gevraagd, lever dan geen graan. Je weet maar nooit.  

Geef Cola en hamburgers in vrolijke verpakking, met een goede leesbare letter en een stevige prik. Ontfutsel hen hiermee hun grond gedachte.  

Belangrijk ,, stap niet direct een land binnen bereidt het strategisch voor. Vertel wat je komt brengen en tast onderwijl leef- en woonruimte aan. Vallen na enige jaren economische en politieke gaten wacht niet te lang, indien het geluid ten oren komt dat de hele samenleving begint te kraken, treed toe als een samaritaan.  

Tegen macro gelden via diverse banken, kopen zij gul producten. Zo houdt men de prijzen in de hand. Mocht een deel van de bevolking niet willen en zich politiek verzetten dan zijn wij er nog. In vergadering zullen wij overleggen. Knijp gerust uw ogen dicht, of ga met vakantie, tijdens bombardementen kunt u even dutten.

take down
the paywall
steun ons nu!