De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kroniek van aangekondigde ontslagen in sector inburgering en integratie

Kroniek van aangekondigde ontslagen in sector inburgering en integratie

Pas terug in het land, zijn de eerste krantenartikels waarmee ik geconfronteerd word, een bericht in Het Laatste Nieuws d.d. 13 augustus “VZW’s moeten schulden zelf opkuisen” en berichten in De Morgen d.d. 13 augustus en 14 augustus, onder de titels “VZW’s voor inburgering voor 2,8 miljoen in het rood” en “Vereniging zonder Weldoeners”.

vrijdag 22 augustus 2014 11:16
Spread the love

De
Foyer-cluster heeft weliswaar ooit in de jaren 90 gefunctioneerd in
het onthaalbeleid, maar in de jaren 2000 werd de rol overgenomen door
Bon vzw. Als voorzitter van Foyer ben ik dus geen betrokken partij
voor inburgering, maar wel voor integratie. Niettemin houd ik eraan
om enkele bedenkingen te formuleren.

 • Ik stel vast dat op 13 augustus 2 kranten de
  bevolking moeten melden dat het EVA, dat vanaf 2015 in functie zal
  komen 2,8 miljoen schulden zal krijgen. Ik kan enkel vaststellen dat
  voor wat Regionaal integratiecentrum Foyer Brussel vzw betreft (wat
  staat voor de integratie- en niet voor de inburgeringssector) het
  EVA geen schulden zal moeten overnemen. Dit zijn de feiten. Ik stel
  ook vast dat ik hier naast mij een persbericht van de voorzitter van
  Bon vzw liggen heb, waarin ik lees dat Bon vzw “bij de overdracht
  geen kostenpost zal zijn voor het EVA, maar, afhankelijk van de
  resultatenrekening van 2014, voor een waarde van zowat  1,5
  miljoen euro zal inbrengen in de EVA.” In alle geval, voor wat
  Brussel betreft, zorgen noch Foyer noch Bon voor een schuldenlast
  voor EVA. Het roept dus echt vragen op waarom “iemand” het nodig
  acht cijfers te verspreiden, waaruit zou moeten blijken dat het EVA
  moet starten in het “rood”… Moeten de media op iets anders
  voorbereid worden?

 • Als de kritiek is dat het onthaalbeleid
  financieel goedkoper had gekund, dan ben ik de eerste om te
  schrijven dat dit had gekund. Ik heb dit trouwens nooit verborgen en
  vroeger al meer dan eens geschreven dat ik vond dat het
  onthaalbeleid op een zodanige manier aan het evolueren was, dat het
  op termijn te duur zou uitvallen. Echter, ik deed dit en zal dit
  blijven doen op andere gronden dan die van Ernst & Young, een
  bureau dat duidelijk geen kaas gegeten heeft van de werksoort. En
  vanuit dezelfde logika voorspel ik nu al, dat de EVA constructie,
  als puntje bij paaltje komt, véél duurder zal uitvallen dan de
  huidige vzw-constellatie (met haar eventuele misbruiken, maar ook
  met haar enorme besparingscultuur). Het kan namelijk niet anders,
  gelet op het hele kader dat geschapen wordt en de dynamieken die
  daaruit voorspelbaar zullen volgen. Ik hoop dat de EVA directie even
  goed met cijfers voor de dag zal komen na elk werkingsjaar.
 • Ik lees met verbazing dat Ernst & Young
  vaststelt dat er een directeur in West-Vlaanderen was die zichzelf
  riante bonussen uitschreef. Buiten het feit dat de betrokkene, voor
  zo ver ik ingelicht ben, zeker niet de meest aanvaarde directeur
  onder zijn collega’s was (en ik druk me heel zacht uit), maar dat
  hij wel altijd prat ging op zijn uitstekende contacten met de
  overheid, vraag ik me dan toch af wat de administratie al die tijd
  deed? Zoiets merk je toch?

 • Tenslotte hoop ik dat we voor de volledigheid
  ook het kostenplaatje zullen mogen kennen dat aan Ernst & Young
  zal uitbetaald krijgen op het einde van zijn begeleidingsparcours,
  voor een analyse die, als ik tenminste mijn collega van Bon vzw moet
  geloven (jawel, iemand die uit patronale kringen komt), ronduit
  verkeerd is omdat ze een moment-opname volledig isoleert uit de
  dynamiek van een verloop van jaren. Ik citeer een passage uit het
  persbericht van Bon vzw: “Wat bon vzw betreft werd in samenspraak
  met de overheid een uitbatingsverlies opgetekend, dat werd
  gecompenseerd door de reserves aan te spreken. Er moest verlies
  worden gemaakt om de reserves te kunnen afbouwen. Dit was dus een
  verlies op papier, dat niet moest worden gedragen door de Vlaamse
  overheid.” Dus, ofwel is het Frans De Keyser (van het VOB),
  voorzitter van Bon vzw, ofwel is het de medewerker van Ernst &
  Young die niet weet hoe je een financieel verslag moet lezen….

Een eindbedenking, en hiermee verklaar ik de titel
van mijn bijdrage: het kan geen toeval zijn dat zulke cijfers gelekt
werden naar de pers, nadat de producenten van EVA altijd bij hoog en
laag beweerd hadden dat niemand zou ontslagen worden. Wat mij betreft
is het signaal onmiskenbaar duidelijk: mensen, EVA, zoals
geconcipieerd, is onbetaalbaar… zeker in een periode waarin
bespaard moet worden. Er zullen dus ontslagen MOETEN vallen. Mijn
bescheiden suggestie zou geweest zijn: saneer, ja… maar het kan
echt op een heel andere wijze, en zonder mensen te moeten ontslaan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!