De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kritiek op “Hart boven Hard”.  Echt opbouwend bedoeld.

Kritiek op “Hart boven Hard”. Echt opbouwend bedoeld.

zondag 7 mei 2017 22:53
Spread the love

Ik las aandachtig haar tekst van heden nav De Grote Parade.

De bevindingen van deze beweging vind ik nogal juist.  De burgerS de kans geven meer betrokken te zijn bij het beleid op alle staatkundige niveaus is uiteraard heilzaam.  De beweging weet ook wel dat een individuele betrokkenheid enkel frustrerend werkt.

1.  Het burgerforum G1000 waaraan de naam van de auteur David van Reybrouck  is gelinkt legde bloot dat de mening van de participanten sterk beïnvloed werd door de begeleider per tafel.  De rangorde in de beslissingen was daardoor gepredestineerd en totaal incoherent met de startbevindingen.  Ik uitte via de website deze kritiek en gaf voorstellen tot verbetering.  Ik was onthutst dat deze totaal genegeerd werden.  Was ik dan niet de passende burger?

2.  Moet ik besluiten dat bij burgerforums ook de beslissingen zullen genomen worden door de leiders ervan?  Dan zijn we toch terug naar af.  De mogelijkheid tot zulk ‘machtsmisbruik’ volgt uit de relatieve onmondigheid / deskundigheid van de burger.  De remedie is het voldoende uitleggen voor de beslissing.  Maar wie zal uitleggen?  Bedenk toch het succes van populisten.

3.  Het beslissingsdomein per uitstek voor de burgers zijn de ethische kwesties.  Dat is al werk genoeg.  Neem bv volgende zwaarwichtige vraag : hoe beperken we het aantal mensen op aarde?

4..  Ik maak al lang o.a. via bijdragen op deze website voorstellen tot het bereiken van een hogere democratie. Wat ook jullie voorstaan.  Ik lees jullie voorstellen, zoek aub de mijne op  deze site.  Het zou sterk zijn indien “Hart boven Hard” deze (zelfs al zouden ze ‘out of the box’ lijken of zijn) laat bespreken en feedback geeft of meer uitleg vraagt. 

5. Het gaat mij niet over de kwaliteit van individuele beleidsmensen.  De vervangers zullen, zonder nieuwe spelregels, hetzelfde blijven doen. 

Ik ben tegen partijen maar vind op dat gebied geen ander model.  Ze zijn zeer nefast voor de hogere democratie.

6. Ik stelde na zeer lang overleg enkele nieuwe regels voor.  Het zijn regels om te komen tot behoorlijk bestuur ( niet te verwarren met ‘goed’ bestuur).  Ik geef er hier slechts twee van weer.

–  In hun leven oefenen mensen slechts EEN politiek mandaat uit.  Klein detail : onmiddellijk zal een ander soort mensen (idealistische burgers bv.) zich kandidaat stellen.  Dat is nuttig revolutionair.

– misdragingen ( we kennen ze) van politiekers leiden tot het afnemen van al hun politieke rechten.  Het verwondert mij dat ik dat nergens las.  Het is zo evident.  Wie zal ze afnemen bij de bazen van Publifin? De partij, het parlement, de rechtbank, de druk van de burgers . . . ?

take down
the paywall
steun ons nu!