De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kritiek op forse stijging huurprijs sociale woning voor personen met handicap

Kritiek op forse stijging huurprijs sociale woning voor personen met handicap

donderdag 9 januari 2020 19:17
Spread the love

Leuvense kritiek op forse stijging huurprijs sociale woning voor personen met handicap

De Leuvense gemeenteraadsvoorzitter Dorien Meulenijzer en Christophe Stockman, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal uiten scherpe kritiek op de forse stijging van het huurtarief van een sociale woning van gezinnen met iemand met een handicap.

De stijging is het gevolg van het nieuw decreet sociale huur dat de huurprijs van sociale woningen vanaf 1 januari 2020 herrekent a rato van de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie. In tegenstelling tot het verleden wordt ook de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van inwonende huurders met een handicap vanaf nu meegenomen in de berekening. In Leuven gaat het om meer dan 30 gezinnen die tussen de 50 en 300 euro per maand meer moeten betalen.

De gevolgen voor deze gezinnen zijn volgens Meulenijzer, die zelf een beperking heeft, dramatisch. “Terwijl meer dan 50 procent van de mensen met een handicap aangeeft nu al niet rond te maken met hun IVT, legt de Vlaamse regering hen een hogere huurkost op. Op die manier ontneem je de meest kwetsbare mensen nog meer kansen en duw je hen verder in de afgrond. Dit is de zoveelste keer dat men op hun kap bespaart. Dit moet echt stoppen”, aldus Meulenijzer.

Stockman van zijn kant wijst er ook op dat de sociale huurders pas in december ingelicht werden over de wijzigingen in het huurtarief en de nieuwe huurprijs al deze maand in werking treedt. “Voor onze huurders is 50 euro per maand heel veel geld, en voor mensen met een beperking komt de klap extra hard aan, terwijl sociale huisvesting er net is om de meest kwetsbare meer stabiliteit te bieden”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!