De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kranten berichten weinig over taalgrens heen bij overstromingen
De Morgen, Berichtgeving, De Standaard, Overstromingen, Silvie Mussen, Flip Voets -

Kranten berichten weinig over taalgrens heen bij overstromingen

dinsdag 30 november 2010 22:59
Spread the love

Twee weken na de grootste overstromingen in jaren kan de balans worden opgemaakt.  Opvallend was dat de pers haast niet over de taalgrens heen berichtte. Enkel drie doden in Henegouwen kregen (beperkte) aandacht in de Vlaamse kranten.

Door Tomas Bachot, Zonder Graten

“Het blijft een accurate vaststelling dat de Vlaamse media graag aan navelstaren doen”, zegt journaliste van AchterHetNieuws.be Silvie Mussen. “Niet alleen Wallonië, maar ook het buitenland valt uit de boot. Sla eender welke krant open. De rubriek buitenland is er gereduceerd tot twee à drie pagina’s.”

Na de waterellende worden de wonden gelikt. Ettelijke honderden miljoenen euro’s zullen uitgegeven worden om slachtoffers te vergoeden. Verantwoordelijke politici zullen hopelijk lessen trekken. Over de berichtgeving tijdens de overstromingen werd vooralsnog niets gezegd.

Mussen : “Het gaat hier over de verschuiving van de taak van de media van informeren naar het product verkopen.”

Taalgrens

Op de overzichtskaart werden enkel Vlaamse gemeenten die kampten met waterellende getoond. (De Standaard, 16 November)

De Standaard publiceerde op 16 november een overzichtskaart waar ondergelopen huizen en kelders werden weergegeven. Op deze map werd enkel Vlaanderen geanalyseerd. Getroffen Waalse gemeenten net over de taalgrens, zoals Tubeke, bleven buiten beschouwing. Bijhorende artikels  citeerden uitsluitend Vlaamse slachtoffers en burgemeesters. De Morgen deed het niet veel beter, maar was wel eerlijker. “Overstromingen in Vlaanderen“ , stond op 16 november bovenaan elke pagina over de waterellende. België bestond even niet.

Mussen nuanceert, “de Vlaamse pers had inderdaad meer aandacht voor de ramp in haar eigen regio dan in Wallonië, maar de drie dodelijke slachtoffers die in Henegouwen zijn gevallen werden ook niet verzwegen.” Deze analyse klopt, De Standaard besteedde aan het nieuws over de drie doden in Solre-Saint-Géry een halve bladzijde. Een klein aandeel in vergelijking met de zes pagina’s waar veel aandacht gegeven werd aan persoonlijke verhalen van Vlaamse slachtoffers. Op de website van De Morgen was op zondag 14 november te lezen welke dorpen in Henegouwen wateroverlast hadden. Een dag later blijft daar weinig van over in de papieren versie. Ook de Waalse kranten mogen niet onbenoemd blijven. Voor Le Soir geldt dezelfde analyse als bij De Morgen. Online wordt over Vlaanderen geschreven, op papier weinig. Zonder Graten stuurde hierover een e-mail met vragen naar de redacties van de drie kranten. Daar werd niet op gereageerd.

Commerce

“Dat is vooral een redactionele en commerciële keuze”, zegt Mussen. ”Een redactionele omdat ‘nabijheid’ één van de belangrijkste eigenschappen is van nieuws, een commerciële omdat het een publiek aanspreekt en daarmee het product verkoopt. Kortom, het gaat hier over de verschuiving van de taak van de media van informeren naar het product verkopen. Ongetwijfeld hebben ze zich op de redacties afgevraagd of hun publiek gediend is met uitgebreide reportages over de waterellende over de taalgrens heen. Sinds Peter Vandermeersch de macht bij De Standaard in handen kreeg is de slogan AVV-VVK van de voorpagina verdwenen. Maar aan de vraagstelling te merken is dat imago niet helemaal verdwenen.”

Flip Voets, ombudsman en secretaris-generaal van de Raad van de Journalistiek, wil eerst niet reageren, “dit zou immers vereisen dat wij een systematische analyse kunnen maken van de berichtgeving, maar daarvoor hebben  wij hier niet de nodige middelen. Afgaan op een indruk kan gevaarlijk zijn. Mocht er een klacht komen over die berichtgeving, zullen wij ze natuurlijk onderzoeken.” Toch maakt Voets een bedenking, “een medium zal altijd meer belangstelling opbrengen voor een gebeurtenis die zich bij het eigen publiek voordoet. Zoiets mag er natuurlijk niet toe leiden dat nieuwswaardige feiten uit de andere gemeenschap over het hoofd worden gezien.”

take down
the paywall
steun ons nu!