De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Koran, wijsheid en schone raad” – begeleiding door drs. Omar Nahas in Elcker-Ik Centrum donderdag 19 juni l.l.

“Koran, wijsheid en schone raad” – begeleiding door drs. Omar Nahas in Elcker-Ik Centrum donderdag 19 juni l.l.

maandag 23 juni 2014 12:08
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Omar begint de causerie met een streepje muziek: Arabisch-Andalusisch.

De Koran is rijker en mooier geworden door invloeden van buitenaf.

De Koran is geschreven in standaard Arabisch met als gevolg een beperkte woordenschat. Ieder woord is verbonden met een ander woord en vormt alzo een heel netwerk. Bijgevolg maakt Iedereen andere associaties en vormt een andere interpretatie.

De Koran is sterk beïnvloed door het Christen- en Jodendom en is er eigenlijk een geüpdatete versie van.

De interpretaie van de Koran is vrij.

Je kan reflecteren in de vorm: “ik begrijp hieruit dat …”

De Koran bevat 114 verschillende soera’s (hoofdstukken) en je kan vrijblijvend een online Koran lezen in het Nederlands op: http://moslim.co/

Edoch is dit ook weer een interpretatie vanwege de vertalers.

Je dient langzaam om te gaan met de Koran en lezen vanuit barmhartigheid. Als je iets (nog) niet begrijpt dan kan je dit best even “parkeren” en met iets anders verder gaan. Dus rustig mee omgaan tot je het begrijpt.

De Koran kan je op een religieuze wijze lezen maar ook op een niet religieuze en dan is het meer een psychologisch handboek.

drs. Omar Nahas is licentiaat in Arabistiek en Sociologie van de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam.

Graag neem ik even de gelegenheid te baat om te melden dat er begin september 2014 een Vredesweek doorgaat in Antwerpen waarop een 300-tal religieuze leiders van over de hele wereld met mekaar komen praten en reflecteren en oproepen tot Wereldvrede!

http://santegidio.be/pif/

nog een addendum uit het boek “Compassie” van Karen Armstrong:

Het is van belang om een
toelichting te geven over de traditionele interpretatiewijze van de Koran, die
een volkomen ander soort tekst is dan de Bijbel. De Koran is geen verzameling
van ongelijksoortige teksten die in de loop van duizend jaar zijn geschreven,
maar werd in een periode van slechts drieëntwintig jaar opgesteld en moet
worden gezien als een homogeen geheel. Het woord qur’an betekent “recitatie”:
de tekst is niet bedoeld om van voor naar achter gelezen te worden, maar om te
worden beluisterd tijdens een voordracht door een bekwaam declamator. De klank
van de woorden is een belangrijk onderdeel van hun betekenis. Thema’s,
zinsneden en klankpatronen keren voortdurend in de tekst terug, als variaties
op een muziekfragment. Daardoor worden uiteenlopende delen van de tekst met
elkaar verbonden, zodat die door de jaren heen een coherente eenheid vormen in
de beleving van iemand die zijn leven lang naar indringende Koranrecitaties
luistert. In de Koran sprak God tot Mohammed: “En haast je niet met de Koran,
voordat de openbaring ervan aan jou geheel is geschied.” Op basis van deze
tekst zijn moslims vanouds gewaarschuwd voor een “haastige benadering”,
waardoor iemand voorbarige conclusies kan trekken uit afzonderlijke verzen die
uit hun context zijn gelicht. Moslims moeten de hele tekst op zich laten inwerken
voordat ze proberen de details te interpreteren. Elke afzonderlijke recitatie
van de Koran begint met het aanroepen van de barmhartigheid en de compassie van
God. En tegenover het vrij geringe aantal teksten dat over oorlogvoering gaat,
staan de veel talrijkere verzen die spreken van zachtmoedigheid,
vergevingsgezindheid, vriendelijkheid, beleefdheid, vriendschap en
verdraagzaamheid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!