De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Koosjer met Halal-quiz

Koosjer met Halal-quiz

donderdag 7 oktober 2010 18:37
Spread the love

Lieve lezers,

Ik heb jullie reeds meer dan een maand wegwijs gemaakt in de ingewikkelde Israëlische maatschappij. Jullie hoefden slechts je computer aan te schakelen, voeten onder de bureau te schuiven en je werd bediend met relevante en minder relevante inzichten in de wereld die reeds jaren uw televisiescherm ontsiert. Een goede leraar zijnde ga ik u in dit verhaal eens niets, noppes, de ballen bijbrengen. Ik zal na deze maand van noest werken en schrijven eens controleren wie er echt iets aan over heeft gehouden. Ik zal jullie vandaag goed op de rooster leggen en zien of mijn lezers reeds klaar zouden zijn om zelf in dit wespennest rond te lopen. Hou jullie klaar voor het eerste open boek examen van deze blog. De vragen behandelen wat lokale wiskunde, aardrijkskunde, enzovoort maar vergeet zeker niet dat er vooral maatschappij-inzicht nodig is om deze test tot een goed einde te brengen!

Veel succes!

 Vraag één:

Mohammed, Ibrahim en Yitzhak gaan allen met de bus van de Mount Of Olives naar Bethlehem. Om daar te geraken moeten ze eerst de bus naar station Damascus Gate nemen die bij een militaire controle een vertraging van 20 minuten kan oplopen. Van Damascus Gate naar Bethlehem moeten ze een tweede bus nemen die bij militaire controle 50 minuten vertraging oploopt.

Wie komt het eerst aan in Bethlehem als je weet dat:

 • Yitzhak om acht uur vertrekt en op beide bussen controle heeft.
 • Ibrahim om negen uur vertrekt en enkel controle heeft tussen de Damascus Gate en Bethlehem.
 • Mohammed om tien uur vertrekt en geen enkele controle heeft.

Met hoeveel tijd verschil op de eerste komen de anderen aan?

Vraag twee:

Een Palestijnse handelaar vraagt voor zijn koopwaar aan toeristen 400% van zijn inkoopprijs (inkoopprijs van één object is 10 shekel), aan Palestijnen 150%. Een Amerikaanse toerist betaalt direct wat er gevraagd wordt, een Aziatische toerist biedt af tot 300% van de inkoopprijs, een Gentse rugzaktoerist biedt af tot 150% van de inkoopprijs en een Palestijn biedt af tot 120% van de inkoopprijs. De man werkt deze dag twaalf uur waarvan hij er vijf in zijn winkel ligt te slapen.

Hij verkoopt deze dag telkens één object aan vier Amerikanen, drieAziaten, vijf Gentenaars en twaalf Palestijnen. Per uur slaap gaan de kinderen van de buurt met vijf procent van zijn dagwinst gaan lopen.

Hoeveel winst heeft de handelaar deze dag gemaakt?

Vraag drie:

Hamas schoot schiet jaarlijks 200 Kasam-raketten richting Israël. De kostprijs van van één Kasam-raket is 1000 dollar. Het gemiddelde inkomen op de Gazastrook bedraagt 240 dollar, dit is ongeveer 75% onder de armoedegrens (940 dollar).

Hoeveel ging elk van de Palestijnen op de Gazastrook( 1,5 miljoen mensen) extra gekregen hebben per maand indien Hamas geen raketten gekocht hadden en het gespaarde geld zouden hebben verdeeld onder de bevolking?

Ging dit geholpen hebben tegen de bestrijding van de armoede?

Schiftingsvraag:

Opdracht:

Verder op deze blog wordt een kaartje van Jeruzalem met een nabijgelegen Palestijnse stad en een nabijgelegen Joodse nederzetting getoond. Aan de linker en rechterzijde ziet U begin en einde van de muur. Tracht de muur zodanig te tekenen dat:

 • het Palestijnse dorp aan de andere kant van Jeruzalem valt en de Joodse nederzetting aan dezelfde kant van Jeruzalem
 • de Joodse nederzetting zoveel mogelijk land ter beschikking heeft

Antwoorden dienen binnen de zes dagen na publicatie digitaal ingediend te worden op seppedeclercq@hotmail.com met vermelding van naam en adres want er is ook een mooie prijs weggelegd voor de winnaar.

Mogelijkheden van prijzen zijn:

 • Een liter angstzweet van toeristen aan grenscontroles
 • T-shirt van de Mossad met opschrift “America, don’t be afraid! Israël is right behind you”
 • T-shirt van de Mossad met opschrift “My job is so secret that I don’t even know what I’m doing”
 • Een Palestijnse bomgordel die dienst weigerde
 • Een foto van een opgesloten Israëlische jongeman die eveneens dienst weigerde
 • Een stuk steen die reeds naar drie Israëlische eerste ministers is geworpen
 • De verzamelde mensenrechtenschendingen van het Israëlische leger (wel zelf af te halen of verzendingskosten moeten zelf vergoed worden aan €2 per kilogram = totaal van €843,60 die op voorhand moeten gestort worden op mijn rekening)
 • Gepubliceerd dagboek van een gepest Palestijns kind:”Wij hebben thuis geen martelaar”

Een originaliteitsprijs kan ook in het leven geroepen worden op enige voorwaarde dat deze de creativiteit van deze blog kan overstijgen!

Geniet van een week vol slapeloze nachten, binnen exact 168 uur krijgt u de winnaar en de juiste oplossingen op uw scherm geserveerd.

T.T.

Deze reportage kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos:
 

take down
the paywall
steun ons nu!