De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Komen er nieuwe verkiezingen?

Komen er nieuwe verkiezingen?

maandag 25 april 2011 19:59
Spread the love

In Knack-news stelt ‘marketeer’ Jan Callebaut dat Beke nog slechts een kleine kans heeft op slagen. Zo niet is het best dat er snel nieuwe verkiezingen komen aldus deze adviseur van Kris Peeters.

(https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fknack.rnews.be%2Fnl%2Factualiteit%2Fnieuws%2Fbelgie%2Fjan-callebaut-iedereen-gebaat-bij-snelle-verkiezingen%2Farticle-1194996453709.htm&h=1702e)

En de verkozenen des volks zelf, zijn die ook gebaat bij nieuwe verkiezingen? Even het financiële plaatje bekijken.

Stel je voor! De parlementsleden welke werden ‘geïnstalleerd’ na de verkiezingen van 13 juni 2010, zijn nu al bijna een jaar volledig werkloos. Dit wil echter niet zeggen dat ze nu leven van een werkloosheidsuitkering. Ingevolge overmacht bvb. Nee, ze gaan desondanks voor de volle parlementaire wedde. 

Die wedde = ruim 103.000 euro/jaar, + maandelijks 1.748 euro ‘onkostenvergoeding’, naast nog enkele andere voordelen. Enkele tijd geleden pleitte ik reeds voor het terugvorderen van de parlementaire vergoeding, om zo mee druk te zetten op het tot stand komen van een regeerakkoord. (https://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2011/01/20/parlementaire-wedde-nu-terugvorderen )

Trouwens, iemand die niet werkt, hoeft ook géén wedde te ontvangen. Bovendien kan een parlementariër, met 20 jaar ‘dienst’ op zijn 52 jaar op pensioen, met behoud van 75 procent van zijn laatste parlementaire wedde. En als er nieuwe verkiezingen komen, heeft elke verkozene des volks recht op een ‘uittredingsvergoeding van (minstens) 12 maanden. Niet slecht toch?

Temeer daar er nogal wat verkozenen zetelen, wiens partijprogramma pleit voor (ondermeer) het verminderen van de werkloosheidsuitkeringen en het sterk in tijd beperken ervan. Of voor de afschaffing van het brugpensioen èn het optrekken van de pensioenleeftijd (nu op 65 jaar na 45 jaar loopbaan).

Misschien moeten er maar nieuwe verkiezingen komen, maar dan moeten we zorgen dat we ons zodanig organiseren dat de kiezer duidelijk(er) weet waarvoor hij kiest. Oh ja, en vooraleer je me ‘populisme’ gaat verwijten, ik haal deze – financiële – info over de volksvertegenwoordigers van Wikipedia. 

Dré Wolput

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!