De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Koen Hermans (KU Leuven) pleit voor gratis straatjuristen om kansarmen bij te staan

Koen Hermans (KU Leuven) pleit voor gratis straatjuristen om kansarmen bij te staan

Op 3 februari organiseerde ik in Het Groot Ongelijk in Kessel-Lo een debat over het Leuvense armoedebeleid met 4 politici (Bieke Verlinden, Fons Laeremans, Quinten Walraevens en Katia Warny) en 3 experten (Koen Hermans, Lieven Verlinde en Karin Verelst) in het panel.

dinsdag 28 februari 2023 23:14
Spread the love

Op het einde van dit verslag heb ik volgende slotbedenkingen neergepend:

1. Mensen in armoede, die van een overheid niet krijgen waarop ze recht hebben, moeten kunnen beroep doen op gratis juridische bijstand. Iemand uit het publiek had het “over de nood aan gespecialiseerde equipes zodat mensen in armoede een stok krijgen om indien nodig terug te slaan’. Hij werd bijgetreden door Koen Hermans die ervoor pleitte dat het stadsbestuur zoals in Nederland straatjuristen in dienst neemt die “aan onafhankelijke belangenbehartiging van kansarmen” doen.

2. Het verhaal van de inmiddels overleden dakloze Gisèle, zoals treffend verwoord door Karin Verelst, is een schreeuw aan het adres van het stadsbestuur, dat het meer ondersteunend en zorgend moet omgaan met mensen die dakloos worden nadat hun woning onbewoonbaar werd verklaard. “Het Leuvens beleid is dodelijk gebleken voor deze vrouw”, aldus Karin.

3. In diverse tussenkomsten was er kritiek op het feit dat Leuven te weinig doet op vlak van sociale woningen. Koen Hermans betreurde tot twee keer toe dat Leuven in het kader van de stadsvernieuwing de afgelopen 15 jaar “meer zijn nek had mogen uitsteken”. “Er was wel voortdurend aandacht voor het sociale, maar het had misschien wel een beetje mogen zijn”, aldus Hermans. Verwant hiermee was de kritiek op het feit dat Leuven veel geld steekt in prestigeprojecten zoals de Podiumkunstenzaal, geld dat beter zou aangewend worden voor het betaalbaar maken van wonen.

4. Maatschappelijk belangrijk was de kritiek van diverse sprekers op het toenemende trend in de politiek en de samenleving die kansarmen de schuld geeft van de situatie waarin ze verkeren en als gevolg hiervan dat het maatschappelijk draagvlak om een echt armoedebeleid te voeren afneemt. Hierbij werd onder meer verwezen naar de toenemende restricties die Vlaams minister Diependaele invoert ten aanzien van huurders van sociale woningen. Volgens Lieven Verlinde hebben we daarentegen nood aan ‘een empatisch solidariteitssysteem’.

5 .Om het stigma dat rust op een bezoek aan het OCMW te verminderen en zo een drempel weg te nemen voor mensen om hulp te zoeken is een neutraal loket zoals Katia Warny dat voorstelde echt wel nodig. Het was dan ook interessant om van schepen Bieke Verlinden te vernemen dat het OCMW en het stadsbestuur bezig zijn met de oprichting van een nieuwe structuur waarbij de beider loketten geïntegreerd worden.

Het integrale verslag (15 blz.) is nu beschikbaar en krijg je op vraag (luc.vanheerentals@telenet) gratis toegestuurd.

 

Luc Vanheerentals

PS1: Dit armoededebat was na wonen, mobiliteit, migratie en klimaat het vijfde debat dat ik het afgelopen 1,5 jaar in het groot ongelijk georganiseerd heb. als u interesse hebt in de verslagen van de andere debatten stuur een mail naar luc.vanheerentals@telenet.be

PS2: Ik schreef ook het boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven’ (230 blz)’ waarin de armoedeproblematiek aan bod komt. wie 12,50 euro stort op rekening be65 7855 2875 6196 krijgt het morgen in de bus.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!