De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KNVB deelname aan EK onder de 21 in Israel/Immoreel/Steun aan Israelisch bezettingsregime

KNVB deelname aan EK onder de 21 in Israel/Immoreel/Steun aan Israelisch bezettingsregime

dinsdag 28 mei 2013 05:51
Spread the love

 KNVB DEELNAME AAN EK ONDER DE 21 IN ISRAEL/IMMOREEL/STEUN AANISRAELISCH BEZETTINGSREGIME Zie ook  http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-knvb-over-deelname-aan-het-ek-onder-21-jaar-in-israel/ VOORAF:

Geachte Redactie en lezers, Zoals u waarschijnlijk weet neemt de KNVB dit jaar deelaan de EK voetbalkampioenschappen voor jongeren onder de21 jaar, dat in Israel zal plaatsvinden Zie http://knvb.nl/nieuws/26395/aanvangstijden-ek-2013-jong-oranje-bekend Aangezien Israel met zijn onrechtmatige bezettingsregime sinds 1967 derechten van de Palestijnse bevolking systematisch schendt, waarvan ook voetballers slachtoffer worden [1] heb ik onderstaande brief aan de KNVB geschreven om zeop te roepen, af te zien van deelname in Israel.Zo niet, dan zijn zij moreel medeplichtig aan steun aan het Israelische bezettingsreguime. Ook Europese voetballers hebben opgeroepen tot afzien van deelname in Israel [2] Ondanks alle protesten zet de KNVB toch door en neemt deel aan de EK in Israel Zie AT5DANNY HOESEN TOCH NAAR EK ONDER DE 21 http://www.at5.nl/artikelen/103853/danny-hoesen-toch-naar-ek-onder-21 Bij dezen roep ik u op, middels een schrijven bij de KNVB te protesterentegen deelname aan het EK in Israel De KNVB is aan te schrijven op de volgemde emailadressen bv@knvb.nl nina.wallet@knvb.nl Vriendelijk bedankt aan diegenen, die de moeite willennemen, te protesteren. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1] 

BBC

PALESTINIAN FOOTBALLER SARSAK ENDS HUNGERSTRIKE

19 JUNI 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18497722

ELECTRONIC INTIFADA

MOVE FOOTBALL TOURNAMENT OUT OF ISRAEL,

SAY GROWING CAMPAIGN

18 APRIL 2013

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!