De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM weigert VS reizigers vanwege Trump/Mijn antwoord op brief KLM

KLM weigert VS reizigers vanwege Trump/Mijn antwoord op brief KLM

zondag 12 februari 2017 17:09
Spread the love

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/MIJN ANTWOORDOP BRIEF KLM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpmijn-antwoord-op-brief-klm/

VOORAF

Recentelijk heb ik de KLM aangesproken op hun weigering, VSrezigers te vervoeren, die afkomstig zijn uit de zeven landen,die vielen onder het decreet van de Amerikaanse president Trump,de zogenaamde ´´moslimban´´Het betreft de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,Libie, Somalie en Syrie
ZIE MIJN EERDERE BRIEF

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/

Na een bevestigingsmail van de KLM ontving ik eenreactie van de KLM, die zich volledig verschool achter de´´toelatingseisen´´ van de Amerikaanse Overheid en inniets de eigen verantwoordelijkheid nam.
Direct huieronder vermeld ik de KLM reactie.Daarna, mijn antwoord aan de KLM
En geheel onderinMijn oorspronkelijke mail aan de KLM

Astrid Essed

MIJN BRIEF AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/

REACTIE VAN DE KLM

On Friday, February 10, 2017 11:25 AM, KLM <Customer-care@klm.com> wrote:

KLM referentie: 9736811001Geachte mevrouw Essed,Hartelijk dank voor uw reactie.Op 28 januari 2017 heeft VS president Trump een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen uit het Midden Oosten, te weten: Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Hierdoor was KLM genoodzaakt passagiers te informeren dat zij niet naar de VS konden reizen.Net als elke luchtvaartmaatschappij moet KLM de toelatingseisen, die landen aan reizigers stellen, naleven. Het is een luchtvaartmaatschappij niet toegestaan mensen te vervoeren die niet aan de eisen van toelating voldoen. KLM volgt hiermee de internationale afspraken van de luchtvaartautoriteiten.KLM vindt het vervelend dat enkele van haar passagiers met deze plotseling wijzigingen zijn geconfronteerd. Ondanks dat het niet kunnen vliegen naar de VS buiten de invloedssfeer van KLM ligt, heeft KLM besloten de betreffende passagiers een voucher aan te bieden voor hetzelfde bedrag als de vlucht naar de VS die zij niet hebben kunnen maken. Zo probeert KLM het ongemak -veroorzaakt door de besluiten van de Amerikaanse autoriteiten- van deze passagiers te beperken.KLM informeert nu de reizigers die het betreft voor vertrek. Zij heeft diegenen die al onderweg naar Schiphol waren kosteloos een terugvlucht aangeboden naar de bestemming waar zij vandaan kwamen. Geen KLM passagier is waar dan ook vast komen te zittenUw teleurstelling over het beleid van President Trump begrijpen wij en wij kunnen dit helaas niet wegnemen. Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.Met vriendelijke groet,PASSENGER BUSINESSL. de Vos
Customer Care
KLM Nederland

MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN DE KLM

AANDIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KLM
Onderwerp: Uw beantwoording van mijn reactie op uwweigering van VS rezigers vanwege het beleid van president Trump

Geachte DirectieGeacht ManagementGeachte heer/mevrouw de Vos

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.Alvorens u van repliek te dienen [mijn repliek zal kortzijn, als journaliste heb ik andere zaken, die mij wachten]eerst ditU eindigt met:”Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.”
Dat staat mij niet aan.Ik schrijf u een brief om u te wijzen op uw collaboratie met eenfout Overheidsbeleid, ik neem de moeite uw [nietszeggende]repliek te lezen en u denkt mij af te kappen?Ik dacht het niet!Ik mail u deze reactie  en als ik het terug ontvang ”returnto sender”, zal u dat niet baten:Net als mijn voorafgaande brief komt dit antwoord aan u op mijn website te staan!
En nu mijn reactie op mijn eerdere brief
Zie mijn brief
http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege-t rumpklm-medeplichtigheid-aan-u itsluitingsbeleid/

Ten eerste een positieve:Ik vind het wel zo fatsoenlijk van u, dat u reizigers tegemoet bent gekomen, door zeeen voucher aan te bieden voor de reis naar de VS, die zij niet hebbenkunnen maken.Aan de andere kant:Dit is geen gunst van u, want tenslotte hebben de passagiers voor een hoop geld [u bent niet goedkoop] een ticket gekocht, u weigert ze verdervervoer en bent dus verantwoordelijk.
Want u kunt in schoonklinkende bewoordingen uitweiden over”toelatingseisen”, die landen aan reizigers stellen, hier is geen sprakevan eisen, die de toets der internationale afspraken kunnen doorstaan.
Hier is sprake van DISCRIMINATOIRE maatregelen en als u daaraanmeewerkt, maakt u zich schuldig aan discriminatie.
Zou u ook geen passagiers naar de VS hebben vervoerd alser een Jodenban in plaats van een moslimban zou zijn?Denkt u daar maar eens goed overna.
EN DAN DIT:

U schrijft over het Trump decreet, dat rezigers uit de bewustezeven landen weigert.U moet nu toch op de hoogte zijn van het feit, dat de AmerikaanseFederale Rechter tijdelijk de moslimban heeft stopgezet. [1]Mensen mogen dus, in afwachting van het Beroep van de VSOverheid, WEL naar de VS reizen!
Dat wist u op het moment, dat u mij antwoordde [uw mailvan 10 feberuari] en toch blijft u halstarrig mensen weigeren.U bent medeplichtig!U moet u schamen.

EPILOOG
Ik heb u er op aangeschreven, dat u met het weigeren van passagiers uit de 7 landen, die door Trump ´´in de ban zijn gedaan´´,zich medeplichtig maakt aan een discriminatoir AmerikaansOverheidsbeleid.En dat blijft overeind, ondanks de ´´toelatingseisen´´van landen waaraan u refereert.Als luchtvaartmaatschappij blijft u zelf verantwoordelijkvoor uw beleid en kunt u zich achter geen enkeleOverheid verschuilen, of zij nu discrimineert, zoalsde Amerikaanse, of vluchtelingen deporteert naaroorlogsgebieden en onveilige landen, zoals de Nederlandse(waarop ik u meerdere malen heb aangesproken) (2)
Uw luchtvaartmaatschappij is  laf, medeplichtig en maakt zich schuldig aanmoreel verwerpelijke praktijken.
Befehl ist Befehl geldt niet meer als valide excuus,sinds de Neurenberger processen. (3)
Voor uw handelwijze kan ik slechts in minachtendetermen denken.

Maar reken er maar op, dat ik u zal blijven wijzenop uw medeplichtigheisd aan foute Overheidsmaatregelen,of dat u nu aanstaat of niet.
En nu sluit IK de discussie.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

VOLKSKRANTFEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBODTIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP4 FEBRUARI 2017
  http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep~a4458158/

JOOP.NLAMERIKAANSE RECHTBANK VEEGT ”MOSLIMBAN”VAN TAFEL4 FEBRUARI 2017

http://www.joop.nl/nieuws/amer ikaanse-rechtbank-veegt-moslim ban-tafel

(2)

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

(3)

PRINCIPLE IV     ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
       WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES
      Nuremberg principles – Wikipedia

OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE KLM

ASTRID ESSED
ToKLM Cares KLMCCmediarelations@klm.comBCC
Feb 8 at 6:09 PMAAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:Uw weigering, passagiers te vervoeren naarde Verenigde Staten

Mijn eis:Stop u achter Trump te verschuilen, maakuw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatieen Islamofobie! 

Geachte DirectieGeacht Management

De afgelopen weken bent u weer  lelijk de fout ingegaan:Waarom ik ”weer” schrijf, zult u in de loop van deze brief  lezen.
Eerst deze, ernstige, zaak, de reden voor deze brief:
U hebt tot twee keer toe [misschien meer, maar tot zover mijninformatie],  geweigerd passagiers, die in het bezit waren vaneen visum voor de Verenigde Staten, naar dit land te vliegen. [1]Achtergrond:Het besluit van de Amerikaanse president Trump, voorlopiggeen mensen toe te laten uit de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,Libie, Somalie en Syrie. [2]Anders gezegd:De moslimban [3], omdat de betreffende landen moslimlandenzijn.
Dat de Trump maatregel discriminerend is en strijdig metde vrijheid van beweging, hoef ik u, hopelijk, niet te vertellen.
Toch hebt u de guts, aan deze schandelijke maatregel mee te werken, van nota bene een buitenlands Staatshoofd, met wie u niets te makenhebt!Wat maakt dat u?Medeplichtig aan discriminatie, het duperen van reizigers en hetschenden van uw vervoersplicht.De mensen hebben voor hun reis betaald [en goedkoop bentu niet] en u hoort ze te vervoeren, ongeacht afkomst, religieen/of land van herkomst!
Dat doet u duidelijk niet, wat een schande is.Nog een grotere schande zijn de drogredenaties, dieu aanvoert.Volgens Elsevier [ik citeer de krant]”We kunnen er niet zoveel aan doen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen persbureau ANP. En als we passagiers meenemen uit deze zeven landen (Iran, Irak, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen), dan betekent dat dat KLM hen ook weer mee moet terugnemen. Het heeft dus weinig zin om deze mensen te vervoeren, aldus de luchtvaartmaatschappij. Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen een boete als ze zich niet houden aan de nieuwe regels in de Verenigde Staten.”[4]
De Metro:
”Het inreisverbod dat de Verenigde Staten voor mensen uit zeven landen hebben ingesteld, is een voldongen feit waar luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zich „aan moeten houden. Dat kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die regels”, zo legde een woordvoerster van KLM maandag uit.” [5]

Directie en Management, dit is dezelfde truc, die u altijd uithaalt, wanneer u hand en spandiensten verricht aan foute, tot zeer foute zaken.Zich verschuilen achter een ”Overheid”, ”regels zijn regels”……
Schaamt u zich niet?Kennelijk niet, anders deed u het niet.
Vandaar dat ik in de pen geklommen ben om u de oren te wassen.
Door te verwijzen naar het beleid van Trump wilt uzich van eigen verantwoordelijkheid ontslaan.Maar dat is natuurlijk onzin, want u het is uw eigenkeuze, Trump te helpen bij zijn discriminerende, Islamofobe beleid uit te voeren.
Er zijn in binnen en buitenland protesten geweest  [enzullen blijven komen], tegen deze schandelijke ban, van demonstranten,EU leiders, premier Rutte, minister Koenders en zelfs hetAmerikaanse bedrijfsleven protesteren en nemen hun maatregelen [6]Een rechter heeft de Trump ban tvoorlopigstopgezet. [7]Maar dat alles lijkt u niet te deren.
Neen, uw luchtvaartmaatschappij gaat door op de ingeslagen, foute, weg.

NIET DE EERSTE KEER…..
En nu de reden  waarom ik aan het begin van de brief schreef,dat u ”weer” de fout bent ingegaan:Omdat het niet de eerste keer is, dat ik de degens met u kruis.In het verleden heb ik u talloze keren aangesproken opuw medewerking aan het uitzettingsbeleid van de NederlandseOverheid en de desastreuze gevolgen voor de uitgezette vluchtelingen. [8]Toen kwam u met het zelfde excuus, ”slechts” de uitvoerder te zijn.Ook toen heb ik u keihard op uw verantwoordelijkheid aangesproken. [9]En dat doe ik nu dus weer!

TENSLOTTE

Uw zich verschuilen achter ”De Overheid” en ”de regels”,of het nu uw medeplichtigheid aan het Nederlandse deportatiebeleid is [10],of achter de discriminerende maatregelenvan een buitenlands Staatshoofd, hier dus VS president Trump, islaf, misdadig en medeplichtig.Want het is uw eigen keuze, mee te werken of niet en daarvoorblijft u uw eigen verantwoordelijkheid dragen.
Uw houding ”Befehl ist befehl” is al sinds de Neurenberger processen geenexcuus meer! [11]
Daarom spreek ik u hier keihard op aan en EIS van u:
STOP MEDEWERKING AAN TRUMPS DISCRIMINATIEEN ISLAMOFOBIE EN VERVOER PASSAGIERS ONGEACHTAFKOMST, RELIGIE OF LAND VAN HERKOMST!
Anders zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.
U solliciteert er hard naar!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

NOTEN

[1]

NOSKLM WEIGERT EERSTE VS REIZIGERS VANWEGE MAATREGELTRUMP28 JANUARI 2017

http://nos.nl/artikel/2155369- klm-weigert-eerste-vs-reiziger s-vanwege-maatregel-trump.html 

”Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld.”
ELSEVIERWEER REIZIGERS NAAR VS GEWEERD DOOR KLM
http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/weer-reizigers- naar-vs-geweerd-door-klm-29011 7084ANP/

[2]

Reizigers uit Irak, Iran, Jemen, Soedan, Libië, Somalië en Syrië zijn voorlopig niet welkom in de Verenigde Staten.

JOOP.NLKLM WEIGERT EERSTE REIZIGERS, DIENAAR VS WILLEN VLIEGEN28 JANUARI 2017
http://www.joop.nl/nieuws/klm- weigert-eerste-reizigers-mosli mlanden-naar-vs-willen-vliegen

[3]

ELSEVIERZO REAGEERT RUTTE OP AMERIKAANSE MOSLIMBAN

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/deze- landen-reageren-boos-op-amerik aans-inreisverbod-443159/

[4]

ELSEVIERKLM OVER ”WEIGEREN” PASSAGIERS: WE KUNNENNIET ANDERS

http://www.elsevier.nl/ nederland/achtergrond/2017/01/ klm-over-weigeren-passagiers- we-kunnen-niet-anders-443605/

[5]

METROKLM REAGEERT OP OPHEF: REGELS ZIJN REGELS30 JANUARI 2017

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2017/01/klm-reag eert-op-ophef-regels-zijn-rege ls

[6]

NU.NLOPNIEUW MASSALE PROTESTEN IN VS TEGEN TRUMPSINREISVERBOD30 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 27964/opnieuw-massale-proteste n-in-vs-trumps-inreisverbod.ht ml

MIDDLE EAST EYEEU NATIONS EXPRESS ALARM AFTER TRUMP CLOSESDOOR ON REFUGEES

http://www.middleeasteye.net/n ews/eu-nations-alarmed-after-t rump-closes-door-refugees-1236 324723

ELSEVIERRUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF

http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/rutte-wijst-ame rikaans-inreisverbod-af-290117 059ANP/

TROUWRUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF29 JANUARI 2017

http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 2/nbsp/article/detail/4455042/ 2017/01/29/Rutte-wijst-Amerika ans-inreisverbod-af.dhtml

ELSEVIERKOENDERS NEEMT MAATREGELEN TEGEN AMERIKANA ”MOSLIMBAN”

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/koender s-neemt-maatregelen-tegen-vs-n a-moslimban-444529/

VOLKSKRANTFEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBODTIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep~a4458158/

”Op vrijdag 3 februari zei de rechter dat het inreisverbod dat Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen, niet rechtmatig was. De opschorting die hij instelde gold per direct en voor het hele land. De uitspraak is een tegenslag voor de regering Trump. ”

NU.NLALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET OPGESCHORTEINREISVERBOD VAN TRUMP

http://www.nu.nl/dvn/4427841/a lles-moet-weten-opgeschorte-in reisverbod-van-trump.html

DE MORGEN.BEGROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD BRENGEN TRUMPVOOR DE RECHTER WEGENS MOSLIMBAN
http://www.demorgen.be/buitenl and/grootste-bedrijven-ter-wer eld-brengen-trump-voor-de-rech ter-wegens-moslimban-be0d907a/

[7]

VOLKSKRANTFEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBODTIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep~a4458158/

NU.NLAMERIKAANSE RECHTER ZET INREISVERBOD TRUMPTIJDELIJKI STOP4 FEBRUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 42481/amerikaanse-rechter-zet- inreisverbod-trump-tijdelijk-s top.html

[8]

BRIEVEN UIT HET VERLEDEN AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

[9]

”UW VERANTWOORDELIJKHEID In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”Met alle respect:
Klinkklare onzin.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]”

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEENNAAR ONVEILIG PAKISTANASTRID ESSED18 APRIL 2015

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-sabir-nosheen- naar-onveilig-pakistanbrief- aan-klm/

[10]

http://www.astridessed.nl/?s= KLM

[11]

PRINCIPLE IV     ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
      WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES
     Nuremberg principles – Wikipedia

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!