De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM weigert VS reizigers vanwege Trump/KLM medeplichtigheid aan uitsluitingsbeleid

KLM weigert VS reizigers vanwege Trump/KLM medeplichtigheid aan uitsluitingsbeleid

woensdag 8 februari 2017 18:37
Spread the love

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/KLMMEDEPLICHTIGHEID AAN UITSLUITINGSBELEIDBRIEF AAN KLM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klm-weigert-vs-reizigers-vanwege-trumpklm-medeplichtigheid-aan-uitsluitingsbeleid/

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:Uw weigering, passagiers te vervoeren naarde Verenigde Staten

Mijn eis:Stop u achter Trump te verschuilen, maakuw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatieen Islamofobie! 

Geachte DirectieGeacht Management

De afgelopen weken bent u weer  lelijk de fout ingegaan:Waarom ik ”weer” schrijf, zult u in de loop van deze brief  lezen.
Eerst deze, ernstige, zaak, de reden voor deze brief:
U hebt tot twee keer toe [misschien meer, maar tot zover mijninformatie],  geweigerd passagiers, die in het bezit waren vaneen visum voor de Verenigde Staten, naar dit land te vliegen. [1]Achtergrond:Het besluit van de Amerikaanse president Trump, voorlopiggeen mensen toe te laten uit de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,Libie, Somalie en Syrie. [2]Anders gezegd:De moslimban [3], omdat de betreffende landen moslimlandenzijn.
Dat de Trump maatregel discriminerend is en strijdig metde vrijheid van beweging, hoef ik u, hopelijk, niet te vertellen.
Toch hebt u de guts, aan deze schandelijke maatregel mee te werken, van nota bene een buitenlands Staatshoofd, met wie u niets te makenhebt!Wat maakt dat u?Medeplichtig aan discriminatie, het duperen van reizigers en hetschenden van uw vervoersplicht.De mensen hebben voor hun reis betaald [en goedkoop bentu niet] en u hoort ze te vervoeren, ongeacht afkomst, religieen/of land van herkomst!
Dat doet u duidelijk niet, wat een schande is.Nog een grotere schande zijn de drogredenaties, dieu aanvoert.Volgens Elsevier [ik citeer de krant]”We kunnen er niet zoveel aan doen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen persbureau ANP. En als we passagiers meenemen uit deze zeven landen (Iran, Irak, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen), dan betekent dat dat KLM hen ook weer mee moet terugnemen. Het heeft dus weinig zin om deze mensen te vervoeren, aldus de luchtvaartmaatschappij. Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen een boete als ze zich niet houden aan de nieuwe regels in de Verenigde Staten.”[4]
De Metro:
”Het inreisverbod dat de Verenigde Staten voor mensen uit zeven landen hebben ingesteld, is een voldongen feit waar luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zich „aan moeten houden. Dat kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die regels”, zo legde een woordvoerster van KLM maandag uit.” [5]

Directie en Management, dit is dezelfde truc, die u altijd uithaalt, wanneer u hand en spandiensten verricht aan foute, tot zeer foute zaken.Zich verschuilen achter een ”Overheid”, ”regels zijn regels”……
Schaamt u zich niet?Kennelijk niet, anders deed u het niet.
Vandaar dat ik in de pen geklommen ben om u de oren te wassen.
Door te verwijzen naar het beleid van Trump wilt uzich van eigen verantwoordelijkheid ontslaan.Maar dat is natuurlijk onzin, want u het is uw eigenkeuze, Trump te helpen bij zijn discriminerende, Islamofobe beleid uit te voeren.
Er zijn in binnen en buitenland protesten geweest  [enzullen blijven komen], tegen deze schandelijke ban, van demonstranten,EU leiders, premier Rutte, minister Koenders en zelfs hetAmerikaanse bedrijfsleven protesteren en nemen hun maatregelen [6]Een rechter heeft de Trump ban tvoorlopigstopgezet. [7]Maar dat alles lijkt u niet te deren.
Neen, uw luchtvaartmaatschappij gaat door op de ingeslagen, foute, weg.

NIET DE EERSTE KEER…..
En nu de reden  waarom ik aan het begin van de brief schreef,dat u ”weer” de fout bent ingegaan:Omdat het niet de eerste keer is, dat ik de degens met u kruis.In het verleden heb ik u talloze keren aangesproken opuw medewerking aan het uitzettingsbeleid van de NederlandseOverheid en de desastreuze gevolgen voor de uitgezette vluchtelingen. [8]Toen kwam u met het zelfde excuus, ”slechts” de uitvoerder te zijn.Ook toen heb ik u keihard op uw verantwoordelijkheid aangesproken. [9]En dat doe ik nu dus weer!

TENSLOTTE

Uw zich verschuilen achter ”De Overheid” en ”de regels”,of het nu uw medeplichtigheid aan het Nederlandse deportatiebeleid is [10],of achter de discriminerende maatregelenvan een buitenlands Staatshoofd, hier dus VS president Trump, islaf, misdadig en medeplichtig.Want het is uw eigen keuze, mee te werken of niet en daarvoorblijft u uw eigen verantwoordelijkheid dragen.
Uw houding ”Befehl ist befehl” is al sinds de Neurenberger processen geenexcuus meer! [11]
Daarom spreek ik u hier keihard op aan en EIS van u:
STOP MEDEWERKING AAN TRUMPS DISCRIMINATIEEN ISLAMOFOBIE EN VERVOER PASSAGIERS ONGEACHTAFKOMST, RELIGIE OF LAND VAN HERKOMST!
Anders zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.
U solliciteert er hard naar!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

NOTEN

[1]

NOSKLM WEIGERT EERSTE VS REIZIGERS VANWEGE MAATREGELTRUMP28 JANUARI 2017

http://nos.nl/artikel/2155369- klm-weigert-eerste-vs-reiziger s-vanwege-maatregel-trump.html 

”Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld.”
ELSEVIERWEER REIZIGERS NAAR VS GEWEERD DOOR KLM
http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/weer-reizigers- naar-vs-geweerd-door-klm-29011 7084ANP/

[2]

Reizigers uit Irak, Iran, Jemen, Soedan, Libië, Somalië en Syrië zijn voorlopig niet welkom in de Verenigde Staten.

JOOP.NLKLM WEIGERT EERSTE REIZIGERS, DIENAAR VS WILLEN VLIEGEN28 JANUARI 2017
http://www.joop.nl/nieuws/klm- weigert-eerste-reizigers-mosli mlanden-naar-vs-willen-vliegen

[3]

ELSEVIERZO REAGEERT RUTTE OP AMERIKAANSE MOSLIMBAN

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/deze- landen-reageren-boos-op-amerik aans-inreisverbod-443159/

[4]

ELSEVIERKLM OVER ”WEIGEREN” PASSAGIERS: WE KUNNENNIET ANDERS

http://www.elsevier.nl/ nederland/achtergrond/2017/01/ klm-over-weigeren-passagiers- we-kunnen-niet-anders-443605/

[5]

METROKLM REAGEERT OP OPHEF: REGELS ZIJN REGELS30 JANUARI 2017

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2017/01/klm-reag eert-op-ophef-regels-zijn-rege ls

[6]

NU.NLOPNIEUW MASSALE PROTESTEN IN VS TEGEN TRUMPSINREISVERBOD30 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 27964/opnieuw-massale-proteste n-in-vs-trumps-inreisverbod.ht ml

MIDDLE EAST EYEEU NATIONS EXPRESS ALARM AFTER TRUMP CLOSESDOOR ON REFUGEES

http://www.middleeasteye.net/n ews/eu-nations-alarmed-after-t rump-closes-door-refugees-1236 324723

ELSEVIERRUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF

http://www.elsevier.nl/nederla nd/anp/2017/01/rutte-wijst-ame rikaans-inreisverbod-af-290117 059ANP/

TROUWRUTTE WIJST AMERIKAANS INREISVERBOD AF29 JANUARI 2017

http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 2/nbsp/article/detail/4455042/ 2017/01/29/Rutte-wijst-Amerika ans-inreisverbod-af.dhtml

ELSEVIERKOENDERS NEEMT MAATREGELEN TEGEN AMERIKANA ”MOSLIMBAN”

http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2017/01/koender s-neemt-maatregelen-tegen-vs-n a-moslimban-444529/

VOLKSKRANTFEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBODTIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep~a4458158/

”Op vrijdag 3 februari zei de rechter dat het inreisverbod dat Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen, niet rechtmatig was. De opschorting die hij instelde gold per direct en voor het hele land. De uitspraak is een tegenslag voor de regering Trump. ”

NU.NLALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET OPGESCHORTEINREISVERBOD VAN TRUMP

http://www.nu.nl/dvn/4427841/a lles-moet-weten-opgeschorte-in reisverbod-van-trump.html

DE MORGEN.BEGROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD BRENGEN TRUMPVOOR DE RECHTER WEGENS MOSLIMBAN
http://www.demorgen.be/buitenl and/grootste-bedrijven-ter-wer eld-brengen-trump-voor-de-rech ter-wegens-moslimban-be0d907a/

[7]

VOLKSKRANTFEDERALE RECHTER ZET TRUMPS INREISVERBODTIJDELIJK STOP: WITTE HUIS IN BEROEP4 FEBRUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/buite nland/federale-rechter-in-seat tle-zet-trumps-inreisverbod-ti jdelijk-stop-witte-huis-in-ber oep~a4458158/

NU.NLAMERIKAANSE RECHTER ZET INREISVERBOD TRUMPTIJDELIJKI STOP4 FEBRUARI 2017

http://www.nu.nl/buitenland/44 42481/amerikaanse-rechter-zet- inreisverbod-trump-tijdelijk-s top.html

[8]

BRIEVEN UIT HET VERLEDEN AAN DE KLM

http://www.astridessed.nl/?s=K LM

[9]

”UW VERANTWOORDELIJKHEID In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [7]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [8]Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”Met alle respect:
Klinkklare onzin.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [9]”

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SABIR NOSHEENNAAR ONVEILIG PAKISTANASTRID ESSED18 APRIL 2015

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-van-sabir-nosheen- naar-onveilig-pakistanbrief- aan-klm/

[10]

http://www.astridessed.nl/?s= KLM

[11]

PRINCIPLE IV     ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
      WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES
     Nuremberg principles – Wikipedia

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!