De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KLM medeplichtigheid aan uitzetting van politiek vluchteling de heer K naar Zimbabwe

KLM medeplichtigheid aan uitzetting van politiek vluchteling de heer K naar Zimbabwe

maandag 23 september 2013 08:23
Spread the love

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN POLITIEKVLUCHTELING DE HEER K NAAR ONVEILIG ZIMBABWE/BRIEF AAN DE KLM Zie ook  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-de-heer-k-naar-onveilig-zimbabwebrief-aan-klm/   AAN DE KLM 
DIRECTIE EN MANAGEMENT 

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE 
UITZETTING OP DINSDAG 24 SEPTEMBER VAN DE HEERK NAAR ZIMBABWE

Geachte Directie 
Geacht Management 

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: 

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u 
voornemens bent, op dinsdag 24 september uw medewerking te verlenen 
aan de uitzetting van de heer K naar Zimbabwe. Vertrekdatum: 24 september
Vluchtnummer: KL523 Tijdstip: 10.20 Een dringend verzoek, hieraan niet mee te werken, vanwege deslechte veiligheids en mensenrechtensituatie in het algemeen en inhet byzonder het concrete gevaar, dat K loopt als politieke vluchteling Ten eerste de algemene [on] veiligheids en mensenrechtensituatie: De algemene mensenrechten en veiligheidssituatie is slecht totzeer slecht te noemen.Politiegeweld [1], het schieten op ongewapende demonstranten [2], hetis aan de orde van de dag. Mensenrechtenactivisten en NGO’s, die de belangen van slachtoffersvan de regering Mugabe of slachtoffers van politiegeweld in het algemeenverdedigen, worden eveneens gearresteerd [3] Het lijkt mij wel duidelijk, dat hier zelfs van de rudimenten van een rechtsstaatgeen sprake is.Verwonderlijk is dan ook niet, dat in het resiadvies van de Nederlandse Overheidgesproken wordt van ”waakzaamheid” voor reizigers. [4]Het reisadvies beschrijft specifieker de algemene onveilige situatie en ontraadt”individueel reizen”Evident is, dat reizen door een land gevaarlijk is voor ”gewone” reizigers, deste gevaarlijker is de situatie voor uitgezette vluchtelingen, die daar permanentzullen wonen SITUATIE HEER K ALS POLITIEK VLUCHTELING Zoals reeds opgemerkt, is de heer K politiek vluchtelingen loopt daardoor in Zimbabwe extra gevaar Mensenrechtenschendingen van politieke tegenstanders, politieke moorden, verdwijningen, willekeurigearrestaties en folteringen zijn helaas de regelmatig terugkerende praktijkenvan de regering Mugabe [5] Reden dus te over om niet mee te werken aan zijn uitzetting Wellicht zult u tegenwerpen, dat de heer K een ”eerlijke procedure” gehad heeften dan wel in Nederland erkend zou zijn als politieke vluchteling.Dat is echter lang niet altijd het gevalHet gebeurt helaas vaker, dat vluchtelingen, ondankshet voor hen te lopen risico, worden uitgezet en in het land van herkomstworden gedood [6] Een bitter voorbeeld van een tragische afloop is wel het recente geval Dolmatov,een Russissche politieke vluchteling, die ten onrechte dreigde te worden uitgezeten zelfmoord in zijn cel pleegde [7]  UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT 
AFSCHUIVEN  
Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband 
gevaarlijke gebieden en gebieden, waar de mensenrechten worden geschonden op uw verantwoordelijkheid gewezen heb [8], kiest u er nog steeds 
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg. Ik hoop, dat dat deze keer anders zal zijn.
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van 
een Somalische vluchteling hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht 
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet 
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers [uw euphemisme voor 
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie 
vervoeren] ”in opdracht van de autoriteiten” [9] 

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog 
niet juist te zijn. 
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent, 
”in opdracht van de autoriteiten” 

Dit is afschuiven van uw verantwoordelijkheid.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van 
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar 
waaraan betrokkene komt bloot te staan.   EPILOOG 

Met uw medewerking aan de uitzetting van de heer K naaronveilig Zimbabwe [zowel in algemene zin als voorhem persoonlijk] draagt u  bij aan het gevaar 
waaraan hij wordt blootgesteld en in bovenstaandeduidelijk is uiteengezet. 
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar niet alleen sprake is van een algemeen onveilige en slechtemensenrechtensituatie,maar vooral ook voor politieke tegenstanders van de regeringMugabe, van wie hij er een is.
Een dringend verzoek dus, niet mee te werkenaan zijn uitzetting aanstaande dinsdag 24 september.

Doet u dat wel,  dan hebt u bloed aan uw handen, mocht hem iets overkomen.En daarvoor zal ik u verantwoordelijk houden.

Vriendelijke groeten 
Astrid Essed Amsterdam    [1] AMNESTY INTERNATIONALMEMBERS OF THE PUBLIC AT RISK AS POLICE CRACKDOWNON GANG SUSPECTS14 SEPTEMBER 2012 http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/zimbabwe-members-public-risk-police-crack-down-gang-suspects-2012-09-14  [2] AMNESTY INTERNATIONALARREST OF PEACEFUL PROTESTERS CASTS DOUBT ON POSSIBILITYOF CREDIBLE REFERENDUM14 FEBRUARY 2013 http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/zimbabwe-arrest-peaceful-protestors-casts-doubt-possibility-credible-refe  [3] AMNESTY INTERNATIONALZIMBABWE MUST IMMEDIATELY RELEASE PROMINENT HUMAN RIGHTS LAWYER30 MAART 2013 http://www.amnesty.org/en/news/zimbabwe-must-immediately-release-prominent-human-rights-lawyer-2013-03-20 AMNESTY INTERNATIONAL URGENT ACTIONSTAFF OF ZIMBABWE HUMAN RIGHTS NGO AT RISK26 FEBRUARI 2013 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR46/001/2013/en/518dbc39-8e19-4519-902d-fabb64c494db/afr460012013en.pdf  [4] RIJKSOVERHEIDREISADVIES ZIMBABWE http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/zimbabwe  [5]   HUMAN RIGHTS WATCHZIMBABWE: A HUMAN RIGHTS AGENDA FOR PRESIDENT MUGABE4 SEPTEMBER 2013 http://www.hrw.org/news/2013/09/04/zimbabwe-human-rights-agenda-president-mugabe AMNESTY INTERNATIONALANNUAL REPORT 2013 http://www.amnesty.org/en/region/zimbabwe/report-2013 HUMAN RIGHTS WATCHPERPETUAL FEARIMPUNITY AND CYCLES OF VIOLENCE IN ZIMBABWE8 MAART 2011 http://www.hrw.org/reports/2011/03/08/perpetual-fear-0  [6]  ”Een uitgewezen 60-jarige Afghaanse vluchteling, die tot 2006 vijf jaar lang in Maastricht heeft gewoond en voor wie Gerd Leers als toenmalig burgemeester nog in de bres sprong, is in de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban vermoord. Dat gebeurde in september 2010, bijna vijf jaar nadat toenmalig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) de uitgeprocedeerde asielzoeker had teruggestuurd.” 
VOLKSKRANT 
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, DOOR TALIBAN VERMOORD 
IS DOOR TALIBAN VERMOORD 
23 FEBRUARI 2011  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml  [7]  NOSRUSSISCHE ACTIVIST PLEEGT ZELFMOORD17 JANUARI 2013 http://nos.nl/op3/artikel/463071-russische-activist-pleegt-zelfmoord.html  [8] KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER A NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN OP 21 JULI/BRIEF AAN DE KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-heer-a-naar-onveilig-afghanistan-op-21-julibrief-aan-klm/   [9]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!