De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatverloedering en uitsterven van soorten is echt!!

woensdag 12 juli 2023 19:25
Spread the love

Direct van mijn Facebook profiel, omdat het zo wezenlijk lijkt. Schrijver, dichter, essayist en geleerde Stefan Hertmans op Facebook:

“In 1972 was ik 21 jaar. Het Rapport van de Club van Rome verscheen, even later ‘Grenzen aan de groei’. In Vlaanderen werd ‘Agalev’ opgericht, een groene partij die nog durfde uitkomen voor de waarheid: dat, indien we niet anders gingen leven, er catastrofale toestanden op ons zouden afkomen.
Wat inmiddels nu dagelijks gebeurt – vaststelling van temperaturen die nog nooit gemeten zijn, onleefbare hitte-eilanden in China, Indië, Afrika, Australië, afbranden van bossen op het noordelijk halfrond, volstrekt onverwacht galopperen van de temperatuur van de oceanen met mogelijke verzuring tot gevolg, het achteruit ijlen van de biodiversiteit – dat alles is haarfijn voorspeld in het jaar 1972, vijftig jaar geleden dus. Het resultaat was een enorme activiteit: één van loochening, belachelijk maken van ecologisch gedachtengoed, het doldraaien van industriële lobbying om ecologische maatregelen te boycotten, regeringsleiders en politici die voorgestelde maatregelen beantwoordden met veto’s, verdachtmakingscampagnes etc.
Wat nu gebeurt op planetaire schaal, had voorkomen kunnen worden. Het IPCC stelt elke dag vast dat de klimatologische ontregeling op hol is geslagen.
Geert Buelens, geboren in 1972, schrijft de ontluisterende kroniek van dat scharnierjaar, toen er nog kansen waren om het tij te keren. Pijnlijk, en vooral verbazingwekkend om lezen, hoeveel kennis er al was – en hoeveel inzicht nog niet. In elk geval schieten we niet op door deze planetaire problematiek een kwestie van partijprogramma’s van ‘groene partijen’ te noemen. Wat we toen reeds wisten, is wat voor velen nog steeds niet geloofwaardig is. Alsof de menselijke soort niet in staat is om globaal zichzelf snel en efficiënt te redden – laat staan alle andere diersoorten en het welzijn van de hele planeet.”
____________________________________

Mijn directe bedenking:

Mooie lofrede op die gedachten die ik kort daarna oppikte en mee propageerde. Ik was 10 in 1972, een Early Adopter.

Maar dat de Mens zichzelf niet zou kunnen redden… ondanks alle verstand, organisatievermogen, wetgeving, politiek en technologie… dat zou ons niet mogen verrassen.

Zou het niet ook juist vanwege die on-afstootbare karaktertrek zijn dat de mens in zowat alle culturen doorheen de millennia in verhalen en geloof sprak van de Verlosser. De Redding werd wellicht toch wijselijk buiten de eigen Mensenfamilie gezocht.

Maar ja, ook mij heeft de houding van de Mens, met wat ik vanaf de vroege tienerjaren percipieer als een ongelofelijk en schokkende des-interesse in zowel grote, diepe Waarheden als in de grote Gevaren, fel verbaasd en ontstemd.

Anders en soberder gaan leven

Ik denk er al lang over na.
Als historicus en als student van eco-filosoof Ullrich Melle is mijn conclusie dat de armoede die eeuwenlang de norm was, ons de weg toont: op naar consuminderen en Degrowth.

We gaan volgens mij dan trouwens merken dat een soberder bestaan mooie vergeten troeven biedt op weg naar een leven van voldoening, tevredenheid en geluk.

Luxe is een nieuwerwetse mode zonder de vanzelfsprekende waarde die we haar vaak direct toekennen.

Economie is achteropgeraakte wetenschap

Als student Economische Geschiedenis viel ik van mijn stoel dat zelfs onze meest wereldberoemde professoren zoals Herman Van der Wee zo goed als niets hadden opgepikt van de kritische groene ideologie die ik toen – rond 1987 – al jaren indronk bij Agalev en studiedienst Ploeg en in de zomerstudiekampen van AardeWerk (dat nog steeds voortploetert), onder leiding van de ecofilosoof van de KULeuven, Ullrich Melle.

Conclusie:

Er is Storm op komst.

______________________

Op een lezer die stelt “Het redden van de planeet is onzin. Die heeft geen last van ons geknoei.

Wij zullen het eerder moeilijk krijgen. De natuur herstelt zich wel en nog wel het best zonder ons”

… is mijn antwoord, neem er goed nota van:

U slaat echt een slag in de lucht.
Ongehoord dat sommigen dit standpunt heden nog kunnen aanhangen. (Het zullen er toch nog heel wat zijn, ik besef het.)

Bij deze gelegenheid besef ik plots wat het enige juiste antwoord op dit Groene Negationisme is; in aanvulling van de punten over kwetsbare aarde en Natuur die Stefan u al gaf: ga eens rustig zitten en denk twee minuten na over het intussen toch genoegzaam beschreven fenomeen van de uitroeiing van Soorten.

De extinctiegolf die wij Homo sapiens sinds een eeuw of wat veroorzaken is in de planetaire Geschiedenis van het Leven – die enkele Miljarden jaren omspant, du jamais vu. Het gaat neerwaarts in een rotvaart.

De dieren en planten die uitsterven kunnen nooit of te nimmer terugkomen.

Nadat – herinner u in godsnaam – de Evolutie, of noem ze Moeder Natuur, vaak, zoals in het geval van het paard, er 66 miljoen jaar over deed om ze te ontwikkelen. Nog afgezien van de nog langere voorgeschiedenis van de voorafgaande levensvormen in de historische stamboom van het Leven. Die wel 600 miljoen jaar teruggaat.

Iets gruwelijkers en meer verontrustends dan deze massamoord op Fellow Creatures kan ik mij moeilijk voorstellen.

Al helemaal als je beseft dat het netwerk van soorten dat we in de vorm van de Biodiversiteit als een waar godsgeschenk ontvangen, de tak is waarop wij mens zitten.

Zonder Regenwoud geen regen.
Zonder bijen geen fruit.

…  De reeks is eindeloos lang.

Mind you, man

 

__________________________

Natuurherstelwet?
Natuur?
Voor onze Toekomst:
Leer de Natuur kennen:
Bekijk de dagelijkse docu’s op Canvas en Eén!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!