De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaattop Lima: ‘In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn’

Klimaattop Lima: ‘In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn’

zondag 14 december 2014 10:56
Spread the love

cop-final-plenary
[Foto: © Jean-Pascal van Ypersele]

De 20ste klimaatconferentie is zondagochtend 14 december afgesloten
in Lima, Peru. Een pakket van beslissingen, de zogenaamde “Lima Call for Climate
Action”, zet de bakens uit voor een toekomstig mondiaal klimaatakkoord. Maar er
is nog veel huiswerk tegen december 2015 in Parijs. Ook op intra-Belgisch niveau
zal in 2015 een akkoord beklonken moeten worden voor de inspanningsverdeling van
de klimaat-en energiedoelstellingen tussen de federale en de gewestelijke
overheden.

In Lima hebben de landen een zeer beperkt akkoord gesloten. De milieu-
en sociale ambities en de financiële engagementen tegenover de meest kwetsbare
landen zijn minimalistisch. Er zullen in 2015 twee klimaatakkoorden nodig zijn.
Eén in Parijs en één in België.
” Analyseren de leden van het Platform
Klimaatrechtvaardigheid.

Het jaar 2015 wordt cruciaal voor volgende de elementen:

 • De milieuambitie is onvoldoende. De klimaattop in Lima werd
  een maat voor niets. Er zijn geen duidelijke richtlijnen over wat landen op
  tafel moet leggen in aanloop naar een nieuw klimaatakkoord in Parijs volgend
  jaar. Ook een vergelijking en analyse van die nationale engagementen met wat de
  klimaatwetenschap vereist werd niet overeengekomen. Tenslotte is ook de ambitie
  om nog vóór 2020 – wanneer het nieuwe akkoord van kracht moet gaan – meer
  inspanningen te leveren om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen
  niet vertaald naar een tastbaar actieplan.
   
 • De rechtvaardige transitie naar een lage
  koolstofmaatschappij is dode letter gebleven.
   
 • Klimaatfinanciering: hoewel iets meer dan 10 miljard dollar
  werd beloofd voor het Groen Klimaatfonds, zijn we nog zeer van het ultieme doel:
  de ontwikkelde landen hebben zich geëngageerd om jaarlijks 100 miljard te
  voorzien tegen 2020. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen
  in ontwikkelingslanden en zal ook de meest kwetsbare landen helpen bij de
  aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Er ontbreekt nog een concreet
  groeipad dat uitlegt hoe dit engagement bereikt zal worden.
   

Op Belgisch niveau geeft de federale regering tegenstrijdige
signalen: enerzijds ondersteunt deze het Groen Klimaatfonds, maar opteerde
dezelfde week om op termijn het Kyotofonds af te schaffen. Dit is de voornaamste
budgettaire poot van het federale klimaatbeleid.

De Vlaamse regering weigerde bij te dragen aan het VN
Klimaatfonds. Wij verwachten van minister-president Geert Bourgeois en bevoegd minister Schauvliege
in 2015 eindelijk een adequaat en solidair klimaatbeleid. Het sluiten van een
ambitieus intra-Belgisch akkoord over de inspanningsverdeling voor het klimaat
laat al sinds 2008 op zich wachten.

klimaatcoalitie logo

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische
federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en
gevormd met ADG, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke
Delen, CADTM, Beweging.net-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB,
FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie
(IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité (-eit), Oxfam Magasins du
monde, Oxfam Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement,
Vredeseilanden, WWF, Natuurpunt en Climate Express.

take down
the paywall
steun ons nu!