De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatmeisje: draag vooral dat gasmasker, ook na de betogingen! Dat maakt jou tot Ambassadeur van het Leven

Klimaatmeisje: draag vooral dat gasmasker, ook na de betogingen! Dat maakt jou tot Ambassadeur van het Leven

dinsdag 29 januari 2019 20:58
Spread the love

De toestand is  ernstig maar  niet hopeloos!

De zaken zitten geblokkeerd, de gevaren zijn groot. En wij zijn klein…

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zoals de Griekse Held Odysseus, slim en sluw.

Het moet, want zoals Anuna De Wever op de cover van de Humo mag uitroepen:

 

De Deadline is Nu!

 

(Bijgewerkt op 1 februari)

Elk jaar vallen nu al duizenden doden door de vuile lucht van kachels en voertuigen. Lees daarover mijn vorige blogs, of kwaliteitsmedia zoals Knack, De Morgen, De Standaard, Humo, Oikos, De Tijd, The Economist, The New York Times, The Times of London…

Ik ben zelf een van de eerste “ecologisten”, “groene jongens” in onze streken. Reeds in 1976 begon ik als jonge gast met ornithologie in de bossen bij Leuven. En ik werkte winter en zomer mee aan het beheer van de Natuurreservaten in deze streek, zoals te Berg, Kampenhout en in de Dijle vallei ten westen van Meerdaalwoud. Voor dieren heb ik een heel groot hart. En voor het Huis van de Natuur, waar zij in wonen, samen met het groen en met ons, mensen.

 

Als voormalig leraar Godsdienst en opiniemaker die twee dozijn opinie artikels schreef voor De Standaard en Knack.be, voel ik heel goed aan hoe “profetisch” de visie en de acties van Anuna, Luka, Kyra en vele andere tieners en twens wel zijn.

Ik zie geen fouten in hun verklaringen, geen afwijkingen in hun visie.

De acties op de donderdagen in Brussel zijn een Eerste Stap.

Een stap in de heel goede richting.

Dat verdient onze steun, ook van volwassenen en oude, wijze ‘inboorlingen’!

Daarom start ik vandaag, de dag dat ik met Anuna De Wever in contact treed via Facebook, met een eigen actie om méér stappen te zetten in deze goede richting.

Natuurlijk was ik heel blij en tevreden, de vele scenes te zien met jongeren tijdens de marsen, waarbij de mannen en vrouwen een Gasmasker droegen. Wat een krachtige boodschap gaat daar niet van uit!?

Zelf ben ik op dit vlak een pionier. Van vorige herfst loop ik zelf geregeld met een gas- en fijn stof masker voor gegespt door de straten van mijn moederstad.

Lees de blogs die ik daar over al heb geschreven, nog twee seizoenen voor de eerste klimaatmars in Brussel van start ging (zie onderaan).

Doe mee met mij. Haal en draag je Masker. Odysseus achterna! Zo wordt elke uitstap een reis, een avontuur.

Zo maak jij jouzelf Ambassadeur van de klimaatzaak!

Door dat zuiverende masker te dragen, toon je op duidelijke wijze aan al die volwassenen bij de bushalte, in de winkelstraten, op de pleinen, in het park… dat de lucht die wij ademen moeten, zwaar giftig vervuild is.

 

Jaarlijks sterven duizenden mensen vroeger dan zou moeten. Door de giftige verbindingen in de lucht, zoals NOx, zwavelverbindingen, CO en CO².

 

Volwassenen zijn nu eenmaal niet erg slim. Ze kijken niet vaak verder dan hun neus lang is. De meeste mensen kijken bijna nooit nog omhoog, eenmaal de jonge jaren gepasseerd. That’s a fact.

 

Die grote mensen zien het probleem niet… omdat de giftige stoffen en het fijn stof “onzichtbaar zijn”. Verbeeldingskracht, het is vaak niet hun sterkste kant. Laten wij het hen zichtbaar maken!

 Je kunt hen met argumenten om de oren slaan die zij meestal graag  horen: geldtoestanden. In De Standaard van 1 februari (een ernstige bron van informatie), geeft verkeerskenner Kris Peeters aan dat de extra Gezondheidskost van het fijn stof in ons land door een overheidsbureau is berekend op 4 MILJARD EURO.

Dat is een zeer grote som. (Een miljard is een groot getal: duizend miljoen, als je bij je geboorte begint te tellen, dan kom je er waarschijnlijk niet aan toe het woord “… Eén Miljard!” uit te spreken. Het totale bezit van Belgen bedraagt zowat 1000 miljard, wij worden dan ook tot de rijke landen gerekend). De werken aan een Vistrap in de Dijledelta in Leuven, die over wel een hele hectare ingrijpen vragen gedurende meer dan een jaar, kosten zowat een kwart miljoen euro…).

 

Operatie Odysseus: dapper op avontuur door de dagen

Door een gas- en fijn stof masker te halen en te gebruiken in je dagelijkse leven, geef je op nog andere manieren het goede voorbeeld. Het is een heel positieve manier om de aandacht te trekken. En laat mij nu even ernstig worden. Die manier om in the picture te komen is heel anders dan deze van de tieners die ik als hulpverlener bij de hulplijn Tele-Onthaal jarenlang heb opgevangen aan de telefoon. Nadat zij in hun arme armen hadden gekerft.. uit gebrek aan liefde of aan gevoel voor de zin van hun leven. Of denk aan jonge mensen met verslavingen, of zelfmoordneigingen… Ook binge drinken ( coma zuipen) lijkt mij een daad van jongeren die geen goed doel zien, niets nuttigs om te doen met hun leven, met de energie die bij de jeugd hoort.

Wie een Goede Strijd vindt om zich voor in te zetten, die geeft meteen zin aan haar & zijn leven!

 

De strijd tegen klimaat opwarming, en voor het behoud van natuurwaarden, van land, lucht, zee, fauna en flora, diersoorten rijkdom (biodiversiteit) en voor spaarzaam gebruiken van onze grondstoffen en ertsen… DIT IS EEN GOEDE STRIJD.

 De hele biosfeer moet zoveel mogelijk bewaard blijven. Elk onderdeel ervan kan ons helpen menselijk te blijven, kan troost leveren, medicijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love and making Love

Door jouw gasmasker te halen en overdag in de steden te gebruiken (we willen ’s nachts in het donker niemand bang maken die om de hoek komt!, geef je meteen ook aan dat je niet alleen het leven op aarde, maar ook jouw leven, jouw lijf graag ziet en belangrijk vindt!

Ons lichaam is ons eerste Huis.

Het is bron van genoegen. Vindplaats van vrolijke vreugde, van zin in het leven en zin in elkaar.

 Meisje in Eva kostuum op verkenning in de Natuur.
Foto: A Kai, Flickr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet het kort houden.

Lees later meer. Informeer je. Zoek boeken over deze onderwerpen.

En houd de natuur dicht tegen je aan.

Knuffel die boom in het parkje, trek het bos in, leer de geluiden van de vogels herkennen, zodat je overal en altijd vriendjes om je heen hebt!

Natuurpunt biedt aanknopingspunten, en de JNM!

Laat van je horen!

De realiteit van politiek en verloedering maken duidelijk dat heel veel volwassenen gescleroseerd zijn in hun aanvoelen van wat het leven is, van de waarde van de Natuur! Hun ziel is verdord, ze hebben eelt laten op groeien op hun hart.

Hun intelligentie is soms nog op goed peil, maar de Verbeeldingskracht is danig verslapt!

Daarom zien vele ‘grote mensen’ niet goed waar het op aan komt met klimaat en milieu en Natuur.

Mijn hoop schuilt vooral in jullie.

En ik zal heel eerlijk zijn: ik doe wat ik doe, omdat ik mijzelf héél graag zie. En omdat ik mijn Moeder graag zie, mijn familie en vrienden. En vooral ook: mijn Moeder Aarde!

 

Kinderen zijn altijd verstandiger dan hun ouders

                                              Terence White,

                              “Arthur, koning voor eens en altijd”

 Jonge vrouw met Poes.
Flickr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke wintergroet, See you on the Road!

Stef(aan)  Hublou

 

PS. Odysseus, de held en koning uit de grote Verhalen uit de Grieks-Romeinse Oudheid, valt op omdat hij zeer verstandig is, zelfs “sluw”. Hij had zijn ding te doen in zeer moeilijke tijden. Zijn terugreis na de Trojaanse oorlog, naar zijn veilige thuis op het eland Ithaca en zijn familie, die liep over vele jaren. Met zijn schip moest hij vele stormen, ruwe zeeën, felle warmte- en pijnlijke koude-beproevingen doorstaan en bepaalde verleidingen weerstaan. Hij was soms bang, maar toch vooral dapper, creatief en integer. Hij trotseerde vele vijanden, maar betoonde eerbied voor de Goden en de waarlijk grote figuren. En… hij haalde het.

 

Te doen

Volg de auteur op Facebook en bij De Wereld Morgen.

Tijdens het Groot Bushcraft Weekend in de herfst kan je de wijsheid woudwandeling meedoen en door drie dagen in tenjes te leven in het woud, en op houtvuur te koken, je verbondenheid met de Natuur versterken.

 

Lees boeken en doe mee met internet groups die jouw liefde voor de natuur kunnen voeden en aanscherpen.

– Heel mooi en wetenschappelijk verantwoord zijn deze van Nobelprijswinnaar Konrad Lorenz. “Ik sprak met viervoeters, vogels en vissen” & “Mens en Hond”.

– Ruim verkrijgbaar is het levensverhaal van de dame die zorg opnam voor de Gorilla’s in Rwanda: “Gorilla’s in de mist” door Diane Fossey.

– Jane Goodall is een collega van Diane voor eens en altijd. Zij is een ware Milieu Ambassadrice. Zij was de eerste onderzoeker van mensapen die bij hen ging leven, in de wouden. Schrijfster van diverse boeken en er is de site van het Jane Goodall Institute. http://www.janegoodall.org

– Fred Bruemer ging dertig jaar lang in de winter met de Inuit samenleven op diverse eilanden en kusten in het Hoge Noorden. Zijn boeken zijn een lust voor het oog, ook dankzij zijn vaardigheden als fotograaf.

– Veel boeken en films over de Native Americans, de Indianen, zijn goed materiaal om ons begrip van de Natuur en onze liefde voor de planeet als “Moeder Natuur” te versterken.

Via Facebook kan je lid worden van groepen waarin Indianen vandaag hun kennis van de natuur en Moeder Aarde spiritualiteit delen. Zoekterm: Native Americans.

– Word member van de Facebook groep van Busch Craft Belgium.

 – Een film waar ik zelf heel veel “ecologische lading energie” uit haal, is de “ecologische western” Dances with Woolves” van Kevin Costner, met hem in de hoofdrol. De Lakota indianen, Native Americans, krijgen er een hoofdrol in. Hun liefde voor de tastbare natuur, de herten en beren en paarden, de sparren en de berken, de wolken en de rotsen, de prairie en de bizon… maken van die indianen wellicht het meest ecologisch-spirituele volk op aarde.Het pure leven in schaars bevolkte gebieden zoals bij de Inuit kan ons vandaag inspiratie, perspectief en hoop leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere blogs van dezelfde auteur over het thema

1. Over de nadelen van te grote rijkdom in geld, voor je Hart, voor de geestelijke gezondheid, met grote gevaren voor milieu en Natuur:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/stefaanhublou/2018/11/02/het-geweld-van-geld-groter-dan-je-denkt-met-een-kleine-allerzielen-profetie

 

2. Over een van de hobby’s die jou vandaag toelaten grondig in de natuur te herbronnen, tegen beperkte kost:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/stefaanhublou/2018/10/08/bush-craft-het-bos-het-houtvuur-de-kunde-en-de-tenten-als-podium-voor-toffe-ont-moeting

 

3. Over het zinvolle, betekenisvolle en logische van het dragen van een gasmasker vandaag:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/stefaanhublou/2018/09/03/laten-wij-realistisch-zijn-en-het-fijn-stof-masker-dragen-en-promoten

 

 

Update: op 1 februari schreef de bezieler van het ecologische nadenkersblad Oikos een heerrijk stukje op de site van de VRT (serieuze bronnen dus) over hoe de klimaat uitdaging ons juist een kans biedt om van slechte gewoonten af te raken. Een leven met minder spullen, minder werkdruk, meer tijd en goesting om de natuur in te trekken, en om met elkaar om te gaan, dat is gewoon een beter leven.

Link: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/31/een-klimaatvriendelijker-leven/?fbclid=IwAR2xQSmC70inwpFenDmMNTxYo6etdsCuF3xkil1jyghMxSLZJIcyHt6q1VM

 

 Met het Gasmasker maak je duidelijk dat de Deadline NU is.

 

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!