De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatbeweging verjaart. Nu opmarcheren naar I-Rijkdom?

dinsdag 12 januari 2021 10:03
Spread the love

Op 10 januari was het precies twee jaar geleden dat drieduizend jongeren gehoor gaven aan de oproep van Anuna De Wever en Kyra Gantois om te manifesteren voor een ommezwaai. Omdat het klimaat en dus ons bestaan toenemend in groot gevaar verkeert. In Antwerpen begon, in navolging van Greta Thunberg met haar sit-in in Zweden, de Beweging marcherend de wereld te veroveren. That much is history.

 

Dit is een geschiedenis waar ik mee wil aan schrijven. Dit is een missie waar ik zelf, meestal zonder veel gedruis, al meer dan vijfendertig jaar bezield mee aan de slag ging. Van doorgedreven natuurstudie in eigen streek over het volgen van de huisregel “nooit eten weggooien” tot studie van de kosmos en de Evolutie, het opleiden in ethische zin van kandidaat jagers aan het IJO, het schrijven over de wonderen der natuur in diverse vakbladen en pers die op algemeen publiek is gericht, tot het meewerken in natuurreservaten bij Leuven en Mechelen wat het beheer betreft.

Een eerste fotoverslag van een Youth For Climate betoging heb ik gepubliceerd via het nieuwsforum De Wereld Morgen eind januari 2019 en vanaf februari hebben wij de grote meerderheid van de marsen meegemaakt. Voor mij persoonlijk hoort bij dit Andere Leven waar wij collectief elke dag meer bewust en met minder weerstand op af stevenen ook juist… het uitbouwen van een Innerlijk Leven. Het is duidelijk dat we mogen zeggen “het ging te goed”. Dat wij als cultuur, als maatschappij, als beschaving op “materieel vlak” gekke dingen hebben gedaan, als menselijk wezen op aarde en tussen de (andere) dieren fel boven onze stand hebben geleefd.

 

In die zin gaan wij een grote ver-arming tegemoet. Er zal niet aan te ontsnappen zijn. Dan is het niet onverstandig pogend nieuwe vormen van rijkdom aan te boren. In de weg naar binnen liggen, zo mag ik dan vanuit eigen ervaring tevreden opmerken, schatten, compleet nieuwe werelden verborgen. Verfijning van de geest, het bewust worden van je persoonlijkheid en je innerlijke kanten, het stofferen van je kennis en het oefenen van je intuïtie, het verkennen van je mentale grenzen door opnemen van zorgende taken; je communicatievaardigheden en je relatievaardigheid verbeteren, emoties leren uitdrukken in ontmoetingen; je oefenen in denken; meditatie beoefenen en verheffende, bevrijdende spirituele ervaringen nastreven en beleven; je geestkracht vergroten… Als wij het goed aanpakken, is binnen een generatie het leven niet “minder goed voor onze kinderen” , maar béter voor de jongeren en de rijpe volwassenen dan het in feite in lange tijd is geweest.

 

Stef en Fellow

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!