De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatactiekamp verklaart luchthaven Bierset tot actiedoelwit
Economie, Samenleving, België, Klimaatactivisme, Mileu -

Klimaatactiekamp verklaart luchthaven Bierset tot actiedoelwit

zaterdag 31 juli 2010 17:25
Spread the love

Het klimaatactiekamp heeft de luchthaven van Bierset tot actiedoelwit verklaard voor de massa-actie op maandag 2 augustus.

Volgens de activisten staat de luchthaven symbool voor het meervoudig falen van het huidige systeem.

Bierset is voornamelijk een cargoluchhaven die vooral gebruikt wordt voor de invoer van landbouwproducten uit het Zuiden, zoals bonen uit Kenia, goudvissen uit Israël, bloemen uit de Palestijnse bezette gebieden, vlees uit Ethiopië of Argentinië etc. Daarnaast is de luchthaven ook een schakel in de dumping van de overschotten uit het Noorden op de markten van het Zuiden die daar de lokale economieën ontwrichten.

In het kader van de huidige klimaatcrisis is het volgens de actievoerders waanzin dat onze economie zijn toevlucht zoekt tot producten die in het Zuiden geproduceerd worden, daar levensnoodzakelijke hulpbronnen zoals water misbruiken voor de productie van goederen die hier lokaal geproduceerd kunnen worden, en die vervolgens met het meest vervuilende transportmiddel naar hier vervoerd worden.

De actievoerders hekelen eveneens de evolutie naar biobrandstoffen als oplossing voor de vervuiling die de luchtvaart veroorzaakt. De procuctie van biobrandstoffen gaat gepaard met een gigantische roofbouw op de biodiversiteit in het Zuiden, die moet wijken voor de monocultuur van gewassen die als grondstof dienen voor deze brandstoffen, zoals suikerriet.

Naast cargoluchthaven is de luchthaven van Bierset ook een tussenstop voor lange-afstandsvluchten die er bijtanken. Eén van de luchtvaartmaatschappijen die daar gebruik van maakt is het Israëlische El Al. Gekend van de Bijlmerramp ettelijke jaren terug.

In de naweeën van de Bijlmerramp werden veel onverklaarbare kankergevallen vastgesteld bij de inwoners van de Bijlmer. Het is pas jaren later dat El Al heeft toegegeven dat op betreffende vlucht chemische producten aanwezig waren voor de productie van het Sarin zenuwgas. El Al, dat instaat voor een deel van het wapentransport tussen Amerika en Israël, maakt gemiddeld tweemaal daags een tussenstop op de luchthaven.

Wat weinigen ook weten is dat de luchthaven van Bierset, een opslag heeft van 6 miljoen liter kerosine, die bevoorraad wordt door het pijpleidingenstelsel van de NAVO. Wat de gevolgen bij een mogelijke ramp onoverzienlijk maken. Een factor die het risico bij rampen nog verhoogt is de ligging van de nucleaire site van Tihange in de aanvliegroutes.

De luchtvaartsector, als één van de grootste uitstoters van broeikasgassen is, naast vrijgesteld voor brandstoftaksen, eveneens één van de meest gesubsidieerde sectoren. Nochthans beweert elke overheid zich bewust te zijn van de noodzaak om de klimaatcrisis tegen te gaan. Twee gegevens die moeilijk met elkaar te rijmen zijn.

Het Waalse relanceplan, bijvoorbeeld, voorziet een miljard aan subsidies voor de luchthaven. Dit terwijl men daarbij ook afbreuk blijft doen aan de rechten van de luchthavenarbeiders.

Voor de activisten is het duidelijk de huidige klimaatcrisis noodzaakt:

  • een economie die gericht is op de productie en handel in lokaal geproduceerde producten in plaats van een import-export economie die de markten in het Zuiden ontwricht, het Zuiden berooft van noodzakelijke grondstoffen en gebruik maakt van het vervuilendste, meest gesubsidieerde transportmiddel
  • het afstappen van biobrandstoffen, die een valse oplossing zijn voor de klimaatcrisis en roofbouw plegen op de biodiversiteit in het Zuiden
  • een fundamentle systeemverandering die in de eerste plaats gericht is op het welzijn van de mensheid in plaats van winstmaximalisatie en constante groei op een planeet waar de grondstoffen eindig zijn

Externe link:
www.klimaatactiekamp.be

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!