De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatactiekamp in Antwerpen

Klimaatactiekamp in Antwerpen

maandag 4 juli 2011 15:08
Spread the love

Klimaatrechtvaardigheid

Het Klimaatactiekamp wil een ontmoetingsplaats zijn van debat en actie voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat men de oorzaken van milieuproblemen zoals klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit,… wil identificeren en aanpakken.

De oorzaak wordt gevonden in het economisch systeem dat deze schade aan milieu en samenleving veroorzaakt. De beweging voor klimaatrechtvaardigheid is dan ook antikapitalistisch. Het “groene kapitalisme” met “oplossingen” zoals emissiehandel, CO2-opslag,… wordt afgewezen als een non-oplossing. Ideeën zoals economische groei worden in vraag gesteld.

Bovendien houdt klimaatrechtvaardigheid ook sociale rechtvaardigheid in. De actievoerders ijveren eveneens voor sociale gelijkheid, vrede, radicale democratie,…

DIY-actie

De voorbije twee jaren was er telkens een grote directe actie. In 2009 werd in een steenkooloverslag in haven van Antwerpen geblokkeerd, in 2010 was er een blokkade van de cargoluchthaven van Bierset.

Deze editie wordt er echter gekozen voor DIY(Do It Yourself)-acties. De eerste drie dagen zullen in de namiddag actietrainingen zijn toegespitst op het actievoeren in affiniteitsgroepen. Deze groepjes kunnen dan zelf een doelwit kiezen en hun actie opzetten en uitvoeren.

Op de website is er een action target map waar actievoerders een doelwit kunnen suggereren.

Thema’s 

Het kamp vindt plaats nabij het Sint-Annabos. De exacte locatie wordt op de website bekend gemaakt wanneer de plek bezet is. Het Sint-Annabos is ook meteen een belangrijk thema. Het BAM-tracé (brug of tunnel) bedreigt 90 hectaren bos. Bovendien het tracé nog meer wegverkeer door de stad aantrekken. Het Klimaatactiekamp wil de lokale strijd tegen deze autosnelweg versterken.

Daarnaast komen ook andere thema’s aan bod tijdens workshops en acties. Op zondag 10 juli is de Field Liberation Movement te gast op het kamp om te debatteren over de perspectieven van de strijd tegen genetisch gemanipuleerde gewassen.

Een andere uitspringer bij de workshops is die over emissiehandel en offsetting op donderdag met Sarah Hutse van VODO. Het volledige programma is terug te vinden op de website van Climate Justice Action.

Praktisch

Het kamp is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatrechtvaardigheid: jong en oud, ervaren activist of eerste kennismaking. Het is een kamp, dus breng een tent mee.

Ook belangrijk is het participatieve aspect. Het kamp wordt niet georganiseerd door professionele organisatoren. Een groep vrijwilligers bereidde het kamp voor, maar de komende week is het de bedoeling dat iedereen een taak opneemt. Er zullen verschillende werkgroepen zijn waarin mensen zich kunnen inschakelen. Elke dag zijn er ook kampvergaderingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!