De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatactiekamp bezet terrein aan St-Annabos

Klimaatactiekamp bezet terrein aan St-Annabos

dinsdag 5 juli 2011 16:13
Spread the love

“Oplossing Antwerps verkeersinfarct moet compatibel zijn met aanpak klimaatverandering”

Afgelopen nacht hebben milieuactivisten een terrein bezet aan het bedreigde St-Annabos in Antwerpen. Een samenwerkingsverband van verschillende actiegroepen, waaronder groeNoord, de voormalige bezetters van het Noordkasteel, organiseert er het derde Belgische klimaatactiekamp. Thema’s van dit jaar zijn onder meer mobiliteit en infrastructuurwerken.

“Hiermee plaatsen we het Oosterweeldossier in zijn globale context,” zegt actievoerder Tom, “de oplossing van het Antwerps verkeersinfarct moet immers compatibel zijn met de aanpak van de klimaatverandering”. In dat opzicht is de enige duurzame oplossing een keuze voor minder wegtransport.

Volgens de activisten zijn nieuwe autostrades wel het laatste wat we nodig hebben, want nieuwe autostrades betekenen meer verkeer. Actieve verkeerssturing, verschuiving naar andere vervoersmiddelen, beperking van het vrachtvervoer, inzetten op lokale productie, verrekenen van de werkelijke kosten van transport (dus ook de effecten op milieu en gezondheid), … dat zijn de inrediënten van een rationele visie op mobiliteit.

Terwijl nieuwe autostrades op zich al discutabel zijn, is de keuze van de Vlaamse Regering voor het BAM-tracé gewoonweg waanzin. Het is een aanslag op het leefmilieu en de gezondheid van tienduizenden Antwerpenaren.

“De Vlaamse regering is blijven hangen in de jaren 60”, aldus nog Tom. “De Antwerpse ring is een autostrade dóór een stad – 50 jaar geleden leek dat misschien nog ok, vandaag weten we dat dat helemaal niet ok is”. Op alle vlakken scoort het Meccano-plus tracé, dat het verkeer verder van de stad leidt, beter dan het BAM-tracé. Zelfs wat betreft de aanpak van de verkeersstromen en de files. Maar blijkbaar is de goede verstandhouding met de groep Noriant belangrijker dan de oplossing van het verkeersinfarct. De rede in het Oosterweeldossier is ver zoek.

“Wij zijn die leugenachtige beloftes beu”

Het kamp vindt plaats aan het St-Annabos. Dit bos staat volgens de activisten symbool voor chantage, schuldig verzuim en leugenachtige beloftes. Met het voorstel om het bos op te waarderen tot ecologisch waardevol natuurgebied, heeft de Vlaamse Regering de halve milieubeweging gechanteerd om ze de Oosterweelverbinding te doen slikken.

Het bos zou immers niet ecologisch waardevol zijn. “Juist hierin ligt het schuldig verzuim van de overheid. Wie is eigenaar van dit bos? Waarom is dit bos dan niet ecologisch waardevol?” Toch heeft zelfs een beleid van verwaarlozing niet kunnen voorkomen dat het St-Annabos behoorlijk waardevol is. Als bufferbos tussen bewoning en industrie en als groen- en recreatiegebied is het bos van onschatbare waarde voor de omwonenden. Bovendien vervult het verschillende ecologische functies, van broedgebied tot koolstofopslag.

Maar dat bos moet dus gekapt. Terwijl de de Vlaamse Regering al meer dan 10 jaar belooft om bos bij te planten, is de oppervlakte bos in Vlaanderen alleen maar afgenomen, als enige regio in heel Europa! Wij zijn die leugenachtige beloftes beu.

Recent onderzoek onderzoek toonde nog maar eens het belang van groen in en rond steden aan (1). Voor de activisten staat het dan ook buiten kijf dat de leefbare stad van de toekomst geen autostrades in haar buurt verdraagt. Een leefbare stad bant de auto zoveel mogelijk uit haar straten.

Die stad vormt straten en pleinen om tot oasen van groen, waar fietsers en wandelaars koning zijn. Wij willen steden met minder verkeer, minder lawaai, minder fijn stof, meer groen, meer rust, zuivere lucht.  Wij willen een leefbare stad op een leefbare planeet.

6 dagen ecologisch leven, workshops en publieksacties

Naast mobiliteit en leefbare steden komen ook andere thema’s aan bod tijdens het kamp. Tijdens het zesdaagse kamp wordt er ter plaatse veganistisch gekookt, zoveel mogelijk met inrediënten uit nabije boerderijen. Electriciteit wekken we op met zonnepanelen. Tijdens workshops en lezingen komen verschillende aspecten van de ecologische crisis aan bod. Iedereen is trouwens welkom op dit kamp. Het programma is te vinden op http://www.climate-justice-action.be/?q=nl/node/29

Ook acties kunnen niet ontbreken. Dit jaar wordt er geen specifiek actiedoelwit gekozen. We bouwen aan een interactieve kaart waarop activisten hun eigen favoriete doelwit kunnen aangeven. De kaart is te vinden op:  http://www.climate-justice-action.be/?q=nl/node/45

Of er ook effectief actie gevoerd zal worden tegen het een of het ander doelwit, zal beslist worden op het kamp.

Op vrijdag trekt er alvast een critical mass fietstocht door de straten van Antwerpen. Afspraak, zoals gewoonlijk, 18u Theaterplein.

(1) Stress and the city, http://www.ademloos.be/nieuws/stress-and-city

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!