De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatactiekamp 2010 van start
Milieu, Samenleving, België, Lokaal -

Klimaatactiekamp 2010 van start

vrijdag 30 juli 2010 11:22
Spread the love

Dinsdagochtend, 27 juli 2010, werd een oude steenkoolterril aan de Rue Coupée te Luik bezet door een dertigtal klimaatactivisten voor de tweede editie van het Belgische Klimaatactiekamp.

Na een succesvolle editie vorig jaar te Antwerpen werd ook dit jaar een terrein bezet en een kamp opgericht om de gemeenschap gedurende een week, gevuld met workshops, debatten en directe acties te wijzen op de nood aan systeemverandering om klimaatverandering tegen te gaan.

De activisten schrijven zich in in de doelstellingen van Climate Justice Action (CJA), een internationaal netwerk van groepen en individuën die ijveren voor « System Change, Not Climate Change » middels directe acties tegen bedrijven en instellingen die zij direct of indirect verantwoordelijk achten voor klimaatverandering.

Het kamp dat donderdag 29 juli officieel van start ging, kon reeds een honderdtal klimaatactivisten ontvangen die hun tenten opsloegen op een met bomen omboord veld waar een geitenherder overdag langsheen de tenten zijn geiten hoedt.

Het kamp dat georganiseerd is rond de principes van zelforganisatie en basisdemocratie toont dat alternatieve vormen van samenleving en organisatie perfect werken. In twee dagen is men erin geslaagd een kamp op te zetten dat voorzien is van alle nodige infrastructuur. (Dus ook een bar.)

Doorheen de dag krijgt het kamp bezoek van tientallen geïnteresseerden en medestanders uit de regio die ook willen deelnemen aan de verschillende activiteiten.

Gedurende de volgende dagen wordt een nog grotere toestroom van kampeerders verwacht in de aanloop naar een massale actie die gepland is op maandag 2 augustus tegen één van de grootste vervuilers uit de streek.

De bezetting is eveneens symbolisch door de inname van een afgedankt terrein van een industrie die momenteel medeverantwoordelijk is als grondstoffenleverancier voor enkele van de grootste CO2-uitstoters op aarde: steenkoolcentrales.

Markante kantlijnnotering in dit verband is dat ‘s werelds grootste energiebedrijven momenteel verscheidene aanvragen hebben gedaan om middels goedkeuring in het kader van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering (UNFCCC) voor miljarden euro’s aan uitstootrechten te verhandelen. Daarnaast komen de discussies in de Europese Commissie omtrent de toekenning van uitstootrechten voor Europese bedrijven ook in de 3de fase.

Deze ontwikkelingen harden de actievoerders in hun standpunten dat directe actie en verandering noodzakelijk zijn. Een gevoel dat door meer en meer mensen gedeeld wordt gezien de groei van de internationale klimaatbeweging.

Het Klimaatactiekamp zal duren tot dinsdag 4 augustus. Wat er zoal plaats zal vinden aan acties, workshops en debatten kan je terugvinden op de actiewebstek www.klimaatactiekamp.be. Voor vanavond is er alvast een fietsmanifestatie in het centrum van Luik gepland.

Externe linken:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!