De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kleurt de toekomst van Brussel rood?

Kleurt de toekomst van Brussel rood?

Uitslagen Brussel per gemeente en partij (Kamer) van binnen Brussel, buitenlandse stemmen en stemmen uit de 'faciliteitengemeenten' apart en Gemeentekaarten met resultaten per partij in Brussel met elke gemeente ingekleurd van groen naar rood volgens laagst naar hoogst voorkomend percentage. De gemeentekaart hierboven is voor PTB-GO!*PVDA+

woensdag 4 juni 2014 22:39
Spread the love

Ga rechtstreeks naar de
gemeentekaart van ‘n

partij
in de BuG langs de linken in de grafiekjes
hieronder.
Voor Vlaams gewest (per kanton) zie onderaan de mail. Voora lle
cijfermateriaal waaruit de gemeentekaarten zijn opgebouwd,
zie tabel


Brussels Hoofdstedelijk Gewest, federaal 2014

1. % stemmen op
Franstalige partijen


PS

MR

FDF

Ecolo-Groen


DeWereldMorgen.be


DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
cdH PTB-GO!*PVDA+
DLB

ISLAM

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

PP

LA DROITE

NATION

Gauches Comm.

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Egalitaires

Parti Libertar.

Mouv. d Gauche

Agora-Erasmus

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

LaLutte-DeStrijd
     

DeWereldMorgen.be
     

2. % stemmen op Vlaamse partijen per gemeente


Open-Vld
N-VA Sp.a

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
CD&V VB

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

3. Vergelijking Franstalige en
Vlaamse partijen

Totaal Franstalige
 partijen

Totaal Vlaamse

partijen (zonder Groen, PVDA+)


DeWereldMorgen.be


DeWereldMorgen.be

4. Totaal Radicaal Links (PTB-GO!*PVDA+,
Gauche communes, Mouvement de Gauche)


DeWereldMorgen.be

5. Vergelijking klassiek Links 
klassiek Rechts

Klassiek Links

Klassiek 
Rechts


DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be


Vooraf 1.
Tegen september/oktober mogen we de resultaten verwachten van het
interuniversitaire onderzoek naar de stemverschuivingen,
toch volgens
professor Deschouwer. Interessant. Intussen kunnen we verder ons oor te
luister leggen bij de buik van het volk dat in deze elementaire wiskunde
toepast en zich zo gerust stelt over hun toekomst en hun zekerheden. Wanneer de regeringshemel
toch donker zou kleuren en de
ondernemers, de kapitaalkrachten en de op concurrentie en winst gerichte
markten op hun wenken zouden bediend worden wacht kunnen nog altijd andere
scenario’s gevolgd worden. Of zal de PS opnieuw de
bewaker van de Vlaamse sociale zekerheden zijn, nu opgejaagd door de PTB-Gauche d’Ouverture!
(Maar goed dat er nog Walen zijn, sire!). Want N-VA verklaarde de
oorlog aan 3/4 van de bevolking en daarom wilde ze perse de PS in het
vizier, alsmede het ACW als determinerend deel van de CD&V, ook nu zijn
meer dan de helft van hun mandatarissen verbonden aan de Christelijke
werknemersbeweging. Zien of Marc Justaert en Co hun beweging en de
bevolking kunnen behoeden voor het ergste?

Vooraf 2.
WC wees me nog op het volgende:  N-VA houdt van haar 27,8% stemmen van
2010 nog 22,8% kiezers
over
, en komt met de 9,6% VB/LDD verliesstemmen op 32,4% in 2014. Alleszins zou N-VA geen
25% meer gehaald hebben zonder VB/LDD -stemmen.
Marc Swyngedouw zal hier de verdere duidelijkheid/correctie op brengen,
maar traagheid is des wetenschaps loon.
De grafische voorstelling van Vlaams Belang, LDD en N-VA in BuG 226 illustreren
evenwel deze transfert van VB/LDD stemmen naar N-VA, zie Vooraf 11
hieronder.

Vooraf
3. “Heb
je zicht op het aantal stemmen dat ex-vlaams blokkers (nu NVA’ers) in
totaliteit hebben opgeleverd voor NVA
? Dat lijkt me een interessante
oefening…
” zo mailde iemand me.

Op basis van de analyses
van Marc Swyngedouw sinds 2004 zou je daar iets kunnen over zeggen, zo
antwoordde ik, maar
dat is ook maar op basis van de opeenvolgende exitpoll’s. Je zou als een ruwe oefening de
24% stemmen
kunnen nemen van Vlaams Blok in 2004, 10 jaar geleden, en daar de 5,8% van
nu van aftrekken, dwz dat er ongeveer 18% getransfereerd zijn naar andere
partijen, LDD en allicht nogal wat naar N-VA. Ook zien hoeveel de andere partijen
in die periode verloren hebben. Deze %ges zijn natuurlijk “verdund” door
de groeiende migratiestemmen en het grotere aantal overlijdens bij de
Vlaams Belangstemmen. Op die basis kan je evenwel al zeggen dat minstens
60% van
de NVA stemmen, oud-Vlaams Blok/Belangstemmen zijn, die niet zo veel kaas
gegeten hebben van het N-VA socio-economisch programma maar zich in wacht
stellen voor een sterker nationalistisch discours van N-VA voor een
Vlaanderen dat er allicht nooit zal
komen, maar hoe dan ook een‘donker’ perspectief zoals ik in de feite en symbolisch
vooropstelde. M’n ‘affirmaties’ zijn in feite ook stijlfiguren om iets te
accentueren dat men om welke reden ook, buiten beeld houdt of wil houden.
Maar de wetenschap heeft haar rechten en Swyngedouw en Deschouwer zullen
ze bewaken. Hopelijk hebben ze ook de vraag gesteld of wie voor N-VA
gestemd heeft vroeger ooit voor Vlaams blok/Belang gestemd heeft. Peter
Verlinden schat hun aantal op 1/4 van de N-VA die oude Vlaams
Blok/Belang kiezers zouden zijn, wij houden het eerder op 60% een
goede helft of een kleine 2/3.

Vooraf 4. Het is me wat, die verkiezingen. Hoeveel %
zouden partijen gehaald hebben zonder de inschakeling van sociale media?
Hoeveel % zouden ze gehaald hebben zonder geld uit te geven aan
reclamebureaus? Hoeveel heeft dat verschil in % gekost,
hoeveel € per 0,1%, in plus of in min?Of is deze invloed alles bijeen maar
marginaal, de sociale media voorop?

Vooraf 5. En wat met de PVDA+ die geen enkele zetel behaald hebben en in
geen enkel parlement aanwezig zijn maar die toch zonder schroom stelt : 8 verkozenen voor de
PVDA+.
Het is de PTB-GO! die 2 verkozenen haalt in het Federale
parlement, 2 in het Waalse parlement. PTB*PVDA+GO! (wat dit ook als naam
mag betekenen, wij gebruiken verder PTB-GO!*PVDA+) haalt 4 verkozenen in het Brusselse parlement. PVDA+ haalt,
zoals iedereen kan vaststellen dus geen enkele verkozene, en daar zijn redenen
voor, die men best eens onder ogen neemt in plaats van te doen geloven dat PVDA+ 8 verkozenen heeft.
Het is PTB-Gauche d’Ouverture! die 8 verkozenen heeft, PVDA+ heeft
geopteerd om geen ‘Gauche d’Ouvertur, Open voor Links op te zetten die hen
misschien van een zetel gehouden heeft. En best is niet tot 2019 te
wachten om hierop eens te focussen en te corrigeren.

Vooraf 6.
«Le PTB entre dans les parlements. Pas pour
faire de la figuration. Pour relayer les luttes sociales. Et être
l’aiguillon de la gauche. »
Uit een artikel in Le Soir.
Het is niet meer PTB-GO! of PTB+ maar gewoon PTB dat in de parlementen
komt. Best toch te insisteren dat het PTB-GO!, de PTB-Gauche d’Ouverture
is dat de kiesdrempel gehaald heeft, dit in tegenstelling tot PVDA+

Vooraf 7. En ook aangeven dat het m’n neefje Raoul is dat vanaf
nu zetelt in het federale parlement. We staan volledig tot z’n
beschikking, zoals voor elke andere partij trouwens, met onze data en
adviezen.

Vooraf 8. Op 29 mei 2014 Vinkt en Lichterverlde gaan bezoeken.
Vinkt
met een nieuw museum/reflexieruimte om de 88 burgerslachtoffers te
herdenken die tussen 24 en 26 mei 1940 in hun eigen dorp op 12
verschillende plaatsen geëxecuteerd werden, een vergeten oorlogsdrama dat
naast Oradour, Lidici, en ook langs Meensel-Kiezegem, de Zwarte Hand, de
liquidatie van een groot deel van het Deurnense politiekorps in WO-2 kan
geplaatst.

Vooraf 9. Op 8 juni vindt de herdenking plaats van de Gestapo actie
waarbij 72 Deurnense agenten
, allen weerstanders tegen de
Duitse bezetter
door ondermeer hulp aan Joodse onderduikers of verwittiging bij
razia’s, werden
opgepakt in de nacht van 14 op 15 januari 1944. 44 van hen werden
gedeporteerd en 35 lieten er het Leven, 22 in Gross-Rosen en 13 in
Buchenwald. Deze ‘slachting’, mede veroorzaakt door
het verraad binnen het eigen korps, is geen deel van het
collectief
geheugen, en geen voorwerp van een jaarlijkse herdenking door het
ganse
Antwerpse politiekorps, tegen oorlog, racisme en xenofobie. Na de
oorlog
werd collaboratie en verraad maar met mondjesmaat bestraft en vele
collaborerende politieagenten vonden hun plaats terug
om mee de ‘cultuur’
van het Antwerpse korps na de oorlog te bepalen. De overleden
agenten konden hun
plaats niet meer innemen en de anderen alsmede familie van de
slachtoffers
zijn misschien ‘gewillig Antwerpen’ ontvlucht zodat, samen met de
leegte
die de joodse slachtoffers achterlieten, ruimte gegeven werd voor
het
zwarte Antwerpen dat tot vandaag z’n stempel op de stad drukt,
ondermeer
met meer dan de helft van de kiesgerechtigden die in 2012 voor
Vlaams Belang of N-VA
stemden en zo incontournable waren, iets wat in 2014 niet (meer)
het geval
is. Zie de
site van Hugo Mertens
, zoon van Guillaume Mertens, Deurnense agent,
overleden in Gross-Rosen met info en documentatie over het Deurnense
drama.

Vooraf 10. En ja,
het joodse museum in Brussel stond op m’n agenda om te bezoeken. Het is
een toeval om geen slachtoffer te zijn, samen met zovele andere oude en
toekomstige bezoekers van het museum. Het was een aanslag op een teken van
joodse herinnering, maar ook een aanslag op elkeen die deze herinnering
mee wil dragen en koesteren, jood of niet-jood.

Vooraf 11. Vlaams
Gewest:
Zie BuG
226
of, zoals voor Brussel, hieronder de rechtstreekse linken naar de
gemeentekaarten van de verschillende partijen in Vlaanderen met een korte
commentaar. Merk dat in deze gemeentekaarten voor Vlaanderen de
kantongegevens over de verschillende gemeenten van een kanton zijn
uitgerold; De overzichten per gemeente zijn in voorbereiding, evenals het
overzicht voor het Waalse gewest.

N-VA CD&V
Open-VLD
Sp.a

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
Groen VB PVDA+ LDD

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Deze gemeentekaarten worden telkens in een
apart scherm geopend.

Voor alle kaarten zie
BuG
227 on-line
 

Graag opmerkingen, aanvullingen, correcties of
suggesties

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!