De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klachtbrief aan Drinkwaterbedrijf Waternet wegens schending privacy

Klachtbrief aan Drinkwaterbedrijf Waternet wegens schending privacy

zaterdag 23 juni 2018 20:08
Spread the love

KLACHTBRIEF AAN WATERNET IN VERBAND MET DESCHENDING VAN DE PRIVACY

AANWATERNET
Tav de heer B JansenAfdelingshoofd Klantenservice
Onderwerp:Klacht naar aanleiding van ontvangen brief

Geachte heer Jansen,
Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 junivan uw Dienst Waternet ontvangen brief, gedateerd 19 juni.
Onderwerp:”Waternet komt langs voor uw meterstand”
Ter verduidelijking zie uw brief onder P/S

Dit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief alsniet geschreven  beschouwen.
Ten eerste dit:
Het is terecht, dat u mij aanschrijft over het feit, dat ik geruimetijd [twee jaar begrijp ik?] mijn meterstand niet aan uheb doorgegeven.Daarvoor mijn excuses.
Waarvan ik echter absoluut niet gediend ben, zijn de volgende passagesin uw brief
”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.”
Om het maar duidelijk te zeggen:
Het getuigt van byzondere gotspe,en brutaliteit, omte verwachten, dat u een medewerker van uw Dienst naar een particulierhuis kunt sturen, op werkdagen tussen 10.00 en 20.00 en op zaterdagtussen tussen 9.00 en 17.00 uur.
U toont geen enkel respect voor het recht op privacy en depersoonlijke levenssfeer, door ervan uit te gaan, dat ikieder moment van de dag bereid zou moeten zijn, uwmedewerker te ontvangen.

Ik als gebruiker van uw Dienst kan toch ook niet naar uwkantoor komen, wanneer het mij uitkomt en verwachten,dat ik stante pede [op staande voet] geholpen wordt?
In dit land maken we AFSPRAKEN voor zakelijke bezoeken.
Ik heb er geen bezwaar tegen, dat een medewerker bij mijlangs komt, maar dan hoort hij zijn bezoekbehoorlijk aan te kondigen en een TIJD en DATUM te noemen,zodat ik kan beslissen, of mij dat uit komt.
Ik ga ervan uit, dat u deze brief ter harte neemt en mij inde toekomst een dergelijk epistel als onder P/S NIET meertoestuurt.
Wanneer uw medewerker langs wil komen, hoorthij netjes een afspraak te maken.
Ik woon in [Adres], niet in Huize de Zoete Inval.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAdresAmsterdam Mailadres

P/S

BRIEF VAN WATERNET

Retouradres Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam

A.H.F. Essed
AdresAMSTERDAM
Datum 19 juni 2018
ContactpersoonTeam, Aansluiting en Meterbeheer
Onderwerp:Waternet komt langs voor uw meterstand
Opnamenummer……….
Beste meneer/mevrouw,
Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven.Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen.Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet.

2 Via de telefoonBel gratis: 88088-9111Volg de aanwijzingen, die de stem geeft.
Uw opnamenummer is: ……..

Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand?
Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt.Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goedebedrag voor uw drinkwater.
Meer weten?Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan opwww.waternet.nl/meterstanden

Met vriendelijke groeten,
Berry JansenAfdelingshoofd Klantenservice

Waternet1229 Waterschap Amstel Gooi en VechtGemeente Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7Amsterdam

Postbus 941281090 GC Amsterdam

BTW NL805224014B01KvK 4126593
Waternet.nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!