De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aangetekend verstuurd, binnen de 15 dagen en met vermelding persoonlijk nadeel...

Klacht tegen VRT bij Vlaamse Regulator voor de media

woensdag 24 juni 2015 10:49
Spread the love

Beste Mediaregulator,

Betreft:
Klacht tegen de VRT wegens partijdigheid en desinformatie in het statiegelddebat

Naar aanleiding van de uitzending van Radio1 over statiegeld op 18 juni in Bel10 voel
ik mij verplicht alweer een klacht in te dienen.
Deze keer was het Kathleen Cools die Vlaanderen misleidde in het statiegelddebat, door een compleet éénzijdige gastenkeuze en een kritiekloze benadering van hun standpunten.

Op 18 juni hield Radio1 in het kader van de Bel10 milieu-dag iets na 8 in de ochtend een ‘debat’ over
statiegeld.
Tegenstander Jan Delfosse van Comeos mocht het Fostplus-standpunt tégen
statiegeld uitgebreid etaleren.
Gesprekspartner Bruno Tobback was óók tegen statiegeld, zodat het voor de goedgelovige luisteraar wel duidelijk moest worden: Statiegeld is niet zo’n goed idee!

Nochtans verscheen er recent een officieel rapport dat zéér positief staat tegenover statiegeld: Werd niet vermeld.
De journaliste legde de beide heren geen enkel cijfer, geen enkele conclusie uit dit rapport voor.
De dag eerder had de BBL een duidelijk persbericht gebracht waarin de milieuvereniging uitgebreid -en geargumenteerd- pleit vóór statiegeld. Geen woord daarover.
Diezelfde dag schreef De Standaard: ‘Statiegeld kan zo goed als gratis worden ingevoerd’
Ook dat nieuws had de journaliste nog niet bereikt…


Deze monoloog van beide statiegeld-tegenstanders werd ‘s avonds om 18.00 uur nog eens heruitgezonden, bij de ‘hoogtepunten’ van de Bel10-dag.
Opdat niemand de -misleidende- opinie van beide heren zou missen?
Als klap op de vuurpijl kreeg het anti-statiegeldbetoog van Delfosse ook
nog eens een eigen beluisterknop op de Radio1 site!
Trop is op de VRT niet snel teveel…

Bij élke uitzending over statiegeld over de VRT is er wel iemand die het anti-statiegeldprincipe van de industrie mag
komen uitbazuinen.
Milieuverenigingen lijken niet welkom.
Dat de industrie enorme financiële belangen heeft om statiegeld níet in te voeren, en haar eigen kip met de gouden afval-eieren niet wil slachten, lijkt bij
de VRT geen bezwaar.
De industrie is in dit debat géén objectieve gesprekspartner,
en verdedigt alleen haar eigen financiële macht.
Het is ongehoord dat de openbare omroep die ons ‘onafhankelijkheid’, ‘onpartijdigheid’ en ‘objectiviteit’ garandeert
deze financieel betrokken partij  ongecontroleerd en kritiekloos haar propaganda  laat spuien.

Erger nog, de voorstanders kregen hier geen énkel tegenwoord, en al de positieve nieuwsfeiten over statiegeld die de laatste weken te lezen waren in de pers werden volledig genegeerd.
Geen woord over de 40% zwerfvuil die statiegeld voorkomt,
geen woord over de 5600 ton vermindering van het zwerfvuilvolume,
geen woord over de 150 miljoen flesjes&blikken die statiegeld voorkomt in onze bermen,
geen woord over de tientallen miljoenen belastingsgeld die zullen worden bespaard,
geen woord over het preventieve effect op de plastic soep in rivieren en oceanen…
De mening van de sprekers werd voor waar en correct de Vlaamse ether ingestuurd…

Ook geen letter op de Bel10-website over de positieve kanten van statiegeld…
Daar was geen plaats voor waarschijnlijk?
Wél kreeg deze tendentieuze omschrijving (van de hand van de redactie!) over Delfosse nog een plaatsje :
“Hij pleit ervoor om vooral zwerfvuil aan te pakken. Daar zit het probleem.”
Dat statiegeld in één klap 40% van het zwerfvuil voorkomt is voor deze heren -en voor de VRT- totaal irrelevant…

Deze uitzending leek alweer opgezet spel om het draagvlak voor statiegeld te ondergraven.
Zou u als Vlaamse Regulator voor de Media mijn klacht diepgaand en in alle onafhankelijkheid willen  onderzoeken?

Hierbij illustreer ik u graag het persoonlijk belang dat ik in deze heb, omdat mijn klacht daarzonder onontvankelijk wordt verklaard.
Als kunstenaar en activist bestrijd ik al jaren de plastic soep, de onwetendheid errond,en de leugens die door politiek en industrie maar al te vaak worden gehanteerd om onze wegwerpwaanzin te vergoelijken, en te vergroten.
Getuige daarvan zijn mijn facebook-account, daarvóór mijn blog, mijn twitter-account, mijn duizenden anti-plastic en pro-statiegeldwerken langs Vlaamse en andere wegen, mijn youtube-video’s, mijn interviews in kranten, op radio en tv, et j’en passe.

Dit soort ‘debatten’ ondergraaft het maatschappelijk platform voor statiegeld, waar ik -en met mij gelukkig ook vele anderen- op een eerlijke, wél geargumenteerde wijze voor vechten.
De VRT benadeelt op die manier mij -en de andere voorstanders van statiegeld-
omdat ze duidelijk niét onpartijdig heeft gehandeld in de opzet van het debat, noch in het gesprek zelf, noch in het verslag op de website.
Op geen enkel moment heeft de journaliste tegenwoord geleverd of vragen  gesteld die het debat evenwichtig(er) hadden kunnen maken.
Op die manier negeert de VRT  voorstanders -als mijzelf, maar ook bijv. BBLV- en behandelt  onze argumenten als ongeloofwaardig en irrelevant, zonder dat met argumenten te staven.

Wie alleen op de VRT afstemt wíst na deze uitzending niet dat statiegeld net een financiële en ecologische oplossing aanbrengt…
De VRT laat de statiegeldtegenstanders met ongefundeerde leuzes en beweringen
twijfel zaaien over het nut van statiegeld.
De impact van dit ‘debat’ op mijn sensibiliseringswerk van járen is niet te meten,
een onschatbaar aantal luisteraars zal op autoriteit van de VRT aannemen dat statiegeld
blijkbaar géén aanwijsbare voordelen heeft.
De VRT leent zich tot het verspreiden van de desinformatie van de industrie, en vernietigt een deel van de bewustmaking die ik ontegenzeglijk heb helpen opbouwen in de laatste 10 jaar.
Daarenboven heb ik als luisteraar en burger simpelweg recht op correcte, onpartijdige en gefundeerde informatie via de openbare omroep, een recht dat mij  in deze uitzending duidelijk en onmiskenbaar werd ontzegd.

Met vriendelijke groeten,

Toon Eerdekens

De Bel10-site van de VRT: http://bel10.be/hoe-wordt-vlaanderen-groener
Persmededeling BBL: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/918
Het artikel in De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150617_01735176

take down
the paywall
steun ons nu!