De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klacht over Edel Collecties over gebrek aan professionaliteit/Brief aan Edel Collecties

Klacht over Edel Collecties over gebrek aan professionaliteit/Brief aan Edel Collecties

maandag 7 augustus 2017 03:51
Spread the love

KLACHT OVER EDEL COLLECTIES OVER GEBREK AAN PROFESSIONALITEIT

ZIE VOOR EDEL COLLECTIES

https://www.edelcollecties.nl/?gclid=CLTwzZ_-w9UCFeMp0wodGv8HDQ

ZIE MIJN BRIEF AAN EDEL COLLECTIES:

AANEDEL COLLECTIESKLANTENSERVICE

Amsterdam, 7 augustus 2017

Geachte heer/mevrouw,
Ik benader u hierbij in verband met de volgende klacht:

Op vrijdag 23 juni 2017 ontving ik een brief van Edel Collecties,waarin onder andere te koop werd aangeboden een Wilhelmina Rijksdaalderuit 1940, compleet met luxe houten cassette en als toegevoegd cadeaude herdruk van het Wilhelmina gedenkboek uit 1948 en dat alles voorde prijs van 59.95.
Op maandag 26 juni bestelde ik dit muntenpakket telefonisch enheb gesproken met de heer van Diermen, die mij garandeerde, dat heter om en nabij binnen een week zou zijn.
Toen er niets werd geleverd, belde ik opnieuw met Edel Collecties, opwoensdag 5 juli en sprak met mevrouw Meinema, die mij meedeelde, dat mijnbestelling was verwerkt, maar dat er wat vertraging was:Eind de week daarop [dus in week 48, vrijdag 14 juli] moest de muntzeker in mijn bezit zijn.
Toen er opnieuw niets werd bezorgd, belde ik, nu voor de DERDE keer,met Edel Collecties, op woensdag 19 juli en sprak opnieuw met deheer van Diermen, die zich er verbaasd over toonde, dat de munt nog nietwas aangekomen.Deze zou mij zijn opgestuurd.Toen ik hem vroeg, of deze dan niet teruggestuurd was, zei hij, dat datniet het geval was.Ik vroeg hem, of de munt eventueel nog zou kunnen aankomen, maarhij zei, dat dat niet kon:Dan zou hij al bezorgd moeten zijn.Hij zegde hij toe, dat er opnieuw een munt zou worden opgestuurd.
Wederom wachtte ik.Wederom geen munt…..
Ik heb toen voor de VIERDE KEER Edel Collecties opgebeld, opwoensdag 26 juli en sprak opnieuw de heer van Diermen.Wie schetst mijn verbazing, toen hij mij vertelde, dat de munt voorlopigniet leverbaar was?Ik herinnerde hem aan ons gesprek op 19 juli en dat de munt zou wordenopgestuurd.Hij ontkende, zoiets te hebben gezegd en toen ik hem duidelijk maaktedit alles genoteerd en gedocumenteerd te hebben, zei hij, dat hijdat niet gezegd kon hebben en met mij geen ”nietes welles spelletje”aan wilde gaan.
Deze opmerking stond mij totaal niet aan en nog minder, dat hij mijnintegriteit in twijfel had getrokken door te doen, alsof ik hemwoorden in de mond gelegd had, die hij niet zou hebben geuit.Vervolgens vroeg hij mij, of ik de bestelling dan wildeannuleren, wat ik weigerde.
Hij kon mij verder geen informatie geven op welke termijn de muntdan wel geleverd zou kunnen worden:Het zou enige maanden kunnen duren.
Al met al vond ik zijn houding klantONvriendelijk en dat stond mij,nogmaals, niet aan.
Nadat dit gesprek was beeindigd, belde ik enkele minutenlater weer met Edel Collecties om nogmaals te bevestigen, dat ikde munt in ieder geval nog wel geleverd wilde krijgen.
Ik werd toen te woord gestaan door mevrouw ”Everieke”, die van de helegang van zaken rond mijn bestelling ook niets begreep, maar bevestigde,dat de munt momenteel niet leverbaar was vanwege de grote vraag ernaar.Ik bevestigde nogmaals, dat ik de munt alsnog geleverd wilde hebben enzij noteerde dat.
Zij stond mij overigens zeer vriendelijk te woord en het speet haarduidelijk, dat het zo gelopen was.
U begrijpt, dat ik zeer ontevreden ben over deze gang van zaken, hetgebrek aan professionaliteit en de klantONvriendelijke houding vande heer van Diermen en dien dan ook een officiele klacht in.
Deze gang van zaken verbaast mij des te meer omdat ik tot nu toemet uw bedrijf uitstekende ervaringen heb gehad:Heb destijds een Wilhelmina gulden 1892 besteld en alles isnetjes en comform de afspraken afgehandeld.
Ik ga ervan uit, dat u dit verder onderzoekt en de klacht oplost.
En voor alle duidelijkheid:
De Wilhelmina Rijksdaalder 1940, met houten cassette en gedenkboekWilhelmina wil ik nog steeds geleverd hebben!
Mijn adres staat in uw systeem.
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor de door u genomen moeite.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

BOVENSTAANDE KLACHT IS ONLINE AAN EDEL COLLECTIES TOEGESTUURD
OP DE VRAAG WANNEER IK TEVREDEN BEN, HEB IK GEANTWOORD:

Ik ben tevreden, wanneer u mij als bedrijf uw excuses aanbiedt,de heer van Diermen aanspreekt op zijn onprofessionele enonklantvriendelijke gedrag en vooral als de Wilhelmina Rijksdaalder1940 zo snel mogelijk wordt geleverd, met toebehoren en dat uiteraardvoor de afgesproken prijs van 59,95.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!