De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klacht bij de VRT-ombudsman: Lieven Verstraete antwoordt.

Klacht bij de VRT-ombudsman: Lieven Verstraete antwoordt.

woensdag 24 januari 2018 19:59
Spread the love

Na de klacht van #PlastiekBestrijdingVlaanderen vzw  stuurde journalist Lieven Verstraete een uitgebreid antwoord.
Waarvoor dank.
Hieronder zijn antwoord (cursief)
en de bedenkingen van PlastiekbestrijdingVlaanderen daarbij:

De mail van @Lieven Verstraete n.a.v. de klacht bij de VRT-ombudsman beantwoord:
(Zijn tekst cursief)

Geachte heer.
Geachte Heer Verstraete,
Alvast dank voor de moeite die u nam om een uitgebreid antwoord te formuleren.
Maar mijn voornaamste klachten tegen uw programma heeft u niet ontkracht.

1. ik ben het ten gronde met u eens: plastic is een van dé grote problemen van onze tijd en al te langzaam worden overheden, bedrijven en media zich hiervan bewust. ik kom er ter gelegener tijd nog op terug in “de Markt” op Eén.
1.Goed zo! Het plastiekprobleem kan niet teveel onder de aandacht worden gebracht.

2. het artikel over circulaire economie doet wel degelijk ter zake, mocht u het kunnen opbrengen om het onbevooroordeeld toe te passen op uw passie.
2.Plastiek is niet mijn passie; Maar als overheid, industrie én media het probleem niet aanpakken, of erger nog, minimaliseren en manipuleren, moét de burger wel ingrijpen om de waarheid aan het licht te brengen.

3. dat plastic meubilair houdt alvast (tijdelijk) heel veel plastic uit het afvalcircuit, en het belandt dus alvast tijdelijk niet in zee.
3. Eén vraag van mij heeft u hiermee beantwoord: Is deze vorm van recyclage duurzaam (d.w.z. het milieu weinig belastend, óók in de toekomst)?
Nee dus.

4. de fabrikant garandeert ook dat het meubilair aan het eind van zijn levenscyclus opnieuw kan gerecycleerd worden. of dat ook gebeurt en hoe dan moet uiteraard gecontroleerd worden. (en u doet dat ook)
4.De fabrikant liegt. De stukken en brokken zullen niét ingezameld worden voor recyclage.
Nog straffer: Ze kúnnen niet opnieuw ingezameld worden. Dat maken de foto’s wel duidelijk.
Dus ook niet circulair.
U maakt hier weer dezelfde fout die de pers zo vaak maakt: Een oordeel baseren op de verklaringen van de producent.
Van tabak, asbest, kernenergie over Volkswagen tot plastiek…


5. ook het instrument van het statiegeld is niet helemaal íonbesproken. lang niet iedereen is ervan overtuigd dat dit het probleem van plasticsoup zal oplossen, namelijk het vermijden van plastic aan de bron.
Zelfde fout: “statiegeld is niet helemaal onbesproken”
Als u de plastiekproducenten, de afvalverwerkers en de drankenproducenten blijft citeren,dan is statiegeld inderdaad een middel des duivels.
Maar hun redenering is een drogredenering: Niemand zegt dat statiegeld de plastic soep zal oplossen!
Het zal wél miljoenen flesjes en blikjes in zee voorkomen, en dus tonnen plastic soep. Jaarlijks. In Vlaanderen alleen al!
Als u zich baseert op feiten en  vaststellingen in bijv. Noorwegen, op objectieve onderzoeken en gezond boerenverstand dan blijkt dat statiegeld een wondermiddel is, dat in één klap 40 % van ons zwerfvuil voorkomt. Niet opruimt dus, maar voorkomt!
De producenten liegen al jarenlang zwart-op-wit in het statiegelddebat, en manipuleren hun zelfgemaakte cijfers zoals het ze uitkomt.
Deze leugens ontkennen ze alvast niet:
http://community.dewereldmorgen.be/blog/tooneerdekens/2015/11/29/10-jaar-leugens-gesjoemel-in-het-vlaamse-statiegelddebat

6. mijn uitzending ging helemaal niet over dat bedrijf. het ging erover dat het plasticprobleem in Europa nog groter wordt nu China de grenzen heeft gesloten. We zijn in dat onderwerp op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven. dat bedrijf was een van de voorbeelden. met de gast van OVAM hadden we het in de studio ook over statiegeld en plastic vermijden als betere oplossingen.
6.Inderdaad (en het toont aan dat u de klok toch al heeft horen luiden), u heeft één keer gezegd: “De oplossing is wellicht om plastic te vermijden” (duur: 4 seconden)
En de gast van Ovam had een interessante uitspraak over statiegeld die zeker nog van pas zal komen 🙂

Maar mijn klacht gaat uitdrukkelijk over uw nadrukkelijke bewering  en ongenuanceerde uitspraken dat dit ‘straatmeubilair’ ‘duurzaam en circulair’ is. De producent ervan is een ‘schoolvoorbeeld’, een ‘pionier’ en volgens u ‘wordt het plastic zo al niet in zee gedumpt’.
Mijn foto’s tonen onmiskenbaar aan dat deze producten het plastiek niet uit het milieu houden, terwijl ze letterlijk als ‘oplossing’ worden aangeprezen. In de volle 8 minuten dat dit onderwerp wordt behandeld, wordt alles voor waar en vaststaand verteld.
(Uw vraag even later over luchtkwalitieit bij recyclage werd handig gepareerd en aan de kant geveegd door uw gesprekspartner)


Uw reportage en interview stelden deze vorm van recyclage voor als een oplossing voor ons huishoudplastiek, onvoorwaardelijk, zonder enig voorbehoud of bedenking bij de plastic-impact ervan op ons milieu.
In de praktijk is deze vorm van recyclage een methode waarbij 50.000 ton ton minderwaardig plastiek in de vorm van allerlei ‘meubilair’ op oncontroleerbare en onherstelbare wijze verspreid wordt in ons leefmilieu.
En niemand weet waar dat plastiek op het eind van de ‘levenscyclus’ terecht komt…
50.000 ton potentiële plastic soep dus.

vriendelijke groet, lieven verstraete.
PS dit was meteen mijn laatste antwoord.
Hangt ervan af hoe ver we moeten gaan voor een rechtzetting: Misschien wordt uw standpunt nog wel ergens anders gevraagd.

Voor wie de uitzending wil herbekijken: https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/1755311501158885/

take down
the paywall
steun ons nu!