De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kinderwens Expertisenetwerk leert personeel H.Hart Leuven omgaan met zwangerschapsverlies

Kinderwens Expertisenetwerk leert personeel H.Hart Leuven omgaan met zwangerschapsverlies

maandag 10 februari 2020 17:40
Spread the love

Kinderwens ExpertiseNetwerk leert personeel H.Hart Leuven omgaan met zwangerschapsverlies

Kinderwens ExpertiseNetwerk verzorgt maandag in het H.Hartziekenhuis in Leuven een opleidingsdag voor personeel van de verschillende diensten in dit hospitaal die potentieel te maken krijgen met het verdriet van ouders die tijdens of na de zwangerschap een kind verloren. Dit ziekenhuis is een van de eerste in Vlaanderen die een dergelijke bijscholing organiseert.

De opleiding, die zich beperkt tot één dag en mede uitgewerkt werd door de Leuvense hoogleraar Lode Godderis, omvat vooreerst een theoretisch luik met betrekking tot het rouwproces dat de betrokkenen meemaken. Het omvat daarnaast onder meer ook info over de rechten van de vrouw in dit verband zoals de terugbetaling van thuiszorg en concrete voorbeelden van gezinnen waar het ziekenhuispersoneel in het verleden beter had kunnen doen. In een rollenspel wordt hetgeen geleerd werd in praktijk omgezet. Tot slot reikt het Kinderwens ExpertiseNetwerk goede adviezen aan die kunnen meegegeven worden bij het ontslag uit het ziekenhuis.

Shauni Joosten, een pediatrisch verpleegster uit dit H.Hartziekenhuis die zelf een jaar geleden een ongeboren kind verloor, getuigde maandag voor de start van de opleiding dat ze tijdens haar opname in dit ziekenhuis weliswaar goed begeleid werd door het personeel, maar dat ze vooral na haar thuiskomst veel problemen ondervonden had. “Op het ogenblik dat ge uw kind moet achterlaten in het ziekenhuizen en eenmaal thuis zijt valt ge echt wel in een zwart gat. Ik had meer professionele steun nodig dan vrienden en familieleden mij op dat ogenblik konden bieden”, aldus Joosten die ook pleit voor uitbreiding van het aantal rouwdagen tot 10 verspreid over drie jaar. “Op momenten dat de geboortedatum nadert kunt zo’n rouwdag gebruiken om de dag beter door te komen”.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!